פוליסת ביטוח אש לעסק מעניקה כיסוי מקיף מפני סיכוני אש לרכוש מכל סוג שהוא. הפוליסה כוללת כיסוי גם בפני מקרים נוספים, כגון פריצה, נזקי טבע ורעידת אדמה.

  • כיסוי למבנה ולתכולתו מפני סיכוני אש
  • אפשרות להרחבת הכיסוי למקרי התפוצצות, רעידת אדמה ועוד

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף