פוליסת הביטוח מכלול למשרד מעניקה לך כיסוי מפני מבחר סיכונים למשרד, כגון: נזילות, פריצה, אש ועוד.
הפוליסה מאפשרת לך לקבל חבילה מותאמת אישית ומשתלמת, ומספקת מענה לכל צורכי העסק שלך.​

 • הגנה מקסימלית למשרד מפני מגוון סיכונים
 • אפשרות הרחבה לביטוח חבות כלפי צד ג', אחריות מקצועית ועוד
 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסת מכלול למשרד מיועדת לבעלי עסקים המחזיקים במשרד המשמש למטרת העסק, וכוללת כיסויים להגנה מקסימלית מפני מבחר סיכונים למשרד.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסה זו מציעה מעטפת רחבה של כיסויים למבחר סיכונים למבנה המשרד ותכולתו. פוליסה זו תאפשר לך צמצום נזקים במקרה של פגיעה בהתנהלות המשרד.
  ניתן לרכוש פרקים נוספים:

  • כיסוי אובדן הכנסה שנגרם עקב פגיעה בפעילות המשרד כתוצאה מאירוע מכוסה.
  • כיסוי במקרה של חבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין מבחר נזקים אפשריים.
  • כיסוי במקרים של חבות המבוטח עקב אחריות מקצועית.

  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

 • ​באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצעה לביטוח ולהעבירו אלינו.


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.


כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף