>

​​​​פוליסת ביטוח אובדן רווחים של הראל מעניקה כיסוי מפני ‏אובדן או נזקים הנגרמים כתוצאה מהפסקה או מהפרעה בתפעול העסק בעקבות נזק פיזי למבנים או לרכוש אחר.
כיסוי אובדן רווחים, בנוסף לכיסויים כמו נזקי אש, רכוש, רכוש במעבר ועוד, יאפשר לך לקבל חבילה מותאמת אישית ומשתלמת עבורך, המעניקה מענה ביטוחי מקיף לכל צורכי העסק שלך.​

  • כיסוי אובדן רווחים כתוצאה מהפסקה או מהפרעה בתפעול העסק, בעקבות נזק למבנה או לרכוש

כלים נוספים