>

​​​​​​​כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח לרכב של הראל, באפשרותך לקבל פיצוי כספי במקרה של תאונת דרכים בה רכבך נפגע מגורם חיצוני (רכב אחר, חפץ או בעל חיים) או באופן עצמי.

במקרה של תאונה שנגרמה שלא באשמתך, עומדים לרשותך שני מסלולים להגשת התביעה: הגשת תביעה עם הפעלת הפוליסה שלך בהראל, או תביעת הרכב הפוגע ללא הפעלת הפוליסה. מידע מפורט על מסלולי הגשת התביעה ניתן למצוא במדריך הבא וב סרטון ההסבר שהכנו עבורך.​​

בכל מקרה, באפשרותך להודיע על התאונה ולהגיש תביעה בהראל בקלות ובמהירות באמצעות המערכת להגשת תביעת ביטוח רכב. כמו כן, העמדנו לרשותך מערכת לבדיקת סטטוס תביעה בגין פגיעת רכב, שתאפשר לך לעקוב אחר התקדמות הטיפול בתביעתך וגם להעביר לנו מסמכים הדרושים להמשך הטיפול בה.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה לפיצוי בגין נזק לרכב כתוצאה מתאונת דרכים.​

מעלים הילוך ומקבלים עד 40% הנחה בביטוח הרכב
לקבלת הצעה
 • ככלל, אנו ממליצים לך לקבל הכוונה מסוכן הביטוח שבאמצעותו רכשת את הפוליסה.
 • בכל מ​ק​רה של תאונה שנגרמה באחריותך, עומד לרשותך מסלול אחד להגשת תביעה – מסלול חברה.
  במקרה שאינך אחראי לתאונה, לבחירתך עומדים שני מסלולים להגשת התביעה:
​מסלול דוח חברה:
הפעלת הפוליסה בהראל​
​מסלול דוח פרטי:
תביעת בעל הרכב הפוגע,
ללא הפעלת הפוליסה
למי מיועד?​

לבעלי ביטוח מקיף​

​לבעלי ביטוח מקיף או ביטוח צד ג'

תהליך התביעה​

הפעלת הפוליסה שלך ופתיחת תביעה בהראל​

תביעה ישירה הנשלחת אל בעלי הרכב הפוגע, ללא הפעלת הפוליסה​

השתתפות עצמית​

יש לשלם השתתפות עצמית, לפי תנאי הפוליסה. בהמשך, ניתן לתבוע אותה מבעל הרכב הפוגע

אין תשלום השתתפות עצמית​

השפעה על הפרמיה​

התביעה נרשמת בפוליסה ויכולה להשפיע על גובה הפרמיה שתשלם בעת חידוש הביטוח. בהמשך, ניתן לתבוע את גובה העלאת הפרמיה מבעל הרכב ​​הפוגע​

לא תירשם לך תביעה בפוליסה ולא תהיה לכך השפעה על גובה הפרמיה בעת חידוש הביטוח​

תשלום בעבור תיקון הנזקים​
 •  עבור תיקון במוסך הסדר – תשלם למוסך את ההשתתפות העצמית בסיום התיקון

 •  עבור תיקון במוסך שלא בהסדר – תשלם את כל עלות התיקון למוסך. אם תביעתך תאושר, תקבל מהראל פיצוי כספי, בקיזוז ההשתתפות העצמית​

תשלם את כל עלות התיקון למוסך ואת מלוא שכר הטרחה לשמאי. מומלץ לתת תשלום דחוי לשלושה חודשים.

אם תביעתך תאושר, תקבל מחברת הביטוח של הרכב הפוגע פיצוי כספי. ​ • באפשרותך להודיע על התאונה באמצעות ה מערכת להגשת תביעת ביטוח רכב .
  לרשותך סרטון הסבר על אופן הגשת התביעה on-line.
 • לחלופין, באפשרותך להיעזר בסוכן הביטוח שבאמצעותו רכשת את פוליסת הביטוח או במוקד תביעות הרכב של הראל:
   מוקד טלפוני פתוח 24/7 בטלפון 039294000

 • עליך לבחור שמאי להערכת הנזק של רכבך וכן מוסך לתיקון הרכב :
  1. תיקון הרכב במוסך הסדר – באפשרותך לבחור באחד ממוסכי ההסדר שעובדים עם הראל, שיבצע את התיקון הנדרש לרכב.
  2. תיקון הרכב במוסך שאינו בהסדר – באפשרותך לפנות למוסך שאינו בהסדר עם הראל בליווי שמאי מטעמך. הפיצוי שתקבל יהיה בכפוף לדוח השמאי הסופי ולתנאי הפוליסה.
 • בנוסף, באפשרותך לפנות לאחד מספקי השירות המופיעים בפוליסה שלך לקבלת שירותים כגון רכב חלופי ושירות תיקון שמשות.

לאחר שתיקנת את הרכב, עליך להעביר את המסמכים הבאים:


באפשרותך להעביר לנו את המסמכים באמצעות ה מערכת להגשת תביעת ביטוח רכב  במהלך ההודעה הראשונית על התאונה, או בכל עת בהמשך באמצעות ה מערכת לבדיקת סטטוס תביעה בגין פגיעת רכב.

לחלופין, באפשרותך לשלוח את המסמכים באחת הדרכים הבאות:

בעזרת סוכן הביטוח שלך, שיילווה אותך בתהליך
בדואר אלקטרוני, לכתובת: fax8110@harel-ins.co.il
במסרון, למספר: 052-3256470 – לשליחת מסמכים ותמונות בקלות ובמהירות, עבור תביעה קיימת בלבד
בפקס, למספר: 03-7348110. לאחר קבלת הפקס בחברתנו, יישלח אליך פקס חוזר המאשר כי המסמכים הגיעו למשרדינו
בדואר, לכתובת: הראל ביטוח ופיננסים, רח' המרץ 11, פתח-תקוה, לידי מחלקת תביעות רכב


 • השמאי יעביר אלינו את דוח הערכת הנזק שנגרם לרכבך, על-פיו נבחן את זכאותך לכיסוי, בכפוף לתנאי הפוליסה ולהגדרותיה.
 • במקרה בו השמאי יכריז על רכבך כ"אובדן מוחלט" ("טוטאל-לוס") או "אובדן ​להלכה", תקבל פיצוי כספי בכפוף לתנאי הפוליסה.
  לנוחיותך, העמדנו לרשותך סרטון הסבר אודות תביעה בביטוח מקיף לרכב שאינו לתיקון.
 • אם אינך זכאי לפיצוי, נשלח לך מכתב המפרט את הסיבה לכך.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך באמצעות: