כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח החובה לרכב של הראל הנך, מכוסה בגין נזקי גוף במקרים של תאונת דרכים.
להבטחת הכיסוי הביטוחי בפוליסה זו עליך לפנות למשטרה בעת האירוע ולהעביר הודעה על כך לחברת הביטוח שביטחה את הרכב בו נסעת / נהגת.​

הראל סוויץ' ביטוח רכב - נוסעים מעט, משלמים מעט. לפרטים חייגו: 2010*
בדקו כמה תשלמו

1. במקרה של תאונת דרכים, בדוק תחילה אם יש נפגעים במכוניתך ובמכוניות המעורבות ורק לאחר מכן בדוק אם נגרם נזק למכוניתך ולמכוניות האחרות.

2. הזעק עזרה ראשונה וקרא למשטרה. שים לב: אין להזיז את המכוניות עד לבוא המשטרה.

3. החלף פרטים עם נהג הרכב המעורב. הפרטים ההכרחיים למסירה הינם:

    • שם ומספר תעודת זהות
    • כתובת ומספר טלפון
    • פרטי הרכב (דגם, מספר רכב, צבע הרכב ושם הבעלים הרשום ברישיון הרכב)
    • פרטי פוליסת הביטוח: מספר פוליסה, שם חברת הביטוח ופרטי הסוכן: שם, כתובות וטלפון

לנוחיותך: באפשרותך להדפיס את הטופס "ספח לקבלת פרטים" ולשמור בצמוד לתעודת החובה ורישיון הרכב למקרה הצורך.

4. אל תחתום על מסמכים, תאשר או תכחיש את פרטי האירוע. במקרים אלו האחריות מוטלת על מומחי התעבורה.

5. רשום לעצמך את פרטי המקרה כל עוד הפרטים טריים בזיכרונך. אם ניתן, הכן תרשים / שרטוט של האירוע.

6. במידה ולא הגיעה משטרה למקום התאונה, עליך או על אדם מטעמך (מצויד בייפוי כוח) לגשת לתחנת המשטרה שבתחומה אירעה התאונה ולדווח על התאונה. לפני צאתך מתחנת המשטרה ודא כי כל הפרטים על המעורבים בתאונה מופיעים באישור אשר נמסר לך. יש להצטייד בתעודה מזהה של הנפגע בתאונה.

אם נגרם לך נזק גוף בתאונת דרכים, עליך לפנות לחברת הביטוח שביטחה את הרכב בו נסעת / נהגת.
אם נפגעת מרכב המבוטח בהראל, ניתן לפנות אלינו באחת מן הדרכים הבאות:

בדואר אלקטרוני, לכתובת: tviot.hova@harel-ins.co.il
בפקס, למספר: 03-7348177
בדואר, לכתובת: אבא הלל 3, רמת גן, 5252202
                                 או לת"ד 1951, רמת גן, 5211802  

במסרון, למספר: 052-3254199 – לשליחת מסמכים ותמונות בקלות ובמהירות, עבור תביעה קיימת בלבד

טיפול בחדר המיון - על מנת שבית החולים יוכל לקבל את התשלום עבור הבדיקות בחדר המיון ישירות מחברת הביטוח וכדי שלא תצטרך לשאת בהוצאות הטיפול שתקבל בחדר המיון מכיסך, עליך להצטייד באישור משטרה על תאונת הדרכים או למסור אותו בשלב מאוחר יותר לבית החולים.

המשך טיפול בקופת החולים - חוק ביטוח בריאות ממלכתי מחייב את קופות החולים לתת טיפול לנפגע בתאונת דרכים כחלק מסל השירותים.
במקרה והנך זקוק לקבלת שירות אשר אינו כלול בסל השירותים, עליך לפנות לחברת הביטוח לצורך קבלת התחייבות לתשלום בגין השירותים. בכל פנייה כאמור עליך לצרף אסמכתה רפואית המאשרת את הצורך בקבלת השירות.​

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה