ביטוח סחר מיועד לעוסקים בסחר כלי רכב ממונעים, למכוני מבחן של כלי רכב, בעלי מוסכים, מכונים להתקנת אבזור לרכב, מכוני שטיפה לרכב וכל עסק בו נוהגים בכלי רכב שאינם בבעלות העסק.​

 • ביטוח חובה לכיסוי נזקי גוף
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש כתוצאה משימוש ברכב
 • ביטוח מקיף לרכב
 • למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסת ביטוח סחר רכב מיועדת לעוסקים בסחר בכלי רכב ממונעים, למכוני מבחן של כלי רכב, בעלי מוסכים, מכונים להתקנת אביזרים לרכב, מכוני שטיפת רכב וכל עסק בו נוהגים בכלי רכב שאינם בבעלות העסק.

  עיקרי הפוליסות

  ביטוח סחר רכב מאפשר לך לבחור פוליסת ביטוח בהתאם לצרכיך, מתוך הפוליסות הבאות:

  ביטוח חובה

  לכיסוי נזקי גוף לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל 1970.

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש

  לכיסוי חבות של המבוטח בשל נזק רכוש שייגרם לצד שלישי כתוצאה משימוש ברכב (למעט נזק שהמבוטח גרם בזדון).

  ביטוח מקיף לרכב

  לכיסוי אובדן או נזק שייגרם לרכב כתוצאה מפגיעת אש, ברק, התפוצצות, התנגשות, התהפכות, גניבה או ניסיון גניבה, שיטפון, סערה, התפרצות הר געש ומעשה זדון.

  איך מצטרפים?

  להצטרפות לפוליסה זו מומלץ לפנות לסוכן הביטוח שלך על-מנת שיסייע לך להתאים את הפוליסה לצרכיך. בתהליך זה תידרש למלא טופס הצעה לפיו יקבעו את תנאי קבלתך.
  אם אין לך סוכן ביטוח, פנה לשירות הלקוחות של הראל ואנו נפנה אותך לסוכן ביטוח.

  מעוניין בביטוח מקיף לרכב אחר? עיין בפוליסת ביטוח מקיף לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון.


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

כלים נוספים

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה