במסגרת פוליסת ביטוח רכב למטיילים בסיני ובירדן, תוכל לקבל כיסוי עבור נזק או אובדן גמור שייגרם לרכבך ועבור אחריותך בשל נזק שייגרם של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב, וכן בשל פגיעה גופנית לצד שלישי עקב תאונת דרכים.​

 • כיסוי למקרה נזק או אובדן גמור
 • כיסוי לנזקים שייגרמו לרכוש של צד שלישי
 • כיסוי לנזקי גוף שייארעו לצד שלישי עקב תאונת דרכים הנובעת משימוש ברכבך
 • פגיעה גופנית עקב תאונה לנהג הרכב
טסים לחו"ל בקרוב? ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל
לרכישה
 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסת רכב למטיילים בסיני ובירדן מיועדת לתושבי ישראל בעלי רכב פרטי, רכב מסחרי עד 3.5 טון ורכב מדברי, היוצאים עם רכבים לביקור או לטיול בחצי האי סיני או בירדן.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסת ביטוח רכב למטיילים בסיני וירדן תכסה:

  • את אחריותך כמבוטח בעל הרכב או אחריות הנוהג ברכב שברשותך בגין נזק גוף שיארע לצד שלישי עקב תאונת דרכים הנובעת משימוש ברכב המבוטח. גבול האחריות עד לסך של 1,600,000 ₪.
  • את אחריותך כמבוטח בעל הרכב או אחריות הנוהג ברכב שברשותך בגין נזקים שייגרמו לרכוש של צד שלישי עקב השימוש ברכב המבוטח. גבול האחריות עד לסך של 160,000 ₪.
  • תאונה שתארע לנוהג ברכב עקב השימוש ברכב אשר תגרום למותו של הנוהג ברכב או לנכותו הצמיתה. סכום הביטוח המירבי הינו סך של 400,00 ₪.
  • אובדן או נזק שייגרם לרכבך כתוצאה מאש, התפוצצות, התנגשות, התהפכות, גניבה, שיטפון, סערה ומעשה זדון עד לסך של 160,000 ₪.

  הרחבות

  • נזק גופני שייגרם לנוסע שאינו הנוהג כולל הוצאות
  • חילוץ והעברה למדינת ישראל
  • הוצאות רפואיות כולל הוצאות חילוץ והעברה למדינת ישראל לנוהג ברכב.

  איך מצטרפים?

  באפשרותך לפנות לסוכן הביטוח שלך על מנת שיסייע לך לבחור בכיסויים המתאימים לצרכיך. בתהליך זה ייתכן כי תידרש להעביר לידינו מסמכים נוספים כגון טופס היעדר תביעות, ואישורים על מיגון הרכב.
  אם אין לך סוכן ביטוח, פנה לשירות הלקוחות של הראל ואנו נפנה אותך לסוכן ביטוח


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

כלים נוספים