>

​​​​​​​​​​​​פוליסת הביטוח לכלי רכב מיוחדים מיועדת לביטוח כלי רכב כגון: מוניות, טרקטורים, נגררים, מלגזות ועוד, למעט רכבים פרטיים ומסחריים עד 3.5 טון. הפוליסה מעניקה לך כיסוי לנזק או לאובדן גמור שייגרם לרכבך, וכן כיסוי עבור אחריותך בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכבך.

 • כיסוי למקרי נזק או אובדן גמור כתוצאה מאש, שיטפון, סערה, התנגשות, התהפכות וגניבה ​

 • כיסוי מפני נזקים שנגרמו לרכב בזדון, שלא על-ידי המבוטח​

 • כיסוי לנזקים שנגרמו לרכוש של צד שלישי, כולל הוצאות משפט​

 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסת הביטוח לכלי רכב מיוחדים מיועדת לבעלי מוניות, טרקטורים, נגררים, מלגזות וכלי רכב מיוחדים נוספים, שאינם רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון, המעוניינים לבטח את רכבם מפני נזק עצמי וגם את אחריותם החוקית כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש.

  עיקרי הפוליסה

  הפוליסה מעניקה לך כיסוי מפני:

  • נזק או אובדן גמור שייגרם לרכבך כתוצאה מאש, התפוצצות, שיטפון, סערה, שלג, ברד, התנגשות, התהפכות, גניבה וכל נזק שייגרם תוך כדי גניבה ובעת ניסיון גניבה ומעשה זדון.
  • ביטוח אחריותך בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכבך בתקופת הביטוח, לרבות הוצאות משפט של המבוטח.
  • ניתן לרכוש ביטוח מצומצם, הכולל אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש.

  ביטוח חובה

  ביטוח חובה הינה פוליסת ביטוח המחויבת לרכישה על-פי חוק, על-ידי כל מי שמחזיק ברכב מנועי ועושה בו שימוש. הפוליסה מעניקה כיסוי בגין נזקי גוף לנהג, לנוסעי הרכב ולהולכי הרגל במקרה שנפגעו כתוצאה מתאונת דרכים.
  למידע נוסף על ביטוח חובה בהראל


  הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

  אין באמור במסמך זה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסות ביטוח עבורך.
  הפוליסה כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי הפוליסה, וכן תנאים וחריגים ספציפיים אשר חלים על כל פרק בנפרד.

 • ​באפשרותך לפנות לסוכן הביטוח שלך על-מנת שיסייע לך לבחור בכיסויים המתאימים ויבהיר לך מה הם  תנאי הקבלה לביטוח. בתהליך זה תידרש למלא טופס הצטרפות לפיו ייקבעו תנאי קבלתך לביטוח. ייתכן ותידרש להעביר לידינו מסמכים נוספים, כגון טופס היעדר תביעות, ואישורים על מיגון הרכב מפני פגיעתו.
  אם אין לך סוכן ביטוח, פנה לשירות הלקוחות של הראל ואנו נפנה אותך לסוכן ביטוח.

כלים נוספים