בהתאם להוראות רשות שוק ההון ביטוח וחסכון אחת לשנה נשלח אליך דיווח שנתי, בדבר הפוליסות שלך בתחום הבריאות, סיעוד, מחלות קשות, תאונות אישיות וריסק.

במסגרת דיווח זה תקבל מידע אישי על הביטוחים הקיימים בשנת הביטוח האחרונה.
הדיווחים נשלחים בחודשים מרץ – אפריל.
הדיווח נשלח בנפרד לפוליסות ביטוחי הפרט (שנרכשו באופן פרטי) ולפוליסות הקבוצתיות (שנרכשו במסגרת ביטוח קבוצתי, לדוגמא - דרך מקום העבודה).
ניתן לצפות בדיווח זה גם באיזור האישי שלך באתר החברה מהמועד בו הנו מעודכן במערכות החברה. ​

תשובות לשאלות נפוצות

כלים נוספים