אחת לשנה נשלח אליך דוח מסכם בשם "דיווח שנתי". מטרת הדוח היא להציג בפניך את מצב פוליסות הבריאות שלך, שהיו בתוקף בשנה החולפת, ולאפשר לך לעקוב אחר התשלומים והכיסויים שכלולים במסגרת הביטוח שלך.

החל משנת 2018, ובהתאם להוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מבנה הדיווח השנתי עודכן והוא יאחד את כל פוליסות הבריאות שברשותך - ביטוח אישי (פרטי) , ביטוח קבוצתי ,ביטוח שיניים וביטוח סיעודי של קופת חולים כללית.
באפשרותך לצפות בדוח זה, בכל עת, גם באזור המידע האישי שלך באתר החברה.
אם אישרת את קבלת הדיווח השנתי באמצעים דיגיטליים (דואר אלקטרוני / SMS), הוא יישלח אליך לכתובת הדואר ו/או למספר הנייד המעודכנים בחברה במועד השליחה.

 

תשובות לשאלות נפוצות

 • כיצד בנוי הדיווח?
 • הדיווח הינו בגין פוליסות הבריאות שברשותך, ואם הנך מבוטח ראשי בפוליסה - גם בגין הכיסויים של יתר המבוטחים בפוליסה, וכולל בין היתר:

  • עמוד ראשון מרכז (דף מקדים) –  עמוד שמציג ריכוז של כלל ביטוחי הבריאות שלך בחברה: פירוט הפוליסות, שמות מבוטחים ועלות שנתית.
  • טבלת ריכוז נתונים אישיים למבוטח– טבלה זו מציגה את פרטיך האישיים ואת פרטי ההתקשרות עמך. באפשרותך לעדכן פרטים אלו באזור המידע האישי שלך באתר.
  • טבלת ריכוז פרטי ותנאי הפוליסות הקיימות והפעילות למבוטחטבלה זו מציגה את הכיסויים הכלולים בפוליסות הבריאות שלך, עם הפרטים הבאים: שם הביטוח, סוג הביטוח, מספר הפוליסה, תאריך תחילת תקופת הביטוח, תום תקופת הביטוח ועוד.
   אם הנך מבוטח ראשי בפוליסה - הנתונים יוצגו, בנפרד, עבור כל מבוטח בפוליסה.
  • טבלת מחיר הביטוח החודשי למבוטח – טבלה זו מציגה את עלויות הכיסויים הכלולים בפוליסות הבריאות שלך.
   אם הנך מבוטח ראשי בפוליסה - נתונים כאמור יוצגו, בנפרד, עבור כל מבוטח בפוליסה.
  • טבלת סך כל עלות הביטוח ששולמה במהלך שנת הביטוח (שנת הדיווח) – טבלה זו מוצגת למבוטח הראשי בלבד ומציגה את סך התשלומים שהתקבלו בשנת הדיווח עבור המבוטחים בפוליסות המפורטות.
  • טבלת שינויים צפויים בפוליסה - הטבלה מפרטת את הכיסויים בהם חל או יחול שינוי בתנאים ו/או בעלות הביטוח.
  • טבלת פרטי הסוכן טבלה זו מציגה את פרטי סוכן הביטוח שלך בפוליסות הבריאות ופרטי ההתקשרות עמו.
 • למי נשלח הדיווח?
 • הדיווח השנתי נשלח בנפרד למבוטח הראשי ולכל בגיר המבוטח בפוליסה, למשל בן/ בת זוג וילדים בגירים. בביטוח פרטי וקבוצתי, בגיר הינו מבוטח מגיל 21 ומעלה. בביטוח סיעודי של קופת חולים כללית, בגיר הינו מבוטח מגיל 18 ומעלה.
 • מדוע אני, אשתי וילדיי קיבלנו דיווח כפול?
 • החל מהדיווח לשנת 2018, כל מבוטח בגיר (מגיל 21 ומעלה) מקבל דיווח נפרד ואישי הכולל פירוט לגבי פוליסות הבריאות בהן הוא מבוטח.

  בדיווח של המבוטח הראשי – מוצג פירוט עבור כל המבוטחים שכלולים בפוליסה שלו.

  בדיווח של מבוטח בגיר (מגיל 21 ומעלה) שאינו המבוטח הראשי - למשל בן / בת זוג, מוצג פירוט עבור הביטוחים שלו בלבד מתוך פוליסות הבריאות בהן הוא מבוטח, בין אם הוא מבוטח לבד ובין אם הוא מבוטח עם מבוטחים נוספים.  

  לכן אין מדובר בדיווח כפול, אלא בדיווח נפרד ואישי לכל מבוטח בגיר עבור הפוליסות שלו.

 • מדוע לא קיבלתי דיווח שנתי נוסף אודות פוליסות הפרט / הקבוצתיות שברשותי?
 • החל משנת 2018, הדיווח השנתי מרכז ומפרט  את כלל פוליסות הבריאות והסיעוד שלך, ביטוח אישי (פרטי) ,ביטוח קבוצתי וביטוח סיעודי של קופת החולים כללית, ככל שקיימות, במסמך דיווח אחד.

 • היכן מצוינים סך כל התשלומים שהעברתי אליכם כל חודש?
 • ניתן לראות את פירוט סך כל התשלומים ששולמו במהלך שנת הדיווח עבור פוליסות הבריאות שלך בדיווח השנתי שנשלח למבוטח הראשי בפוליסה בה הנך מבוטח.  ​
 • אני מבוטח בעוד פוליסות בחברת הראל . מדוע הן לא מופיעות בדיווח?
 • הדיווח השנתי מציג פירוט לגבי פוליסות בתחום הבריאות שהיו בתוקף במהלך שנת הדיווח. אם הפוליסות לא היו בתוקף בשנה זו או שאינן פוליסות ביטוח בריאות, הן לא יופיעו בדיווח זה.

  דוגמא לפוליסות שלא יופיעו בדיווח: פוליסת ביטוח חיים.

 • ביטלתי את הפוליסה שלי. למה קיבלתי דיווח?
 • הדיווח השנתי מציג פירוט לגבי הפוליסות שהיו בתוקף במהלך שנת הדיווח. לכן אם הפוליסה שביטלת היתה בתוקף במהלך שנה זו, היא תופיע בדיווח עם פירוט התאריכים בהם היתה בתוקף במהלך השנה.

 • היכן ניתן לעדכן פרטים אישיים?
 • באפשרותך לעדכן את פרטיך האישיים, בכל עת, באזור המידע האישי שלך באתר.

 • מדוע לא צורף אישור מס?
 • ביטוחי בריאות אינם מזכים במס.
  הביטוחים שמזכים במס הם אובדן כושר עבודה תלוי שכר וביטוח חיים. אישור מס עבור ביטוחים אלו ישלח אליך באמצעות דיווח שנתי נפרד.

 • במידה והייתה טעות בדיווח השנתי שלי, שתוקנה, האם אקבל דיווח חדש?
 • הדיווח השנתי מופק אחת לשנה, לכן התיקון יבוא לידי ביטוי בדיווח השנתי הבא.
  תוכל לראות את התיקון בהעתק הפוליסה המעודכנת באזור המידע האישי שלך באתר.

כלים נוספים

לזה חובה עליך להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה