החל מתאריך ה- 1.2.2016, נכנסה לתוקפה הרפורמה בנושא ביטוחי הבריאות הפרטיים, בהתאם לחוזרים שפורסמו על-ידי המפקחת על הביטוח במשרד האוצר.

 

מידע על פוליסות ביטוח הבריאות ששווקו עד לתאריך 31.1.2016 ניתן למצוא בארכיון הפוליסות.

ביטוח בריאות – מסלול Preferred Platinum

הראל ש.ר.פ - Preferred הינו מסלול ביטוח בריאות פרטי של הראל, הכולל את כיסויי הבסיס לניתוחים פרטיים ולטיפולים מחליפי ניתוח - מהשקל הראשון, להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחו"ל ולתרופות מיוחדות.
 • כיסוי לניתוחים פרטיים בישראל
 • השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
 • תרופות מיוחדות שאינן בסל הבריאות
ביטוח בריאות – מסלול Preferred Platinum

ביטוח בריאות – מסלול Upgrade Platinum

הראל ש.ר.פ - Upgrade Platinum הינו מסלול ביטוח בריאות פרטי של הראל, המעניק כיסוי משלים שב"ן לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל. המסלול כולל, בין היתר, כיסוי להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחו"ל ולתרופות מיוחדות.
 • כיסוי לניתוחים לבעלי ביטוח משלים בקופת החולים
 • השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
 • תרופות מיוחדות שאינן בסל הבריאות
ביטוח בריאות – מסלול Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - מסלול Basic Platinum

הראל ש.ר.פ - Basic Platinum הינו מסלול ביטוח בריאות פרטי של הראל, הכולל את כיסויי הבסיס להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחו"ל, כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות וכיסוי לשירותי רפואה נלווים.
 • השתלות, ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל
 • כיסוי לתרופות שאינן מכוסות בסל הבריאות
 • שירותי רפואה אישית On-line
ביטוח בריאות - מסלול Basic Platinum

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

פוליסת השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל מעניקה לך כיסוי מלא לכל ההוצאות הרפואיות הכרוכות בהשתלות ובטיפולים מיוחדים בחו"ל.​
 • כיסוי להשתלות
 • כיסוי לטיפולים מיוחדים בחו"ל
 • תגמול חודשי לאחר טיפול מיוחד בחו"ל
השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

ניתוחים Upgrade - כיסוי משלים שב"ן לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל

פוליסת ניתוחים Upgrade כוללת כיסוי משלים שב"ן לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל. הפוליסה מכסה הוצאות רפואיות הקשורות בניתוח, מעבר לזכאות בשב"ן, וכן הוצאות הקשורות להתייעצויות ולטיפולים מחליפי ניתוח.
 • כיסוי לניתוחים פרטיים בישראל
 • שלוש התייעצויות בכל שנת ביטוח
 • כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח
ניתוחים Upgrade - כיסוי משלים שב"ן לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – מהשקל הראשון

פוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – מהשקל הראשון מיועדת למעוניינים בכיסוי לניתוחים פרטיים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, ללא תלות בשב"ן.
 • כיסוי מורחב לניתוחים מהשקל הראשון
 • שלוש התייעצויות בכל שנת ביטוח
 • טיפולים מחליפי ניתוח
ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – מהשקל הראשון

תרופות מיוחדות

תרופות מיוחדות היא פוליסת ביטוח בריאות המעניקה לך כיסוי עבור תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי או שאינן מכוסות במסגרת הסל בשל התוויה רפואית השונה מהצורך הנדרש. הכיסוי בהרחבה זו הינו עד לסכום של 1,000,000 ₪, והוא מתחדש אחת לשנה.
 • כיסוי מלא לתרופות שעלותן למעלה מ- 10,000 ₪
 • כיסוי לתרופות Off-label
 • כיסוי לתרופות יתום
תרופות מיוחדות

Upgrade אקסטרה - ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל

פוליסת Upgrade אקסטרה - ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – כולל השתתפות עצמית בגובה 3,000 ₪ (צמוד) מיועדת למעוניינים בכיסוי לניתוחים פרטיים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל.
 • כיסוי מורחב לניתוחים בהשתתפות עצמית

 • שלוש התייעצויות בכל שנת ביטוח​

 • טיפולים מחליפי ניתוח​

Upgrade אקסטרה - ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל

טיפולים מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל

טיפולים מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל הינו נספח הרחבה לפוליסת ביטוח ניתוחים בישראל של הראל. הנספח מעניק לך כיסוי להוצאות רפואיות הקשורות בטיפול מחליף ניתוח שבוצע בישראל או בחו"ל.
טיפולים מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל

להצטרפות לביטוח בריאות באמצעות סוכן

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את הקוד
 

הידעת? באפשרותך להגיש תביעה בביטוח הבריאות on-line

להגשת תביעה