החל מתאריך ה- 1.2.2016, נכנסה לתוקפה הרפורמה בנושא ביטוחי הבריאות הפרטיים, בהתאם לחוזרים שפורסמו על-ידי המפקחת על הביטוח במשרד האוצר.

 

מידע על פוליסות ביטוח הבריאות ששווקו עד לתאריך 31.1.2016 ניתן למצוא בארכיון הפוליסות.

ביטוח בריאות – חבילת פלטינום

ביטוח בריאות חבילת פלטינום כולל בין היתר כיסוי בסיס לניתוחים פרטיים וטיפולים מחליפי ניתוח מהשקל הראשון וללא תלות שב"ן, כיסוי להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחו"ל וסל תרופות מורחב (תרופות מיוחדות ופרימיום).
 • כיסוי לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח מהשקל הראשון
 • השתלות, וטיפולים מיוחדים בחו"ל
 • סל תרופות מורחב (תרופות מיוחדות ופרימיום)

ביטוח בריאות – חבילת פלטינום

מרכז פרטי לאבחון רפואי מהיר

מרכז פרטי לאבחון רפואי מהיר הינו כתב שירות למבוטחים בפוליסת ביטוח בריאות פרטית של הראל הכוללת, המעניק שירות אבחון רפואי מהיר בבית חולים פרטי במגוון מצבים רפואיים ומחלות, כמפורט בפוליסה.
 • שירות בסטנדרטים בינלאומיים
 • זמינות גבוהה של תורים
מרכז פרטי לאבחון רפואי מהיר

שירותי רפואה משלימה (אלטרנטיבית)

נספח שירותי רפואה משלימה הוא הרחבה לפוליסת ביטוח הבריאות הפרטי של הראל המעניקה לטיפולים רפואיים בתחומי הרפואה המשלימה (רפואה אלטרנטיבית) כגון דיקור סיני (אוקופונקטורה), שיאצו, כירופרקטיקה ועוד.
שירותי רפואה משלימה (אלטרנטיבית)

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

פוליסת השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל מעניקה לך כיסוי מלא לכל ההוצאות הרפואיות הכרוכות בהשתלות ובטיפולים מיוחדים בחו"ל.​
 • כיסוי להשתלות
 • כיסוי לטיפולים מיוחדים בחו"ל
 • תגמול חודשי לאחר טיפול מיוחד בחו"ל
השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

ניתוחים Upgrade - כיסוי משלים שב"ן לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל

פוליסת ניתוחים Upgrade כוללת כיסוי משלים שב"ן לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל. הפוליסה מכסה הוצאות רפואיות הקשורות בניתוח, מעבר לזכאות בשב"ן, וכן הוצאות הקשורות להתייעצויות ולטיפולים מחליפי ניתוח.
 • כיסוי לניתוחים פרטיים בישראל
 • שלוש התייעצויות בכל שנת ביטוח
 • כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח
ניתוחים Upgrade - כיסוי משלים שב"ן לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – מהשקל הראשון

פוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – מהשקל הראשון מיועדת למעוניינים בכיסוי לניתוחים פרטיים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, ללא תלות בשב"ן.
 • כיסוי מורחב לניתוחים מהשקל הראשון
 • שלוש התייעצויות בכל שנת ביטוח
 • טיפולים מחליפי ניתוח
ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – מהשקל הראשון

תרופות פרימיום

נספח תרופות פרימיום הינו הרחבה לפוליסת ביטוח בריאות ותרופות פרטי בהראל. נספח זה מאפשר לך להגדיל את סכום הביטוח ולהרחיב את הכיסוי לתרופות למחלת הסרטן.
 • כיסוי רחב לתרופות מיוחדות על פי הגדרת הנספח 
 • בדיקה גנומית במקרה של סרטן בשלב מתקדם
 • הגדלת סכום הביטוח לתרופות המכוסות בביטוח התרופות הבסיסי. 

          
תרופות פרימיום

תרופות מיוחדות

תרופות מיוחדות היא פוליסת ביטוח בריאות המעניקה לך כיסוי עבור תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי או שאינן מכוסות במסגרת הסל בשל התוויה רפואית השונה מהצורך הנדרש. הכיסוי בהרחבה זו הינו עד לסכום של 1,000,000 ₪, והוא מתחדש אחת לשנה.
 • כיסוי מלא לתרופות שעלותן למעלה מ- 10,000 ₪
 • כיסוי לתרופות Off-label
 • כיסוי לתרופות יתום
תרופות מיוחדות

ניתוחים פרטיים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

ניתוחים פרטיים בחו"ל הינו נספח הרחבה לפוליסת ביטוח בריאות פרטית בהראל. הנספח מעניק לך כיסוי להוצאות רפואיות הקשורות בניתוח שבוצע בחו"ל, כגון: שכר מנתח פרטי, חדר ניתוח, בדיקה פתולוגית, הוצאות אשפוז ועוד וכן להוצאות נלוות כמפורט בנספח.
 • כיסוי מלא לניתוחים שתואמו מראש
 • כיסוי הוצאות ניתוח ואשפוז
 • כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

ניתוחים פרטיים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

שירותים רפואיים אמבולטוריים וטכנולוגיות מתקדמות

שירותים רפואיים אמבולטוריים וטכנולוגיות מתקדמות הוא נספח הרחבה לפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות של הראל, המעניק כיסוי רחב למגוון שירותים רפואיים שכיחים, שאינם במסגרת אשפוז בבית חולים, כדוגמת פיזיותרפיה, בדיקות MRI ובדיקות היריון.
 • חוות דעת של רופא מומחה בארץ ובעולם
 • בדיקות רפואיות אבחנתיות
שירותים רפואיים אמבולטוריים וטכנולוגיות מתקדמות

רופא מלווה אישי

רופא מלווה אישי הוא כתב שירות ייחודי ומהפכני בעולם הטיפול הרפואי. כתב השירות מאפשר לך לקבל ניהול וליווי רפואי צמוד במקרה של אירוע רפואי משמעותי, במהלך האבחנה, תהליך קבלת ההחלטות, הטיפול וההחלמה, בבית ובמהלך האשפוז.
רופא מלווה אישי

רפואה אישית On-line

​רפואה אישית On-line הינו כתב שירות למבוטחים בביטוח הבריאות הפרטי של הראל, במסגרתו ניתן להתייעץ עם רופא בשיחת וידיאו באמצעות הטלפון הסלולרי, המחשב או הטאבלט, ולקבל מרשמים לתרופות, המלצות לבדיקות המשך והפנייה למרפאה לרפואה ראשונית או לחדר מיון. ​
 • ייעוץ בשיחת וידיאו ברפואה ראשונית עם רופא משפחה או רופא ילדים
 • ייעוץ בשיחת וידיאו עם מגוון רופאים מומחים
 • טיפול המשך במרפאות לרפואה ראשונית
רפואה אישית On-line

טיפולים פרימיום - טיפולים רפואיים מתקדמים

טיפולים רפואיים פרימיום הוא נספח הרחבה לפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות של הראל. הנספח מעניק כיסוי רחב למגוון טכנולוגיות רפואיות לטיפול בארץ ובחו"ל, כגון: טכנולוגיות לטיפול במחלה אונקולוגית, טיפולים בתא לחץ, טכנולוגיות לטיפול בכאב ועוד.
 • טכנולוגיות לטיפול במחלה אונקולוגית​

 • טיפולים בתא לחץ​

 • טכנולוגיות לטיפול בכאב​

טיפולים פרימיום - טיפולים רפואיים מתקדמים

Upgrade אקסטרה - ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל

פוליסת Upgrade אקסטרה - ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – כולל השתתפות עצמית בגובה 3,000 ₪ (צמוד) מיועדת למעוניינים בכיסוי לניתוחים פרטיים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל.
 • כיסוי מורחב לניתוחים בהשתתפות עצמית

 • שלוש התייעצויות בכל שנת ביטוח​

 • טיפולים מחליפי ניתוח​

Upgrade אקסטרה - ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל

טיפולי התפתחות הילד

טיפולי התפתחות הילד הוא נספח הרחבה לפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות של הראל. הנספח מעניק כיסוי למגוון טיפולים להתפתחות הילד, כגון: ריפוי בעיסוק, קלינאי תקשורת ורכיבה טיפולית.
 • ריפוי בעיסוק​

 • קלינאי תקשורת​

 • רכיבה טיפולית​

טיפולי התפתחות הילד

טיפולים מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל

טיפולים מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל הינו נספח הרחבה לפוליסת ביטוח ניתוחים בישראל של הראל. הנספח מעניק לך כיסוי להוצאות רפואיות הקשורות בטיפול מחליף ניתוח שבוצע בישראל או בחו"ל.
טיפולים מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל

להצטרפות לביטוח בריאות באמצעות סוכן

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את הקוד
 

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה