החל מתאריך ה- 1.2.2016, נכנסה לתוקפה הרפורמה בנושא ביטוחי הבריאות הפרטיים, בהתאם לחוזרים שפורסמו על-ידי המפקחת על הביטוח במשרד האוצר.

 

מידע על פוליסות ביטוח הבריאות ששווקו עד לתאריך 31.1.2016 ניתן למצוא בארכיון הפוליסות.

הידעת? באפשרותך להגיש תביעה בביטוח הבריאות on-line

להגשת תביעה