כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות בהראל, באפשרותך לקבל פיצוי כספי או החזר כספי במצבים רפואיים שונים המכוסים במסגרת הפוליסה שברשותך ובכפוף לתנאיה.
לנוחיותך, העמדנו לרשותך מספר מדריכים שיאפשרו לך לממש את זכויותיך בקלות וביעילות, בהם תמצא מידע על תהליך הגשת התביעה, מסמכים נדרשים, אמצעי ההתקשרות עמנו והדרכים לבדיקת סטטוס התביעה.

כמו כן, באפשרותך להגיש תביעת ביטוח בריאות on-line, באמצעות התחברות לאזור המידע האישי באתר הראל.

בקשה להחזר כספי בגין ייעוץ רופא מומחה בביטוח בריאות

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות של הראל, הכוללת כיסוי בגין התייעצות, באפשרותך לפנות לייעוץ עם כל רופא מומחה במקרה של בעיה רפואית פעילה, למעט רופא משפחה, ולקבל החזר כספי בגין הייעוץ, ​בכפוף לתנאי הפוליסה שברשותך.

button

בקשה להחזר כספי בגין בדיקות רפואיות בביטוח בריאות

​כמבוט​ח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות של הראל, הכוללת כיסוי בגין בדיקות באפשרותך לבצע בדיקות אבחנתיות ובדיקות מעבדה ולקבל החזר כספי עבורן, בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותך.

button

בקשה להחזר כספי בגין חוות דעת שנייה בחו"ל בביטוח בריאות

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות של הראל, הכוללת כיסוי לחוות דעת שנייה בחו"ל, באפשרותך לפנות להתייעצות עם רופא מומחה בחו"ל ולקבל בגינה החזר כספי, בכפוף לתנאי הפוליסה שברשותך.

button

בקשה לפיצוי בגין ניתוח בבית חולים ציבורי בביטוח בריאות

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות של הראל, הכוללת סעיף פיצוי בגין ניתוח בבית חולים ציבורי, באפשרותך לקבל סכום כספי חד-פעמי לאחר ביצוע ניתוח בבית חולים ציבורי, בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותך. לתשומת לבך, הכיסוי קיים רק בפוליסות פרט שנרכשו עד ה- 31.12.2013, או בפוליסות קבוצתיות שחודשו עד לתאריך זה.

button

בקשה להחזר כספי בגין בדיקות היריון בביטוח בריאות

כמבוטחת באחת מפוליסות ביטוח הבריאות של הראל, הכוללת כיסוי לבדיקות היריון באפשרותך לבצע מגוון בדיקות היריון פרטיות מתקדמות ולקבל בגינן החזר כספי, בכפוף לתנאי הפוליסה שברשותך.

button

בקשה להחזר כספי בגין טיפולי הפריה חוץ-גופית בביטוח בריאות

כמבוטחת באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות של הראל הכוללת כיסוי עבור הפריה חוץ-גופית, באפשרותך לבצע טיפולי הפריה חוץ-גופית באופן פרטי ולקבל בגינם החזר כספי, בכפוף לתנאי הפוליסה שברשותך. במסגרת התהליך, תתבקשי למלא טופס בקשה להחזר הוצאות ולצרף קבלות ומסמכים רפואיים רלוונטיים.

button

בקשה להחזר כספי עבור שירותי רפואה משלימה בביטוח בריאות

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות של הראל, הכוללת כיסוי לשירותי רפואה משלימה, באפשרותך לפנות לקבל טיפולי רפואה משלימה אצל ספקי השירות שבהסכם עם הראל (ומופיעים בפוליסה שלך) או לבצע טיפולי רפואה משלימה ולקבל בגינם החזר כספי, זאת בהתאם לתנאי הכיסוי המופיעים בפוליסה שברשותך.

button

בקשה להחזר כספי בגין רכישת תרופות מיוחדות בביטוח בריאות

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות של הראל, הכוללת כיסוי לתרופות מיוחדות שאינן כלולות בסל הבריאות הציבורי, ובמידה והנך זקוק לתרופות מיוחדות שאינן מכוסות במסגרת סל הבריאות, באפשרותך לרכוש אותן ולקבל החזר כספי בגין רכישתן. במקרים מיוחדים רכישת התרופה תבוצע ישירות על-ידינו.

button

בקשה לפיצוי כספי עקב אובדן כושר עבודה בשל ניתוח בביטוח בריאות

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות של הראל, הכוללת כיסוי מפני אובדן כושר עבודה, באפשרותך לקבל פיצוי כספי במקרה בו כתוצאה מניתוח שעברת, איבדת את יכולתך להמשיך לעבוד בעבודתך כרגיל.

button

בקשה להחזר כספי בגין השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל בביטוח בריאות

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות של הראל, הכוללת כיסוי עבור השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, באפשרותך לבצע השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל ולקבל החזר כספי בגין הטיפולים, בכפוף לתנאי הפוליסה. פנייתך אלינו בטרם ביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד, ואף בטרם יצירת קשר עם גורם כלשהו בחו"ל, תבטיח מימוש מלא של זכויותיך, בכפוף לתנאי הפוליסה שלך.

button

בקשה להחזר כספי בגין ניתוחים בחו"ל בביטוח בריאות

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות של הראל, הכוללת כיסוי לניתוחים בחו"ל, באפשרותך לבצע ניתוח על-ידי מנתח פרטי לפי בחירתך, בבית חולים פרטי בחו"ל, בהתאם לתנאי הפוליסה שלך. במדריך זה מידע מפורט לגבי תהליך האישור המוקדם של הבקשה וקבלת החזר ההוצאות, במידת הצורך.

button

בקשה להחזר כספי בגין ניתוח חניכיים בביטוח בריאות

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטי של הראל, הכוללת כיסוי בגין ניתוחי חניכיים, באפשרותך לקבל החזר כספי בגין ניתוח חניכיים פרטי, בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותך. במסגרת התהליך, תתבקש למלא טופס בקשה להחזר כספי ולצרף את המסמכים הרפואיים הרלוונטיים.

button

בקשה לסיוע כספי לבן משפחה בביטוח בריאות

כיסוי עזרה לבן משפחה בפוליסות ביטוח הבריאות של הראל מאפשר לך לקבל כיסוי כספי עבור ניתוח לבן משפחה שלך, שאינו מבוטח מחמת גילו או מצבו הבריאותי. במסגרת תהליך הבקשה תידרש למלא טופס בקשה ולצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים.

button

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה