​מדריכי בקשות ושינויים בתחום ביטוח הבריאות יסייעו לך במידה ותרצה לעדכן אמצעי תשלום, למנות סוכן חדש, לקבל העתק פוליסה ועוד.
המדריכים כוללים הנחיות, הסברים, טפסים וקישורים לביצוע הפעולות On-line, על-מנת שתוכל להגיש את בקשתך בקלות וביעילות.

עדכון אמצעי תשלום - ביטוחי בריאות

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות של הראל, באפשרותך לשנות את אמצעי התשלום עבור פוליסת ביטוח הבריאות שברשותך בכל עת. ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע. כחלק מתהליך הבקשה, תתבקש למלא את הטופס הרלוונטי עבורך, בהתאם לאופן התשלום שבחרת, ולהעבירו לטיפולנו.

button

בקשה לקבלת העתק פרטי פוליסת ביטוח בריאות

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות של הראל, באפשרותך לקבל העתק של הפוליסה. הפוליסה מכילה את הנתונים הבאים: דף פרטי הביטוח (נכון לביטוחים בתוקף בלבד), הכולל את פרטי מבוטחים בפוליסה, פרטי סוכן הביטוח ודרכי יצירת קשר, פרטי התוכנית וסכומי תקרות התוכנית, פרמיות (עלות הביטוח למבוטח) ותנאים מיוחדים הקיימים בפוליסה. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לצורך הגשת בקשה לקבלת העתק הפוליסה שלך בהראל.

button

הפקת אישור מס בגין תשלום על ביטוח בריאות

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות של הראל, אנו שולחים לך אישור מס פעם בשנה באמצעות דואר ישראל. בנוסף, עומדת לרשותך האפשרות להפיק את אישור המס והדוחות התקופתיים באופן יזום באמצעות אתר הראל.

button

מינוי סוכן חדש בפוליסות ביטוח בריאות

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות של הראל, באפשרותך למנות סוכן ביטוח חדש, לפי בחירתך, שיטפל עבורך בפוליסת ביטוח הבריאות הפרטית שברשותך.

button

הגשת בקשה למתן ייפוי כוח לסוכן בביטוח בריאות

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות של הראל, באפשרותך לייפות את כוחו של סוכן הביטוח שלך לצורך קבלת מידע ברמת מבוטח בודד או עבור פוליסות הביטוח שברשותך או שבחשבונך. ייפוי הכוח מתבצע באמצעות מילוי טופס ייפוי כוח ושליחתו אלינו. המידע המבוקש יועבר לסוכן, בהתאם לכתובת שתמסור בבקשתך. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי להגיש בקשה למתן ייפוי כוח לסוכן הביטוח שלך.

button

בקשה לביטול פוליסת ביטוח בריאות

באפשרותך לבטל את פוליסות ביטוח הבריאות שברשותך, באמצעות אזור המידע האישי שלך באתר הראל, פקס, דואר אלקטרוני או טלפון. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לביטול פוליסת ביטוח הבריאות שלך.​

button

בקשה לעדכון אופן קבלת דיווח בביטוח בריאות

כמבוטח בביטוח הבריאות של הראל, הנך מקבל מאתנו דיווחים על מוצרי הביטוח שרכשת: דף פרטי הביטוח, מסמך גילוי נאות ודיווח שנתי. דיווחים אלו נשלחים אליך באמצעות דואר ישראל או דואר אלקטרוני ובליווי מסרון לנייד, במטרה להנגיש עבורך את המידע על המוצרים שרכשת. באפשרותך להגיש בכל עת בקשה לשינוי אופן קבלת הדיווחים, באמצעות מילוי טופס ושליחתו אלינו. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לשינוי אופן קבלת הדיווחים לגבי ביטוח הבריאות שלך.

button

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה