>

טיפולים פרימיום - טיפולים רפואיים מתקדמים טיפולים פרימיום - טיפולים רפואיים מתקדמים

ייעוץ ובדיקות

כיסוי ביטוחי למגוון שירותים רפואיים שכיחים, שאינם במסגרת אשפוז בבית חולים (שירותים אמבולטוריים), כדוגמת חוות דעת רפואיות בארץ ובחו"ל, בדיקות MRI ובדיקות היריון. ניתן לרכוש בנוסף שירות אבחון רפואי מהיר.

לקבלת הצעה ​​
​​​​


​למה ד​ווקא הראל?​​​​​

חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל חברת ביטוחי הבריאות​​​
הגדולה בישראל​​​
עם ניסיון רב בתחום​​​​​​
רשת ספקים להראל רשת מומחים
רחבה מאוד
להתייעצויות
מעל 1.5 מיליון מבוטחים מעל 1.5 מיליון מבוטחיםבביטוחי בריאות​​​
הראל משלמת מעל 1.5 מיליארד ₪ בשנה על תביעות בריאות בארץ ובעולם ​הראל משלמת מעל1.5 מיליארד ₪ בשנה
על תביעות בריאות בארץ ובעולם​​​​​​​​​​​​​​​​

עיקרי​ ה​​ביט​​וח

 
  • התכנית כוללת בין היתר השתתפות במימון הכיסויים הבאים:
  • חוות דעת רפואית בישראל
  • חוות דעת רפואית שנייה בחו"ל​
  • בדיקות רפואיות אבחנתיות
  • השתתפות בטיפולי הפריה חוץ גופית (IVF), מילד שלישי ואילך
  • בדיקות היריון
  • בדיקות סקר​
  • טכנולוגיות אבחון
   ​​​
  • ייעוץ רפואי:
   בכיסוי בסיסי: כיסוי לייעוץ אצל נותן שירות שבהסכם (ברשת המומחים של הראל), או כיסוי מורחב לייעוץ במקרים רפואיים הקבועים בפוליסה, וכן בדיקות אבחנתיות, בדיקות היריון ובדיקות מניעה ואבחון.
   בכיסוי מורחב: כיסוי מורחב לייעוצים רפואיים לפי בחירת המבוטח, בדיקות אבחנתיות, בדיקות היריון ובדיקות מניעה ואבחון.
   בדיקות היריון: בכיסוי המורחב תקרת הכיסוי גבוהה יותר.


​​​​​​​​​פעולות נפוצות

ביטוחי הבריאות שלי ומסמכים  
ביטוחי הבריאות שלי
ומסמכים
להגיש תביעה  
להגיש
תביעה
לבדוק מצב תביעה  
לבדוק
מצב תביעה
לכל הפעולות 
לכל
הפעולות​

* התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסה. במקרה של סתירה בין תנאי הפוליסה המלאים לבין האמור לעיל​, ייגברו תנאי הפוליסה.​​​​​