>

רופא מלווה אישי רופא מלווה אישי

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

כיסוי ביטוחי עבור ניתוח​ים בחו"ל ועבור טיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל.לקבלת הצעה ​​
​​​​​


​למה ד​ווקא הראל?​​​​

חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל חברת ביטוחי הבריאות​​​
הגדולה בישראל​​​
עם ניסיון רב בתחום​​​​​​
רשת ספקים להראל הסכמים
עם מוסדות רפואיים
מובילים בעולם
מעל 1.5 מיליון מבוטחים מעל 1.5 מיליון מבוטחיםבביטוחי בריאות​​​
הראל משלמת מעל 1.5 מיליארד ₪ בשנה על תביעות בריאות בארץ ובעולם ​הראל משלמת מעל1.5 מיליארד ₪ בשנה
על תביעות בריאות בארץ ובעולם​​​​​​​​​​​​​

עיקרי​ ה​​ביט​​וח

 
  • התכנית כוללת בין היתר את הכיסויים הבאים:

  • כיסוי מלא לניתוחים בחו"ל שתואמו על-ידי הראל מראש
  • הכיסוי כולל: שכר מנתח, חדר ניתוח, בדיקה פתולוגית וכיסוי להוצאות אשפוז בעת ניתוח, עד 40 יום
  • הוצאות הטסה רפואית
  • הוצאות הבאת מומחה מחו"ל לביצוע ניתוח בישראל
  • הוצאות נוספות בשל ניתוח מורכב (כהגדרתו בפוליסה), לרבות טיפולי שיקום
  • כיסוי לטיפול מחליף ניתוח בחו"ל עד לתקרה של 250% מעלות הניתוח החלופי בישראל
​​​​​​​​

פעולות נ​פוצות

ביטוחי הבריאות שלי ומסמכים  
ביטוחי הבריאות שלי
ומסמכים
להגיש תביעה  
להגיש
תביעה
לבדוק מצב תביעה  
לבדוק
מצב תביעה
לכל הפעולות 
לכל
הפעולות​​

* התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסה. במקרה של סתירה בין תנאי הפוליסה המלאים לבין האמור לעיל​, ייגברו תנאי הפוליסה.​​​​​