​​​​​​​​ניתוחים פרטיים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל הינו נספח הרחבה לפוליסת ביטוח בריאות פרטית בהראל. הנספח מעניק לך כיסוי להוצאות רפואיות הקשורות בניתוח שבוצע בחו"ל, כגון: שכר מנתח פרטי, חדר ניתוח, בדיקה פתולוגית, הוצאות אשפוז ועוד וכן הוצאות הקשורות בטיפול מחליף ניתוח כגון: טיפול בבית חולים או מרפאה, הוצאות אשפוז, אביזרים רפואיים ועוד.

  • כיסוי מלא לניתוחים שתואמו מראש
  • כיסוי הוצאות ניתוח ואשפוז
  • כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

  • הטסה רפואית וטיסות עבור מלווה

כלים נוספים

לזה חובה עליך להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה