​​​​​תרופות מיוחדות היא פוליסת ביטוח בריאות המעניקה לך כיסוי עבור תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי או שאינן מכוסות במסגרת הסל בשל התוויה רפואית השונה מהצורך הנדרש. הכיסוי בהרחבה זו הינו עד לסכום של 1,000,000 ₪, והוא מתחדש אחת לשנה.​

 • כיסוי מלא לתרופות שעלותן למעלה מ- 10,000 ₪
 • כיסוי לתרופות Off-label
 • כיסוי לתרופות יתום
 • החזר השתתפות עצמית בגין תרופות בשב"ן
 • למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסת תרופות מיוחדות מיועדת למעוניינים בכיסוי עבור תרופות שאינן כלולות במסגרת סל הבריאות הממלכתי או שאינן מכוסות במסגרת הסל בשל התוויה רפואית השונה מהצורך הנדרש.

  עיקרי הפוליסה

   הפוליסה כוללת את הכיסויים הבאים:

  • כיסוי בתקרה של 1,000,000 ₪ עבור תרופות מיוחדות - סכום המתחדש בכל שנה.
  • כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל התרופות הממלכתי או שאינן מכוסות בשל התוויה רפואית השונה מהצורך הנדרש לך.
  • פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן החודשית גבוהה מ- 10,000 ₪ 
  • כיסוי לתרופות Off-label המוגדרות לשימוש בהתוויה רפואית שונה מזו הנדרשת לטיפול במצבך הרפואי, אך הוכרו כיעילות לטיפול במצב בריאותך.
  • כיסוי לתרופות יתום – תרופות אשר אינן מכוסות בסל הבריאות ומיועדות לטיפול במחלות נדירות, המוכרות לטיפול בהתוויה הרפואית הנדרשת לך.
  • החזר השתתפות עצמית לתרופות הנרכשות במסגרת הביטוח המשלים בקופות החולים.

  השתתפות עצמית

  • עבור תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות או שרשומות להתוויה שונה – 400 ₪ למרשם.
  • עבור תרופות Off-label ותרופות יתום – 800 ₪ למרשם.

  תנאי הצטרפות

  • גיל הצטרפות מקסימלי: 65

כלים נוספים

להצטרפות לביטוח בריאות באמצעות סוכן

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את הקוד