>

​ניתוחים מהשק​ל ​הראשון

למעוניינים בכיסוי לני​​תוחים פרטיים בישראל ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, וכן התייעצות עם רופא מומחה אגב ניתוח או טיפול מחליף ניתוח, ללא תלות בשב"ן.

לקבלת הצעה

​למה ד​ווקא הראל?​​​​​

חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל חברת ביטוחי הבריאות​​​
הגדולה בישראל​​​
עם ניסיון רב בתחום​​​​​​
רשת ספקים להראל רשת מומחים
רחבה מאוד
להתייעצויות
מעל 1.5 מיליון מבוטחים מעל 1.5 מיליון מבוטחיםבביטוחי בריאות​​​
הראל משלמת מעל 1.5 מיליארד ₪ בשנה על תביעות בריאות בארץ ובעולם ​הראל משלמת מעל1.5 מיליארד ₪ בשנה
על תביעות בריאות בארץ ובעולם​​​​​​​​​​​​​​

עיקרי​ ה​​ביט​​וח

 
​​​​​​

פעולות נפוצות​

 
ביטוחי הבריאות שלי
ומסמכים
 
להגיש
תביעה
 
לאתר
רופא מנתח
 
לכל
הפעולות​​


* התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסה. במקרה של סתירה בין תנאי הפוליסה המלאים לבין האמור לעיל​, ייגברו תנאי הפוליסה.​​​​​