פוליסת השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל מעניקה לך כיסוי מלא לכל ההוצאות הרפואיות הכרוכות בהשתלות ובטיפולים מיוחדים בחו"ל.​

  • כיסוי להשתלות
  • כיסוי לטיפולים מיוחדים בחו"ל
  • תגמול חודשי לאחר טיפול מיוחד בחו"ל
  • תגמול חודשי לאחר ביצוע השתלה

כלים נוספים

הידעת? באפשרותך להגיש תביעה בביטוח הבריאות on-line

להגשת תביעה