השתלות וטיפולים מיוחדים בחו השתלות וטיפולים מיוחדים בחו

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל​

מעניק לך כיסוי להוצאות הרפואיות הכרוכות בהשתלות ו​בטיפולים המיוחדים בחו"ל.​

לקבלת הצעה ​​
​​

​למה ד​ווקא הראל?​​​

הסכמים בינלאומיים עם מרכזים רפואיים הסכמים בינלאומיים עם
מרכזים רפואיים
כיסוי בגין הוצאות רפואיות נלוות כיסוי בגין הוצאות רפואיותוהוצאות טיסה ושהייה
תגמול חודשי פיצוי כספי לאחר
טיפול מיוחד או השתלה בחו"ל

עיקרי ה​ביטוח

 
    • כיסוי מלא להשתלות שבהסכם
    • קצבה חודשית לאחר ביצוע ההשתלה
    • כיסוי מלא לטיפולים מיוחדים בחו"ל
    • פיצוי לאחר טיפול מיוחד בחו"ל


​​​

פעולות נפוצות

ביטוחי הבריאות שלי ומסמכים  
ביטוחי הבריאות שלי
ומסמכים
להגיש תביעה  
להגיש
תביעה
לבדוק מצב תביעה  
לבדוק
מצב תביעה
לכל הפעולות  
לכל
הפעולות


*דמי הביטוח על-פי הפוליסה ייקבעו ל​פי גיל המבוטח במועד הצטרפותו לביטוח. דמי הביטוח ישתנו בהתאם לדמי הביטוח לפי קבוצת הגיל אליה משתייך המבוטח, בהתאם לטבלת השתנות הפרמיות (מופיעה בפירוט הכיסויים).

**כל האמור לעיל בכפוף לתנאי הזכאות המפורטים בתנאי הפוליסה​​​