>


השתלות וטיפולים מי​וחדים מחוץ לישראל

כיסוי ביטוחי להוצאות הרפואיות הכרוכות בהשתלות ובטיפולים מיוחדים בחו"ל.

​​למה ד​ווקא הראל?​​​

ניסיון רב בניהולאירועים רפואיים בחו"ל
הסכמים בינלאומיים עם
מרכזים רפואיים
חברת ביטוחי הבריאות
הגדולה בישראל
עם ניסיון רב בתחום​​​​​​​

עיקרי ה​ביטוח

 ​​​


פעולות נפוצות

 
ביטוחי הבריאות שלי
ומסמכים
 
להגיש
תביעה
 
לבדוק
מצב תביעה
 
לכל
הפעולות


* התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסה. במקרה של סתירה בין תנאי הפוליסה המלאים לבין האמור לעיל, ייגברו תנאי הפוליסה.​​​​