ניתוחים Upgrade הינה פוליסה המעניקה כיסוי משלים שב"ן לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל. הפוליסה מכסה הוצאות רפואיות הקשורות בניתוח, מעבר לזכאות בשב"ן, וכן הוצאות הקשורות להתייעצויות ולטיפולים מחליפי ניתוח, ובתנאי שבוצעו באמצעות רופא ו/או מוסד רפואי שלהראל יש עמם הסדר ניתוח או הסדר התייעצות.​

  • כיסוי לניתוחים פרטיים בישראל
  • שלוש התייעצויות בכל שנת ביטוח
  • כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח

כלים נוספים

הידעת? באפשרותך להגיש תביעה בביטוח הבריאות on-line

להגשת תביעה