ביטוח נסיעות לחו ביטוח נסיעות לחו

 אל דאגה
​הרופא בדרך אליכם הביתה.

יש לכם פוליסת בריאות בהראל? הצטרפו לשירות "רופא עד הבית" הכולל הזמנת רופא וביצוע בדיקות מעבדה.
(פרטים נוספים בנספח השירות)
אני רוצה להצטרף
​לשירות​


למה דווקא הראל?​

רופא יגיע לביתך או לכל מקום אחר שצריך  
רופא יגיע לביתך
או לכל מקום אחר שצריך
רופא יגיע לביתךאו לכל מקום אחר שצריך​*
בדיקות מעבדה בבית (בדיקות דם ושתן)  
בדיקות מעבדה בבית
(בדיקות דם ושתן)
בדיקות מעבדה בבית(בדיקות דם ושתן)
שירות מהיר – עד 3 שעות מרגע ההזמנה 
שירות מהיר
עד 3 שעות מרגע ההזמנה
שירות מהיר
עד 3 שעות מרגע ההזמנה
זמינות כמעט סביב השעון​​ 
זמינות כמעט סביב השעון
א עד ה משעה 7:00 עד 24:00
​​​​​​​​​​​​בימי ו וערבי חג מהשעה 14:00 עד 07:00 ביום א​​
זמינות כמעט סביב השעון
א עד ה משעה 7:00 עד 24:00
​​​​​​​​​​​​בימי ו וערבי חג מהשעה 14:00 עד 07:00 ביום א​​​​​​​

עיקר נספח השירות

 
  • ביקור רופא בבית המנוי או במקום הימצאו, בשעות הפעילות ותוך 3 שעות ממועד הפנייה
  • השירות כולל בדיקה רפואית ומתן מרשם לתרופות על פי החלטת הרופא
  • במקרה בו לא ניתן לשלוח רופא למקום הימצאו של המנוי, רשאי המנוי באישור מראש מהספק, להגיע בכוחות עצמו אל רופא שאינו נותן שירות, ויהיה זכאי לקבל החזר בגין ההוצאה בפועל עבור הביקור אצל הרופא עד הסכום המצוין בתנאים ובניכוי השתתפות עצמית
  • שירותי מעבדה בבית כגון בדיקות דם ושתן, על פי המפורט בנספח השירות, בתאום מראש בבית המנוי, לאחר הצגת טופס הפנייה לבדיקות מעבדה
  • השירותים כוללים תשלום השתתפות עצמית של המנוי בעת קבלת השירות: 25 ₪ לביקור רופא ו-40 ₪ לבדיקות מעבדה
  • ניתן להצטרף עד גיל 69 וללא תקופת אכשרה


​​​

פעולות נ​פוצות

לעדכן אמצעי תשלום  
לעדכן אמצעי תשלום
לעדכן פרטים אישיים  
 לעדכן פרטים אישיים
לצפות במסמכים  
לצפות במסמכים
לכל הפעולות  
לכל הפעולות​

אין באמור במסמך זה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת נספח שירות זה עבורך. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגדיר בהתאם לשיקול דעתה את פוליסת הבריאות הבסיסית אשר בצמוד לה ניתן יהיה לרכוש נספח שירות זה.
פוליסת ביטוח הבריאות הבסיסית אליה מצורף נספח שירות זה כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי הפוליסה וכן תנאים וחריגים ספציפיים אשר חלים על כל פרק בנפרד.
התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסת הביטוח. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה ו/או תנאי נספח השירות, יגברו תנאי הפוליסה ותנאי נספח השירות​​​.
*ע"פ האזורים המוגדרים למתן השירות כמפורט בנספח השירות​​​​