​באפשרותך לבטל את פוליסות ביטוח הבריאות שברשותך, באמצעות אזור המידע האישי שלך באתר הראל, פקס, דואר אלקטרוני או טלפון. 

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לביטול פוליסת ביטוח הבריאות שלך.​

הראל סוויץ' ביטוח רכב - נוסעים מעט, משלמים מעט. לפרטים חייגו: 2010*
בדקו כמה תשלמו

פוליסת ביטוח הבריאות שברשותך מעניקה לך ולבני משפחתך מגוון רחב של כיסויים בתחום שירותי הבריאות. מידע מלא על פוליסת הביטוח והכיסויים שברשותך תוכל למצוא באזור המידע האישי​ שלך באתר הראל.

בקשה לביטול הפוליסה כולה תביא לביטול כל הכיסויים הביטוחיים שלך בפוליסה. במקרה שבוטל כיסוי, לא יכוסה מקרה ביטוח שאירע לאחר הביטול ולא תהיה זכאי לקבלת שיפוי או פיצוי כלשהו מכוח אותו כיסוי.

כמו כן, אם בעתיד תבקש להצטרף מחדש לביטוח, הדבר עשוי להיות כרוך בתהליך מחודש של חיתום רפואי או אחר, בקבלת הסכמתה המחודשת של הראל לקבלתך לביטוח ובתנאים ובתעריפים שיהיו נהוגים בחברה ביום בקשתך. כמו כן, ככל שתאושר בקשתך להצטרף מחדש לביטוח, הפוליסה שתופק לך תהיה פוליסה חדשה לכל דבר ועניין, לרבות לעניין מניין תקופת האכשרה וצבירתם של ערכי סילוק או ערכי פדיון ככל שיש כאלו בפוליסה.

לפיכך, בטרם תעביר בקשה לביטול פוליסת ביטוח הבריאות שלך, אנו ממליצים לך להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך ולקבל הסבר נוסף בנוגע למשמעות הביטול.

אם החלטת שברצונך לבטל את פוליסת ביטוח הבריאות שלך, באפשרותך להגיש את הבקשה באחת הדרכים הבאות:

בדואר אלקטרוני, לכתובת: polisotbs@harel-ins.co.il​
בפקס, למספר: 03-7348178
פנייה למוקד שירות הלקוחות, בטלפון: 2735*
הגשת בקשה on-line באמצעות התחברות לאזור המידע האישי​ באתר הראל.

בקשת הביטול צריכה להיות חתומה על ידי כל אחד מהמבוטחים הבגירים.
באפשרותך לוודא את הגעת הטופס באמצעות האתר או בפנייה למוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-70-28-70. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. טופס שיישלח לאחר השעה 15:00 יעודכן במערכת ביום העסקים שלמחרת.
בקשות ביטול באמצעות סוכן ביטוח או חברת ביטוח, בהתאם להוראות סעיף 8 לחוזר ביטוח צירוף לביטוח, יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרונית הייעודית:

cancellb@harel-ins.co.il​ 

  • בקשתך תועבר לטיפול בהתאם להוראות הדין והפוליסה. אם יתגלו נתונים חסרים או שגויים בבקשה, הנדרשים לצורך ביצוע הביטול, תישלח לך הודעה על כך. עם סיום הטיפול בבקשתך, תישלח אליך הודעה בכתב אודות ביצוע הביטול.
  • עם סיום הטיפול בבקשתך, תישלח אליך הודעה בכתב אודות ביצוע הביטול.
  • החזר כספי, אם קיים, יועבר אליך באמצעות אמצעי התשלום בו שולמו דמי הביטוח עבור הפוליסה או בדרך אחרת, בהתאם לפרטים המצויים ברשותנו.​
באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך, בכל עת, באמצעות:
 

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה