>

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות של הראל, באפשרותך לקבל העתק של הפוליסה.
הפוליסה מכילה את הנתונים הבאים: דף פרטי הביטוח (נכון לביטוחים בתוקף בלבד), הכולל את פרטי מבוטחים בפוליסה, פרטי סוכן הביטוח ודרכי יצירת קשר, פרטי התוכנית וסכומי תקרות התוכנית, פרמיות (עלות הביטוח למבוטח) ותנאים מיוחדים הקיימים בפוליסה.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לצורך הגשת בקשה לקבלת העתק הפוליסה שלך בהראל.​

באפשרותך לצפות ולהוריד העתק מפוליסת ביטוח הבריאות שלך באזור המידע האישי שלך בהראל.

במקרה בו הנך מעוניין בקבלת העתק של פוליסת הביטוח שברשותך, באפשרותך לשלוח אלינו מכתב המפרט את בקשתך.

באפשרותך להגיש בקשה לקבלת העתק פרטי הפוליסה שלך באמצעות שליחת מכתב המפרט את בקשתך, באחת הדרכים הבאות:

בפקס, למספר: 03-7348178.
תוכל לוודא את הגעת הפקס באמצעות האתר או באמצעות פנייה למוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה, בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן 3 שעות לאחר שליחת הטופס. בקשות שיתקבלו לאחר השעה 15:00 יעודכנו ביום העבודה הבא.

באמצעות דואר ישראל, לכתובת: אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211802

​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות סוכן הביטוח שלך, או באמצעות מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*.