>

​​​​כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות של הראל, באפשרותך לייפות את כוחו של סוכן ביטוח לצורך קבלת מידע או ביצוע פעולה חד פעמית עבורך בפוליסות הביטוח שברשותך.

ייפוי הכוח ניתן באמצעות מילוי טופס ייפוי כוח ושליחתו אלינו. בהתאם ליפוי כח שניתן, סוכן הביטוח יקבל את המידע המבוקש או יוכל לבצע פעולה חד פעמית מטעמך.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי להגיש בקשה למתן ייפוי כוח לסוכן הביטוח שלך.​

מעלים הילוך ומקבלים עד 40% הנחה בביטוח הרכב
לקבלת הצעה

במידה והנך מעוניין להעביר לסוכן ביטוח את האפשרות לקבל מידע אודות פוליסת ביטוח הבריאות שברשותך,  או לבצע פעולה חד פעמית בפוליסה ברשותך תוכל לבצע זאת באמצעות מילוי טופס ייפוי כוח ייעודי.

בטופס זה תתבקש למלא את פרטיך האישיים, כולל פרטי התקשרות ולשלוח אותו אלינו באחת הדרכים המפורטות מטה. ​

באפשרותך להגיש בקשה ליפוי כוח באחת הדרכים הבאות:

הגשת בקשה באמצעות סוכן הביטוח שלך:
אשר ילווה אותך בתהליך ויטפל בבקשתך מול הראל.

הגשת בקשה בדואר אלקטרוני, לכתובת: infob@harel-ins.co.il

תוכל לוודא את הגעתו באמצעות האתר או בפנייה למוקד המענה הממוחשב העומד לרשותך 24 שעות ביממה, בטלפון: 1-700-702-870.
השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. בקשות שיתקבלו לאחר השעה 15:00 יעודכנו ביום העבודה הבא.

לאחר קבלת בקשתך, במערכות המידע הפנימיות שלנו יופיעו פרטיך האישיים ופרטי סוכן הביטוח אשר קיבל את יפוי הכוח לצורך ביצוע פעולה חד פעמית או קבלת מידע באופן חד פעמי.

יפוי הכח שניתן יהיה תקף לביצוע פעולה חד פעמית או קבלת מידע באופן חד פעמי ויסתיים עם ביצוע הפעולה או קבלת המידע.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

מוקד טלפוני ייעודי לקבלת מענה לעניין ייפוי כוח לבעלי רישיון: 03-9208128

סוכן הביטוח שלך

באפשרותך לפנות אלינו בכל עת בטלפון 2735*.