פוליסות ביטוח חיים מעניקות פיצוי כספי חד-פעמי במקרה פטירת המבוטח, ליורשים או למוטבים שנקבעו בפוליסה, בהתאם לסכום שנרכש בפוליסה.

כחלק מתהליך הבקשה לקבלת הפיצוי הכספי, תתבקש למלא טופס תביעה הכולל הצהרת מוטב ולצרף מסמכים רלוונטיים שונים.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה לפיצוי כספי במקרה של פטירת מבוטח.

משקיע סולידי או מעדיף חשיפה למניות? ניהול תיקי השקעות בהתאמה אישית לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה
למידע נוסף

ככלל, אנו ממליצים לפנות לסוכן הביטוח של המבוטח או לשירות הלקוחות שלנו לבדיקת זכאותך לפיצוי על-פי תנאי הפוליסה. כך תוכל לקבל הכוונה בתהליך ולמצות את זכויותיך.

לפני הגשת הבקשה, עליך לוודא כי ברשותך המסמכים הבאים: 

 • תעודת פטירה
 • סיכום מחלה – אם המנוח נפטר בבית החולים, דוח מגן דוד אדום או דוח משטרה אם המנוח נפטר בביתו
 • במקרה שהמוות אירע כתוצאה מתאונה, יש להמציא אישור ממוסד ממשלתי (כגון: משטרת ישראל, המכון לרפואה משפטית, משרד הביטחון ועוד) המעיד על נסיבות התאונה
 • צילום תעודת זהות של המוטבים וטופס הצהרת מוטב חתום
 • טופס השלמת נתונים לעניין FATCA ׁ(למידע בנושא, עיין בעמוד העוסק ביישום חוק ה- FATCA בתוכניות חיסכון והשקעה)

אם הנך רשום כמוטב בפוליסה של המבוטח, ודא שברשותך המסמכים הבאים:

 • אם מנויים בפוליסה שמות המוטבים, הכספים ישולמו למוטבים. אם לא נרשמו מוטבים בפוליסה או שהמוטבים הם יורשיו החוקיים של המנוח, יש להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה מאושרים על-ידי בית משפט מחוזי או בית דין רבני.
 • במקרים בהם המוטבים בפוליסה הינם קטינים ואין להם "אפוטרופוס טבעי" (כלומר, אחד ההורים בעודו בחיים), יש להמציא צו מבית משפט הממנה אפוטרופוס  לקטינים.

אם למבוטח קיימת פוליסת ביטוח מנהלים, ודא כי ברשותך המסמכים הבאים:

 • טופס  161- הודעת מעסיק על תשלום מענק עקב פרישה או מוות. טופס זה ימולא בשני עותקים על-ידי המעסיק של המנוח (בעל הפוליסה).
 • אם כספי הפיצויים בפוליסה משולמים לשאיריו החוקיים של המנוח, כפי שמצוין בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורין, יש להמציא תצהיר מעורך דין המעיד על זהות השאירים ביחס למנוח.

באפשרותך להגיש את בקשתך באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך, שילווה אותך בתהליך

בדואר, לכתובת: בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211802

בדואר אלקטרוני: tvioths@harel-ins.co.il

במסרון, למספר: 052-3237169

בפקס, למספר: 03-7348172

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס באמצעות האתר או מוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. עדכון לאחר שעה 15:00 יתבצע ביום העסקים שלמחרת.

לאחר קבלת הטופס והמסמכים הנדרשים, תיבחן על ידינו זכאותך לכיסוי בכפוף לתנאי הפוליסה והגדרותיה.

אם זכאותך תאושר לתשלום סכום הביטוח, יישלח אליך כתב קבלה.

לאחר שנקבל את כתב הקבלה חתום על-ידי המוטב/ים, אנו נעביר את סכום הביטוח לחשבון הבנק של כל מוטב.

אם אינך זכאי לסכום הביטוח, תישלח לך הודעה מפורטת ומנומקת.

​​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

 • סוכן הביטוח שלך
 • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה