הראל מטריה ביטוחית היא פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה, המשלימה את הכיסוי לפנסיית הנכות הקיים בקרן הפנסיה.​

 • פיצוי חודשי משלים במקרה של אובדן כושר עבודה, חלקי או מלא ​

 • שחרור מההפקדות לקרן הפנסיה (בכיסויים לתקופת אכשרה ולהגדרת עיסוק ספציפי) ושחרור מתשלום הפרמיה​

 • דמי הביטוח משתנים מדי שנה, בהתאם לתעריף המתאים לגיל המבוטח באותה עת ​

 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסת הביטוח הראל מטריה ביטוחית מיועדת לעמית המבוטח בקרן הפנסיה. הפוליסה משלימה את הכיסוי לפנסיית הנכות הניתן בקרן הפנסיה, על-פי הכיסוי הנרכש.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסת הביטוח הראל מטריה ביטוחית מעניקה לך, בהתאם לבחירתך ובכפוף לאישור החברה:

  • כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה, על-פי הגדרת עיסוק ספציפי – מאושר רק לעיסוקים שהוגדרו על-ידי החברה
  • כיסוי לתקופת אכשרה – תשלום פיצוי במקרה של דחיית התביעה על-ידי קרן הפנסיה בשל העובדה שמדובר במקרה ביטוח שהתרחש בתקופת האכשרה בקרן הפנסיה
  • כיסוי לביטול קיזוז ביטוח לאומי על-ידי קרן הפנסיה – כיסוי משלים לקרן הפנסיה, במקרה של זכאות לתשלום על-ידי המוסד לביטוח לאומי, עקב תאונת עבודה או מחלה

  תנאי הצטרפות

  • ההצטרפות לפוליסת הביטוח אפשרית מגיל 18 עד גיל 60
  • תוקף הביטוח עד גיל פרישה (64 או 67)

  דמי הביטוח

  • הראל מטריה ביטוחית היא פוליסה במסלול פרמיה משתנה. דמי הביטוח משתנים מדי שנה בהתאם לתעריף המתאים לגיל המבוטח באותה עת.
  • הצמדה - דמי הביטוח וגובה הכיסוי הביטוחי צמודים למדד המחירים לצרכן.

  איך מצטרפים?

  באמצעות סוכן הביטוח שלך שיסייע לך לבחור את הפוליסה המתאימה ביותר עבורך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות שתקבע את תנאי קבלתך לפוליסה. אם אין לך סוכן אישי, באפשרותך לפנות לשירות לקוחות הראל. ניתן לרכוש את הפוליסה כביטוח יסודי או ככיסוי נוסף.


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.


   

כלים נוספים

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה