כמבוטח בביטוח כל הסיכונים או באחד מביטוחי המשכנתא בהראל, הכוללים כיסוי לכל הסיכונים, באפשרותך לקבל פיצוי כספי חד פעמי, במקרה בו אבד או נגנב לך דבר ערך בכפוף לתנאי הפוליסה שלך.

פעל בהתאם להנחיות מדריך זה לצורך הגשת בקשה לפיצוי כספי בגין אובדן או גניבה (על פי כיסוי "כל הסיכונים").

מתכננים נסיעה לחו"ל? היערכו מראש גם למקרה של ביטול. ריכשו ביטוח ביטול נסיעה מכל סיבה
לרכישה on-line

לטיפול מהיר ויעיל בתביעה עליך לפנות אלינו מיד עם היוודע לך על מקרה האובדן או הגניבה.
במסגרת התהליך ישלח אליך שמאי שיבחן את הנזק ויעריך את עלותו.

סוכן הביטוח שלך ימלא עבורך טופס הודעה על תביעת נזק לרכוש בדירה וישלח אותו אלינו.

בהמשך התהליך ייתכן ותתבקש להגיש מסמכים נוספים.​

עם קבלת ההודעה ממך נבדוק את נסיבות האירוע והכיסוי הביטוחי שברשותך ונתאם עמך, באמצעות הסוכן שלך, ביקור של שמאי להערכת הנזק.

בחלק מהמקרים, ייתכן שנצטרך לבדוק מספר פרטים או לבקש ממך מסמכים נוספים כדי לטפל בתביעתך. במקרים אלה, אנו נפנה אליך באמצעות הסוכן שלך.

אם לאחר הבדיקה יתברר שהנך זכאי לתגמולי הביטוח, תפוצה על פי דו"ח השמאי, במידה וקיים, ובכפוף לתנאי הפוליסה. סכום התגמולים ישולם לך באמצעות סוכן הביטוח שלך, לפי כתובתך המצויה בידנו, תוך זמן סביר מהמועד בו נקבל את כל המסמכים הדרושים לברור התביעה.

​​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*

הראל סוויץ' ביטוח רכב - נוסעים מעט, משלמים מעט. לפרטים חייגו: 2010*

בדקו כמה תשלמו