תאונות דרכים, תאונות עבודה או כל סוג של פגיעה כרוכות בהוצאות כספיות על טיפולים רפואיים ובאובדן הכנסה מעבודה. במקרים אלה מגיעות לך זכויות רפואיות וכספיות מהביטוח הלאומי ובנוסף, אם בבעלותך תכניות ביטוח כגון ביטוח בריאות פרטי, ביטוח חיים, ביטוח רכב, ביטוח תאונות וביטוח אובדן כושר עבודה, באפשרותך לקבל כיסוי הוצאות שונות ופיצוי כספי שיאפשרו לך את מימון הטיפולים וכיסוי הנזקים.​

מצד אחד הטבות מס, מצד שני נזילות: קופת גמל להשקעה, דרך חדשה לחסוך
למידע נוסף

​אם נגרם לרכבך או לרכושך נזק כתוצאה מתאונת דרכים וברשותך ביטוח מקיף לרכב, באפשרותך לתבוע פיצוי כספי מחברת הביטוח. כיסוי לנזקי גוף בתחום הרכב ניתן במסגרת ביטוח החובה. לפני הגשת תביעה בגין נזקי רכב יש לבצע הערכת נזקים על ידי שמאי רכב.
למידע נוסף- איך לתבוע ביטוח רכב?

​במידה והנך סובל מנכות קבועה כתוצאה מתאונה וברשותך ביטוח חיים למקרה מוות או נכות, תהיה זכאי לקבל מחברת הביטוח פיצוי כספי בצורת גמלה חודשית לתקופת הנכות ופטור מתשלום דמי הביטוח. במקרה של מוות מקבלים המוטבים שמינית או שאריך החוקיים פיצוי כספי חד פעמי בגובה הסכום הנקוב בפוליסה.
למידע נוסף – איך תובעים ביטוח נכות?

​תאונת עבודה היא תאונה שנגרמה:

  • תוך כדי ועקב עבודתו של העובד במקום העבודה
  • בזמן צאתו של העובד מביתו בדרכו לעבודה או ממנה
  • פגיעה עקב חומרים כימיים ואחרים במקום העבודה אשר גרמו נזק לבריאותו של העובד, כגון מחלת ריאות או פגיעה במערכת השמע.
  • תאונת דרכים בזמן עבודתו, במהלך נסיעתו של העובד בין אם היה אמור להגיע למקום עבודתו או חזר ממנה ובין אם על ידי נשלח על ידי מעבידו במסגרת תפקידו

זכויותיך בביטוח לאומי

זכויותיך בביטוח הלאומי מאפשרות לך במקרה של תאונת עבודה לקבל  דמי פגיעה עבור 91 ימים מיום הפגיעה ופיצויים נוספים בגין אובדן כושר עבודה ואף פיצויי נכות.
למידע נוסף - אתר ביטוח לאומי

​ביטוח זה מעניק גמלה חודשית בגובה השכר שביטחת בפוליסה במקרים של אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה בעבודה. גמלה זו מאפשרת לך ולמשפחתך להמשיך ולשמור על רמת חיים נאותה.
למידע נוסף – ביטוח אובדן כושר עבודה

​ביטוח תאונות אישיות מקנה הגנה כלכלית נוספת או בלעדית במקרים בהם החוק אינו מכסה כמו תאונת דרכים מחוץ לגבולות המדינה (שאינה תאונת עבודה). הביטוח מהווה גם כיסוי משלים לביטוח חיים למשך תקופת של 3-6 חדשים.

למידע נוסף- ביטוח תאונות אישיות

טסים לחו"ל בקרוב? ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל

לרכישה