דרכון ​First Class היא פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל, המיועדת לנוסעים שגילם אינו עולה על 95. הפוליסה מעניקה כיסוי רחב להוצאות רפואיות ומאפשרת לך לבחור בין מבחר רחב של כיסויים, בהתאם למצבך הרפואי ולאופי נסיעתך. ​

 • כיסוי להוצאות רפואיות בחו"ל עד ל-$5,000,000
 • הוצאות מיוחדות נוספות​

 • פינוי אווירי, יבשתי וימי ממקום האירוע לבית חולים קרוב
הראל סוויץ' ביטוח רכב - נוסעים מעט, משלמים מעט. לפרטים חייגו: 2010*
בדקו כמה תשלמו
 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל, דרכון First Class, מיועדת לנוסעים לחו"ל, המעוניינים בכיסוי רפואי רחב וביכולת להתאים את הכיסוי הביטוחי לאופי נסיעתם ולמצב בריאותם.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל, דרכון First Class, כוללת מבחר כיסויים רפואיים וכיסויים להוצאות מיוחדות, וביניהם:

  • כיסוי להוצאות רפואיות בחו"ל בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז
  • פינוי יבשתי, אוירי ו/או ימי ממקום האירוע לבית חולים קרוב
  • הטסה רפואית לישראל
  • כיסוי עבור תרופות
  • טיפול חירום בשיניים
  • חיפוש איתור וחילוץ - ניתן להסיר
  • חבות צד ג' - ניתן להסיר 

  כיסויים נוספים בתוספת תשלום:

  • כבודה
  • ביטול וקיצור נסיעה (קיימת אפשרות להגדיל את הכיסוי למקרה של מגיפה תמורת דמי ביטוח נוספים)
  • החמרה למצב רפואי קודם
  • הריון עד שבוע 32 למבוטחת שגילה עד 42 שנים
  • ספורט אתגרי
  • ספורט חורף
  • אובדן או גניבה של מחשב נישא/טאבלט
  • אובדן או גניבה של טלפון נייד
  • מוות או אובדן איברים
  • אופניים דו גלגליים
  • ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי מרכב/קראון שכור (לנהג מגיל 24 ועד גיל 75)

  תנאי הצטרפות

  ההצטרפות לפוליסה אפשרית עד גיל 95.

  איך מצטרפים?

  לנוחיותך מספר דרכים לרכישת ביטוח נסיעות לחו"ל:

  • באמצעות המערכת לרכישת ביטוח נסיעות לחו"ל on-line
  • באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך לבחור את הכיסויים המתאימים ביותר עבורך
  • באמצעות סוכנות הביטוח סטנדרד, בטלפון: 1-700-50-57-57​​

  הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.


   

   

 • טבלת גבולות אחריות לחלק א' – הפוליסה הבסיסית


   

  הסעיף בפוליסההכיסויגבול האחריותהשתתפות עצמית
  פרק 2 ופרק 3

  גבול אחריות המבטח להוצאות רפואיות

   $5,000,000 
  2.1הוצאות רפואיות בחו"ל בעת אשפוז  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיותללא ה.ע
  2.2.1פינוי יבשתי ממקום האירוע לבי"ח קרוב כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיותללא ה.ע
  2.2.2פינוי אווירי ו/או ימי ממקום האירוע לבי"ח קרוב כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיותללא ה.ע
  2.3הטסה רפואית לישראל כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיותללא ה.ע
  3.1הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז, כגון: רופא, בדיקות אבחון כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיותללא ה.ע
  3.2תרופות$1,500$50
  3.3טיפול חירום בשיניים$400$50

  3.4

  פיזיותרפיה בחו"ל

   $500 לטיפול ועד 6 טיפולים

  $50
  3.5המשך טיפול בישראל עקב תאונה שארעה בחו"ל$10,000 ועד 120 יוםללא ה.ע
  3.5.1​הורדת גבס, הוצאת מסמרים ופיזיותרפיה בישראל​$6,000 כלול בגבול האחריות של המשך טיפול בישראל​20% לטיפול​
  פרק 4הוצאות מיוחדות  
  4.1​החזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח​כמפורט להלן:​
  4.1.1​הוצאות לינה בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח​$150 ליום​$50​
  4.1.2

  כרטיס נסיעה לישראל למבוטח

  $1,000 

  $50

  4.2הטסת מלווה ושהייה במקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל$2,500$50
  4.3היריון שאובחן לראשונה בחו"ל כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות 
  4.3.1הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות$50
  4.3.2הוצאות רפואיות בעת אשפוז כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות 
  4.4הוצאות העברת גופה כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיותללא ה.ע
  פרק 5חיפוש איתור וחילוץ באמצעות הראל חילוץ והצלה$250,000  
  פרק 6 חבות כלפי צד ג'$150,000


  טבלת גבולות אחריות לחלק ב' – הרחבות לפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל תמורת דמי ביטוח נוספים

  הסעיף בפוליסה​​הכיסויגבול האחריות​​השתתפות עצמית
  פרק 14כבודה (מטען אישי נילווה) - אובדן או גניבה מתוכה: $2,250 
  14.4.1מגבלה לפריט$300$50
  14.4.2דברי ערך$500$50
  14.4.3רכישת פרטים חיוניים במקרה של איחור בהגעת כבודה$150$50
  14.4.4​ערך מזוודה ו/או תיק ו/או ארנק​$75​ללא ה.ע​
  14.4.5​מצלמה ואביזריה​$350​$50​
  14.4.6​שיחזור מסמכים​$250​ללא ה.ע​
  פרק 15ביטול נסיעה וקיצור נסיעה​
  15.2​

  ביטול נסיעה

   

  ומתוכו:כרטיס נסיעה למבוטח​

  $5,000

   

  $2,000​

  $50​
  15.3​

  קיצור נסיעה

   

  ומתוכו:כרטיס נסיעה למבוטח​

  $7,000

   

  $2,000

  $50​
  15.4​החזר עבור כרטיס נסיעה שבוטל במקרה של אירוע רפואי עקב מגיפה​$400​ללא ה.ע​
  15.5​הפסד תשלומים בחו"ל במקרה של אירוע רפואי עקב מגיפה​$150 ליום הוצאות לינה ועד לסך מרבי של $1,000​ללא ה.ע​
  15.7​הגדלת תקרה החזר להרחבה לביטול וקיצור נסיעה בזמן מגיפה: (תמורת דמי ביטוח נוספים)
  15.7.1​

  ביטול נסיעה (עקב מגיפה)

  ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח​

  $5,000

   

  $2,000​

  15.7.2​

  הארכה או קיצור שהות בחו"ל (עקב מגיפה)

  ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח​

  $5,000

   

  $2,000

  פרק 16החמרה למצב רפואי קודם

  $350,000


  פרק 17הריון עד שבוע 32 למבוטחת שגילה עד 42 שנים$350,000
  פרק 18מוות או אובדן איברים עקב ארוע תאונתי (עד גיל 70)  
   

  אובדן איברים בלבד

  מוות

  $13,500

  $50,000

  ללא ה.ע
  פרק 19 ספורט אתגריכלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית$50
  פרק 20ספורט חורף
  20.2

  הוצאות רפואיות בעת אשפוז

  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית 

  ללא ה.ע
  20.2הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוזכלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית$50
  20.2.1שיפוי בגין אובדן ימי סקי$300$50
  20.2.2

  ביטול נסיעה עקב היעדר באתר סקי

  כרטיס נסיעה

  שירותי קרקע


   

   
  $300 

  $50 ליום ועד 6ימי סקי בפועל

   

  $50
  20.2.3איחור בהגעה לאתר הסקי בשל מזג אוויר$50 ליום ועד 6 ימי סקי בפועל$50
  20.2.4​אובדן ימי סקי עקב סגירת האתר לתקופה של 48 שעות ומעלה​$75 ליום ועד 6 ימי סקי בפועל​$50​
  20.2.5​

  איחור בהגעת ציוד ספורט חורף

  מתוכו: פריט אחד

  $200

  $20​

  ללא ה.ע​
  פרק 21אובדן או גניבה של מחשב אישי נישא/טאבלט $2,000 $100
  פרק 22​אובדן או גניבה של טלפון נייד​$750$200​
  פרק 23​אופניים דו גלגליים (עד 90 ימים)
   פרק 23


  אובדן או גניבה (בהתאם לסכום הביטוח הנדרש על-פי ערך האופניים ואשר נרשם בדף הרשימה)

   

  נזק או גניבה שהיו בידי מוביל אווירי

  $2,500

  $4,500

  $6,000

   

  בהתאם לסכום שנדרש

  אובדן כללי – $50

  גניבה – $250

   

  $1,000 

  פרק 24ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי מרכב/קראון שכור (לנהג מגיל 24 ועד גיל 75)$1,500​

   יום היציאה ויום החזרה נכללים במניין הימים.

  לפרטים נוספים אודות דמי הביטוח בפוליסת דרכון First Class עיין במסמכים הבאים:

כלים נוספים

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה