>

​​​​​​​​​פוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל דרכון פרימיום מיועדת למבוטחי ביטוח הבריאות של הראל במסלול פרימיום. הפוליסה כוללת, בין השאר, כיסוי עד 30 יום להחמרה של מצב רפואי קודם בעת השהייה בחו"ל, ללא צורך בהרחבת הכיסוי הביטוחי או בתוספת כספית כלשהי.

 • כיסוי הוצאות רפואיות עד ל - 5,000,000 $
 • כיסוי הוצאות בגין מצב רפואי קודם  עד ל- 400,000 $
 • הטסה רפואית מחו"ל לישראל - כלול בגבול האחריות

​​

 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל דרכון פרימיום, מיועדת למבוטחים בפוליסת ביטוח הבריאות של הראל במסלול הראל ש.ר.פ פרימיום, שברשותם נספח ברות ביטוח נסיעות לחו"ל פרימיום. כמבוטח בחבילה זו, הפוליסה מקנה לך זכאות לרכישה של עד 30 ימי ביטוח נסיעות לחו"ל בשנה, בתעריף מיוחד, לרבות כיסוי מצבים של החמרת מחלה קיימת. כמו כן, באפשרותך לרכוש תקופות ביטוח נוספות מעבר ל- 30 הימים.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל דרכון פרימיום, כוללת מבחר כיסויים רפואיים וכיסויים להוצאות מיוחדות, ביניהם: 

  • כיסוי הוצאות רפואיות בחו"ל בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז 
  • פינוי יבשתי, אוירי ו/או ימי ממקום האירוע לבית חולים קרוב
  • כיסוי להחמרה של מצב רפואי קודם
  • כיסוי עבור תרופות
  • טיפול חירום בשיניים
  • חיפוש איתור וחילוץ - ניתן להסיר
  • חבות צד ג' - ניתן להסיר

  כיסויים נוספים:

  • ביטול וקיצור נסיעה (קיימת אפשרות להגדיל את הכיסוי למקרה של מגיפה תמורת דמי ביטוח נוספים)
  • כבודה
  • היריון עד שבוע 32 למבוטחת שגילה עד 42 שנים
  • החמרה של מצב רפואי קודם (למעלה מ- 30 ימי נסיעה)
  • ספורט אתגרי
  • מחשב אישי נישא
  • טלפון נייד
  • אובדן כללי או גניבה של אופניים
  • ספורט חורף
  • ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי מרכב/קראון שכור (לנהג מגיל 24 ועד גיל 75)

  תנאי הצטרפות

  ההצטרפות לפוליסת ביטוח הנסיעות דרכון פרימיום מותנית בהיותך מבוטח בביטוח הבריאות של הראל מסוג פרימיום,
  למבוטחים שברשותם נספח ברות ביטוח נסיעות לחו"ל פרימיום.
  לרכישת הפוליסה עליך לפנות לסוכן / לחברה לפני היציאה לחו"ל בבקשה לרכוש פוליסה זו.

  איך מצטרפים?​

  ניתן להצטרף באמצעות סוכן הביטוח שבאמצעותו רכשת את חבילת ביטוח הבריאות פרימיום שברשותך. לבירור פרטי סוכן הביטוח שלך היכנס לאזור המידע האישי שלך בהראל, או צור עמנו קשר באמצעות מוקד שירות לקוחות.

 • עיקרי הכיסויים

  הטבלה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הפוליסה וחריגיה.

  ​הסעיף בפוליסההכיסויגבול האחריותהשתתפות עצמית

  חלק א' - הפוליסה הבסיסית​

  פרק 2 ופרק 3​

  גבול אחריות המבטח להוצאות רפואיות

  $5,000,000

  2.1​

  הוצאות רפואיות בחו"ל בעת אשפוז

  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

  ללא ה.ע

  2.2.1​

  פינוי יבשתי ממקום האירוע לבי"ח קרוב

  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

  ללא ה.ע

  2.2.2​

  פינוי אווירי ו/או ימי ממקום האירוע לבי"ח קרוב

  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

  ללא ה.ע

  2.3​

  הטסה רפואית לישראל

  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

  ללא ה.ע

  3.1​

  הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז, כגון: רופא, בדיקות אבחון

  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

  $50

  3.2​

  תרופות

  $1,700

  $50

  3.3​

  טיפול חירום בשיניים

  $400

  $50

  3.4​

  פיזיותרפיה בחו"ל

  $5,000

  $50

  3.5​המשך טיפול בישראל עקב תאונה שארעה בחו"ל​$10,000 ועד 120 יום​ללא ה.ע​
  3.5.1​הורדת גבס, הוצאת מסמרים ופיזיותרפיה בישראל​​$6,000 כלול בגבול האחריות של המשך טיפול בישראל​20% לטיפול​
  3.6​החמרה של מצב רפואי קודם (עד 30 ימי נסיעה)​$400,000​
  פרק 4​ הוצאות מיוחדות
  4.1​החזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח​​כמפורט להלן:​
  4.1.1​הוצאות לינה בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח​$150 ליום​$50​
  4.1.2​

  כרטיס נסיעה לישראל למבוטח

  $1,000​$50​
  4.2​הטסת מלווה ושהייה במקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל​$2,500​$50​
  4.3​הריון שאובחן לראשונה בחו"ל​

  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות​

  4.3.1​הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז​כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות​$50​
  4.3.2​הוצאות רפואיות בעת אשפוז​כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות​$50​
  4.4​הוצאות העברת גופה​כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות​
  4.5​הוצאות משפטיות החו"ל​$5,000​$50​
  פרק 5​ חיפוש איתור וחילוץ באמצעות הראל חילוץ והצלה $250,000
  פרק 6​חבות כלפי צד ג'​ $150,000

  טבלת גבולות אחריות לחלק ב' – הרחבות לפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל תמורת דמי ביטוח נוספים​ ​ ​ ​

  הסעיף בפוליסה​הכיסוי​גבול האחריות​​השתתפות עצמית​
  פרק 14​ כבודה (מטען אישי נילווה) - אובדן או גניבה מתוכה:$2,250​
  14.4.1​מגבלה לפריט​$300​$50​
  14.4.2​דברי ערך​$500​$50​
  14.4.3​רכישת פרטים חיוניים במקרה של איחור בהגעת כבודה​$150​$50​
  14.4.4​ערך מזוודה ו/או תיק ו/או ארנק​$75​ללא ה.ע​
  14.4.5​מצלמה ואביזריה​​$350​$50​
  14.4.6​שיחזור מסמכים​​$250​ללא ה.ע​
  פרק 15​ ביטול נסיעה וקיצור נסיעה​
  15.2​

  ביטול נסיעה

  ומתוכו:כרטיס נסיעה למבוטח​

  $5,000

  $2,000​

  $50​
  15.3​

  קיצור נסיעה

  ומתוכו כרטיס נסיעה למבוטח​

  $7,000

  $2,000

  $50​
  15.4​ החזר עבור כרטיס נסיעה שבוטל במקרה של אירוע רפואי עקב מגיפה​ $400​ ללא ה.ע​
  15.5​הפסד תשלומים בחו"ל במקרה של אירוע רפואי עקב מגיפה​ $150 ליום הוצאות לינה ועד לסך מרבי של $1,000​​ללא ה.ע​
  15.7 הגדלת תקרה החזר להרחבה לביטול וקיצור נסיעה בזמן מגיפה: (תמורת דמי ביטוח נוספים)
  15.7.1​

  ביטול נסיעה

  ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח

  $5,000

  $2,000​

  ללא ה.ע​
  15.7.2​

  הארכה או קיצור שהות בחו"ל

  ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח​

  $5,000

  $2,000​

  ללא ה.ע​
  פרק 16​ החמרה למצב רפואי קודם (מעל 30 ימי נסיעה)​

  $350,000​

  פרק 17 ​ הריון עד שבוע 32 למבוטחת שגילה עד 42 שנים​ $350,000​
  פרק 18 מוות או נכות מוחלטת עקב​​​ ארוע תאונתי למבוטח (עד גיל 70)

  נכות מוחלטת בלבד עד גיל 18 נכות מוחלטת בלבד גיל 19-70

  נכות מוחלטת בלבד גיל 71-75

  מוות עד גיל 70

  מוות גיל 71-75

  $13,500

  $25,000

  $13,500

  $50,000

  $13,500

  ללא ה.ע

  ללא ה.ע

  פרק 19​ספורט אתגרי​כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות​​$50​
  פרק 20​ ספורט חורף
  20.2​

  הוצאות רפואיות בעת אשפוז​

  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית

  ללא ה.ע​
  20.2​הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז​ כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית$50​
  20.2.1​שיפוי בגין אובדן ימי סקי​$300​$50​
  20.2.2​

  ביטול נסיעה עקב היעדר באתר סקי

  כרטיס נסיעה

  שירותי קרקע

  $300

  $50 ליום ועד 6 ימי סקי בפועל

  $50​

  20.2.3​איחור בהגעה לאתר הסקי בשל מזג אוויר​$50 ליום ועד 6 ימי סקי בפועל​$50​
  20.2.4​אובדן ימי סקי עקב סגירת האתר לתקופה של 48 שעות ומעלה​$75 ליום ועד 6 ימי סקי בפועל​$50​
  20.2.5​

  איחור בהגעת ציוד ספורט חורף

  מתוכו: פריט אחד

  $200

  $20

  ללא ה.ע​
  פרק 21​ אובדן או גניבה של מחשב אישי נישא/טאבלט$2,000​$100​
  פרק 22​ אובדן או גניבה של טלפון נייד$750​$200​
  פרק 23​ אופניים דו גלגליים (עד 90 ימים)

  אובדן או גניבה (בהתאם לסכום הביטוח הנדרש על-פי ערך האופניים ואשר נרשם בדף הרשימה)

  נזק או גניבה שהיו בידי מוביל אווירי

  $2,500

  $4,500

  $6,000

  בהתאם לסכום שנדרש

  אובדן כללי – $50

  גניבה – $250

  $1,000

  פרק 24​ ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי מרכב/קראון שכור (לנהג מגיל 24 ועד גיל 75)$1,500​

  יום היציאה ויום החזרה נכללים במניין הימים.

  לפרטים נוספים אודות דמי הביטוח בפוליסת דרכון פרימיום, עיין במסמכים הבאים:

  ​​​

כלים נוספים