​​פוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל דרכון פרימיום מיועדת למבוטחי ביטוח הבריאות של הראל במסלול פרימיום. הפוליסה כוללת, בין השאר, כיסוי עד 30 יום להחמרה של מצב רפואי קודם בעת השהייה בחו"ל, ללא צורך בהרחבת הכיסוי הביטוחי או בתוספת כספית כלשהי.

 • כיסוי הוצאות רפואיות עד ל - 5,000,000 $
 • כיסוי הוצאות בגין מצב רפואי קודם  עד ל- 400,000 $
 • הטסה רפואית מחו"ל לישראל - כלול בגבול האחריות
 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל דרכון פרימיום, מיועדת למבוטחים בפוליסת ביטוח הבריאות של הראל במסלול הראל ש.ר.פ פרימיום, שברשותם נספח ברות ביטוח נסיעות לחו"ל פרימיום. כמבוטח בחבילה זו, הפוליסה מקנה לך זכאות לרכישה של עד 30 ימי ביטוח נסיעות לחו"ל בשנה, בתעריף מיוחד, לרבות כיסוי מצבים של החמרת מחלה קיימת. כמו כן, באפשרותך לרכוש תקופות ביטוח נוספות מעבר ל- 30 הימים.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל דרכון פרימיום, כוללת מבחר כיסויים רפואיים וכיסויים להוצאות מיוחדות, ביניהם: 

  • כיסוי הוצאות רפואיות בחו"ל בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז 
  • כיסוי להחמרה של מצב רפואי קודם
  • כיסוי הוצאות טיסה ושהייה בחו"ל של בן משפחה קרוב במקרה של אשפוז וסכנת חיים של המבוטח
  • כיסוי עבור תרופות
  • הוצאות חיפוש, איתור וחילוץ

  כיסויים נוספים:

  • ביטול וקיצור נסיעה
  • כבודה
  • כיסוי לנשים בהיריון עד שבוע 32 ושגילן עד 42 שנים
  • החמרה של מצב רפואי קודם (למעלה מ- 30 ימי נסיעה)
  • ספורט אתגרי
  • מחשב אישי נישא
  • טלפון נייד
  • אובדן כללי או גניבה של אופניים
  • ספורט חורף

  תנאי הצטרפות

  ההצטרפות לפוליסת ביטוח הנסיעות דרכון פרימיום מותנית בהיותך מבוטח בביטוח הבריאות של הראל מסוג פרימיום,
  למבוטחים שברשותם נספח ברות ביטוח נסיעות לחו"ל פרימיום.
  לרכישת הפוליסה עליך לפנות לסוכן / לחברה לפני היציאה לחו"ל בבקשה לרכוש פוליסה זו.

  איך מצטרפים?​

  ניתן להצטרף באמצעות סוכן הביטוח שבאמצעותו רכשת את חבילת ביטוח הבריאות פרימיום שברשותך. לבירור פרטי סוכן הביטוח שלך היכנס לאזור המידע האישי שלך בהראל, או צור עמנו קשר באמצעות מוקד שירות לקוחות.

 • עיקרי הכיסויים

  הטבלה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הפוליסה וחריגיה.

  הכיסויגבול האחריותהשתתפות עצמית

  חלק א' - הפוליסה הבסיסית​

  גבול אחריות המבטח להוצאות רפואיות

  $5,000,000

   

  ​החמרה של מצב רפואי קודם (עד 30 ימי נסיעה)

  ​$400,000

  הוצאות רפואיות בחו"ל בעת אשפוז

  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

  ללא ה.ע

  פינוי יבשתי ממקום האירוע לבי"ח קרוב

  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

  ללא ה.ע

  פינוי אווירי ו/או ימי ממקום האירוע לבי"ח קרוב

  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

  ללא ה.ע

  הטסה רפואית לישראל

  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

  ללא ה.ע

  הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז, כגון: רופא, בדיקות אבחון

  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

  $50

  תרופות

  $1,700

  $50

  טיפול חירום בשיניים, לרבות עקב מצב קיים

  $400

  $50

  פיזיותרפיה בחו"ל

  $5,000

  $50

   יום היציאה ויום החזרה נכללים במניין הימים.

  לפרטים נוספים אודות דמי הביטוח בפוליסת דרכון פרימיום, עיין במסמכים הבאים:

כלים נוספים

הראל סוויץ' ביטוח רכב - נוסעים מעט, משלמים מעט. לפרטים חייגו: 2010*

בדקו כמה תשלמו