​ביטוח חיים (ריסק) לחברי קרן גדיש באגודה השיתופית של עובדי קופת חולים כללית נועד להגן על ביטחונם הכלכלי של בני משפחתך במקרה של פטירה מסיבה כלשהי, לרבות מתאונה, באמצעות פיצוי כספי חד-פעמי בסך 190,684 ₪, שישולם להם במסגרת הפוליסה.
בנוסף, מעניקה פוליסה זו אפשרות להרחבה לכיסוי בסך 95,342 ₪ שישולמו לך במקרה של נכות מוחלטת ותמידית ובמקרה של גילוי מחלה סופנית. לפוליסה יכולים להצטרף גם בני/בנות זוג של מבוטחים.

 • למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסת ביטוח החיים מיועדת לחברי האגודה השיתופית של עובדי קופת חולים כללית החברים בקרן קופת הגמל גדיש, ולבני/בנות זוגם, עד גיל 65.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסה זו מעניקה לך כיסוי המבטיח פיצוי כספי למוטבים שמינית בעת הצטרפותך לביטוח, או ליורשיך החוקיים במקרה של מוות מסיבה כלשהי.
  בטבלה שלהלן מוצגים סכומי הפיצוי על פי סוג הכיסוי:

  סוג כיסוי​סכום פיצוי​גיל מרבי
  להצטרפות​
  גיל מרבי לביטוח​
  ריסק למקרה פטירה​190,684 ₪*​65 שנה​​70 שנה​
  מוות מתאונה190,684 ₪ ​65 שנה​65 שנה​
  הרחבה לנכות מוחלטת ותמידית​95,342 ₪ ​65 שנה​65 שנה​
  עוד בחיים​95,342 ₪ ​65 שנה​70 שנה​

  * עובד מבוטח אשר גילו מעל 67 שנה יהיה מבוטח בסכום ביטוח לכיסוי מוות בסך 95,342 ₪.

  כיצד מצטרפים?

  • ההצטרפות לפוליסה אפשרית לחברים אשר משלמים לאגודה השיתופית של עובדי קופת חולים כללית דמי ביטוח הדדי בגין ביטוח קבוצתי זה, ואשר חברים בקרן קופת הגמל גדיש. 
  • כדי להצטרף לפוליסה עליך למלא טופס הצטרפות לביטוח, בו הנך גם מאשר לאגודה לנכות משכרך את דמי הפרמיה לביטוח. בנוסף, תתבקש למלא טופס מינוי מוטבים.
  • חברי האגודה בקרן גדיש אשר היו מבוטחים בביטוח קבוצתי קודם, ימשיכו להיות מבוטחים גם בביטוח זה ברצף ביטוחי.

  לפרטים נוספים על אופן ההצטרפות לפוליסה.

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף