>

 • ​ההשקעות האלטרנטיביות כוללות מגוון גדול מאוד של נכסים, כאשר באופן בסיסי ניתן לחלק אותן לכמה סוגים מרכזיים:

  • נדל"ן
  • קרנות גידור
  • קרנות השקעה פרטיות (private equity​) או קרנות הון סיכון

  • סחורות
  • הלוואות פרטיות

  לכל אחד מהנכסים האלה יש יתרונות וחסרונות משלו, אך המשותף לכולם הוא שמדובר בהשקעות שאינן נזילות והן לטווחי זמן ארוכים יחסית, במקרים מסוימים גם עד 20 שנה. ​

 • כמו באפיקי השקעה אחרים, גם בעת הכניסה לעולם ההשקעות האלטרנטיביות, אחת ההחלטות החשובות ביותר היא ההחלטה על תמהיל ההשקעה: מהו השיעור מתיק ההשקעות שיוקצה לטובת השקעות אלטרנטיביות, בנקודת הזמן הנוכחית ובעתיד?

  התמהיל צריך להיות מורכב בהתאם לצורכי המשקיע, עם דגש על התיאבון לסיכון ועל צורכי הנזילות. על המשקיע להביא בחשבון את המגבלות / היתרונות של ההשקעה האלטרנטיבית, בראשם היעדר הסחירות של המוצר. מאחר שהשקעה אלטרנטיבית אינה נזילה וטווח ההשקעה שלה הוא לתקופה ארוכה יחסית, הנתח שיוקצה לה מתיק ההשקעות צריך להיות כזה שיביא את כל השיקולים האלה בחשבון.​

 • ​השקעה באפיק אלטרנטיבי היא מורכבת יותר מרכישת נכס סחיר, כמו מניה או אג"ח. היא מחייבת התמחות, היכרות של התחום, יכולת ביצוע אנליזה ומחקר של הנכס הספציפי שמבקשים לרכוש ועוד. לאור זאת, רוב המשקיעים בתחום זה חייבים להיעזר בגוף המתמחה בהשקעות אלטרנטיביות ואין באפשרותם את היכולת לעשות זאת לבד.

  בעת בחירת הגוף שינהל עבור המשקיע את ההשקעה האלטרנטיבית, חשוב לבחון את היכולות שלו במספר תחומים מרכזיים: היסטוריית ביצועים, מי מנהל את ההשקעות, זהות אינטרסים בין המשקיע לחברה המבצעת את ההשקעה, מהם תהליכי הבקרה והפיקוח הנהוגים בו, כיצד מתקבלות החלטות השקעה ועוד.​

 • ​​בניגוד למניות או לאג"ח, שנסחרות בבורסות ושניתן לעקוב אחר הביצועים שלהן בחשבון הבנק של המשקיע, בנכסים האלטרנטיביים תמונת המצב מורכבת יותר.
  בשנים האחרונות נפתחה האפשרות לרשום חלק מהמוצרים האלטרנטיביים במסלקת הבורסה, מה שמאפשר מעקב אחר ביצועיהם באמצעות חשבון הבנק. בניגוד למניות או לאג"ח, החלופה הזו אמנם מאפשרת לצפות בביצועים, אך ברוב המקרים היא לא מעודכנת ברמה היומית אלא ברמה הרבעונית או השנתית.

  לנוכח הקשיים האלה, בשנים האחרונות מציעים יותר ויותר מנהלי קרנות אפשרות לצפייה ולמעקב אחר ההשקעה והביצועיים שלה דרך אתרי האינטרנט שלהם.

 • הצורך במכשירי השקעה אלטרנטיביים גבר בשנים האחרונות, בין היתר על רקע העובדה שמשברים פיננסיים ותנודתיות בשווקים מגיעים בתדירות גבוהה יותר מאשר בעבר – ולרוב הם גם מהירים וחדים יותר. מאחר שמכשירי השקעה אלטרנטיביים מתאפיינים לרוב בתנודתיות נמוכה יותר, הם יכולים לאזן במידה מסוימת את התשואה בתיק הנכסים כולו וכך התנודתיות של התיק נמוכה יותר.

  שנת 2022 סיפקה דוגמה טובה לכך, כאשר בשווקים הסחירים נרשמו ירידות חדות במניות ובאג"ח על רקע עליית הריבית החדה, בעוד שמוצרים אלטרנטיביים רבים נהנו מתנודתיות מופחתת בזכות העובדה שהם לא מושפעים ישירות משוק ההון.

  גורם מרכזי שתרם לעלייה בהיקף ההשקעות האלטרנטיביות בעשור האחרון היה גם רמת התשואות הנמוכה יחסית בשוק ההון במהלך שנות הריבית הנמוכה ובעיקר בחלק המרכזי שלו – באגרות החוב. התשואות האלה נגזרו מהריביות הנמוכות של הבנקים המרכזיים, שירדו אחרי המשבר הגדול בשנים 2007-2008 והבנקים לא מיהרו להעלות בעקבות התאוששות הדרגתית ואיטית יחסית בכלכלות.​

 • נכסים אלטרנטיביים מאפשרים למשקיעים חשיפה לנכסים שאינם נמצאים במתאם עם שוקי המניות והאג"ח, כמו: נדל"ן, אשראי, תשתיות, סחורות ועוד.

  לעומת זאת, אסטרטגיות אלטרנטיביות מאפשרות למשקיעים חשיפה למנהלי השקעות המשקיעים במוצרים מסורתיים (כגון מניות ואג"ח), אך באמצעות אסטרטגיות לא מסורתיות. כלומר, במקום להיעזר באנליסטים לצורך ניתוח החברות, הם משתמשים בטכניקות מתקדמות יותר המבוססות על חשיבה שונה כמו אסטרטגיות לונג/שורט, אסטרטגיות שוק ניטרליות, אסטרטגיות השקעה מבוססות אירועים ועוד.​

 • השקעות אלטרנטיביות הן השקעות לטווח ארוך מחוץ לבורסה, כאלה שאינן חשופות לתנודתיות שוקי ההון. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר משקיעים בעלי עושר פיננסי ומשקיעים מוסדיים גדולים המשלבים בתיקי ההשקעות שלהם נכסים כאלה, שאינם סחירים, וזאת כדי למתן את התנודתיות של סך השקעותיהם.

  אנחנו בקבוצת הראל זיהינו את הפוטנציאל בתחום הזה כבר לפני למעלה מ- 20 שנה ובשנים האחרונות אנחנו מציעים למשקיעים מסווגים/כשירים ולחברות להיות שותפים שלנו בהשקעות האלטרנטיביות - השקעות יצירתיות ואחראיות.​

 • בדרך כלל השקעות אלטרנטיביות מתבצעות לטווח בינוני-ארוך, ולא ניתן לפדות אותן לפני הזמן. עם זאת, כיום ישנם דרכים שונות שמאפשרות למשקיע לצאת מהשקעתו, אך יש לכך מחיר, כמובן. יש קרנות השקעה מסוימות שמאפשרות פדיון מוקדם בתנאים מסוימים, אך ייתכן כי הדבר יוביל לפגיעה מסוימת בתשואה הפוטנציאלית שלהן.

  בנוסף, חלק גדול יותר מהגופים האלטרנטיביים מציעים בשנים האחרונות מעין שוק משני, המאפשר למשקיעים לאתר קונים ומוכרים מרצון.

 • ​ההגדרה הבסיסית של השקעות אלטרנטיביות היא כל השקעה שאינה סחירה בבורסה (מניה או איגרת חוב) ואינה פיקדון במזומן. היתרון הגדול ביותר של ההשקעות האלה טמון בעובדה שמאחר שהן לא סחירות, המיתאם בינן לבין ביצועי השוק נמוכים יחסית ולעתים אף שלילי. יש לעובדה זו יתרון משמעותי בשני מקרים:

  1. כאשר יש ירידות חדות בשווקים או תנודתיות גבוהה, כפי שראינו, למשל, במהלך שנת 2018.
  2. כאשר התשואות של האג"ח נמוכות, כפי שהיה בעשור האחרון שבו שמרו הבנקים המרכזיים בעולם על ריביות נמוכות.

  הודות לשני הגורמים האלה, בעשור האחרון ראינו צמיחה גדולה מאוד בהשקעות אלטרנטיביות.

  ברוב המקרים, להשקעות אלטרנטיביות יש שני מאפיינים מרכזיים, שמשפיעים על זהות המשקיעים בהן: בניגוד להשקעות סחירות במניות ובאג"ח, השקעה אלטרנטיבית היא לרוב בסכום כסף גדול יחסית ולטווחי זמן לא קצרים (כי אי אפשר להחליט שרוצים למכור את הנכס מחר בבוקר).

 • ​ברוב המקרים, להשקעות אלטרנטיביות יש שני מאפיינים מרכזיים שמשפיעים על זהות המשקיעים בהן: בניגוד להשקעות סחירות במניות ובאג"ח, השקעה אלטרנטיבית היא לרוב בסכום כסף גדול יחסית ולטווחי זמן לא קצרים (אי אפשר להחליט שרוצים למכור את הנכס מחר בבוקר). לאור זאת, השקעות אלטרנטיביות מתאימות בעיקר למשקיעים מוסדיים, לקוחות כשירים ולקוחות פרטיים בעלי הון.​


  לקוחות כשיר

  "לקוח כשיר" על פי החוק הוא משקיע מתוחכם בעל הון עצמי גבוה יחסית, שניתן להציע לו הצעות השקעה ללא פרסום תשקיף וזאת תחת ההנחה כי בשל סכומי הכסף הגדולים שהוא מנהל, יש לו הבנה עמוקה יותר בניהול נכסים פיננסיים מאשר ללקוח פרטי "רגיל". 

  ההגדרה של לקוח כשיר נגזרת מחוק הייעוץ. לקוח יוגדר ככשיר אם הוא עומד ב-2 מתוך 3 פרמטרים: השווי הכולל של המזומנים שברשותו גבוה מ-12 מיליון ₪, הוא בעל מומחיות וכישורים בתחום שוק ההון או הועסק לפחות שנה בתפיקד הדורש מומחיות בשוק ההון או שהוא ביצע לפחות 30 עסקאות בממוצע במשך כל רבעון במשך ארבעת הרבעונים שקדמו למועד הגדרתו כלקוח כשיר.

  לקוחות אלה מחפשים בדרך כלל אפיקי השקעה מגוונים שיאפשרו להם תשואה טובה ויציבה לאורך זמן, ובעקבות כך החשיפה שלהם להשקעות אלטרנטיביות טבעית ובעלת הגיון כלכלי רב.

  לקוחות מסווג

  ההגדרה של לקוח מסווג נגזרת מחוק ניירות ערך ולפיו לקוח מסווג נדרש לענות על פרמטר אחת בין שלושה כדי להיחשב למסווג: השווי השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 8 מיליון ₪ או גובה הכנסתו השנתית, בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1.2 מיליון ש"ח ליחיד או 1.8 מיליון ש"ח לתא משפחתי. הפרמטר השלישי הוא שהשווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5 מיליון ש"ח וגובה הכנסתו השנתית בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 600 אלף ש"ח ליחיד או 900 אלף ש"ח לתא משפחתי.