ההשקעות האלטרנטיביות כוללות מגוון גדול מאוד של נכסים ובעולם יש מאות חברות המציעות אפשרות להשקעה בתחום זה. אילו פרמטרים חשוב לבדוק לפני שבוחרים את החברה שדרכה נבצע את ההשקעות האלטרנטיביות?

​המאמר הבא מציג את הפרמטרים העיקריים שחשוב לבדוק כאשר בוחרים גוף מנהל להשקעות האלטרנטיביות שלך.

 • ​היסטוריית ביצועים

  יש לבדוק את הישגי המנהל במהלך השנים האחרונות, בעיקר בתקופות משבר כלכלי. מנהלים אשר שרדו משברים בצורה טובה הינם בעלי יתרון בהשוואה למנהלים שטרם עברו תקופות משבר. ככול ששנות התוצאות של המנהל ארוכות יותר וכוללות תקופות של משברים בשווקים, כך נרגיש טוב יותר להשקיע בו. עולם ההשקעות האלטרנטיביות החשוף בפני משקיעים פרטיים רחב, מגוון, ופרוס על פני העולם כולו, כך שנדרשת התמקצעות מיוחדת על-מנת להכיר ולאתר את ההזדמנויות הטובות והמתאימות לכל משקיע.

  אנשי מפתח

  מרבית מוצרי ההשקעה האלטרנטיביים המובילים תלויים באנשי מפתח שהם מנהלי השקעות מומחים בתחומם. עזיבת איש מפתח עלולה להוביל לפגיעה בתוצאות. בהשקעה במוצר אלטרנטיבי חשוב לדעת מיהם אנשי המפתח, לוודא שהסכם ההשקעה כולל "הסדר" למקרה עזיבה ובמקרים בהם ניתן "להנזיל" את ההשקעה, חשוב ללקוח שיוכל לדעת על עזיבת אנשי מפתח כדי להקדים תרופה למכה.

  השקעה של מנהל הקרן וזהות אינטרסים

  לרב נרצה שלמנהל הקרן יהיה מה להפסיד כאשר אנו מפסידים. השקעה אישית בהיקף משמעותי של מנהל הקרן אמורה להרגיע אותנו במידה מסוימת בדרך כלל.

  תהליכי בקרה ופיקוח

  למבנה המשפטי, לתהליכי העבודה, בעיקר בכל הקשור לתנועות כספיות ודיווחים וליכולת הבקרה על המנהל המוצר ישנה חשיבות עליונה. מעורבותם של גורמי פיקוח ובקרה בבחינת ההשקעה, הפקת הדיווחים, אישורי הוצאה של כספים ועוד, מקטינה מאד סיכונים.

  כיצד מתקבלות החלטות ההשקעה?

  אסטרטגיית ההשקעה נקבעת במסמכי ההקמה של הקרן ויישומה מבוצע על ידי ועדת השקעות המתכנסת אחת לתקופה, בה חברים מנהלים עם ניסיון רב בתחומים הרלוונטיים ומנוהלת על ידי מנהל המוצר. על בסיס הניתוחים וההערכות של הועדה, מתקבלות החלטות לביצוע הפעולה באפיקי ההשקעה השונים.

  מהם היבטי המיסוי של ההשקעה?

  לכל השקעה אלטרנטיבית מאפייני מיסוי משלה שחשוב מאוד לקחת בחשבון בהקשר הספציפי של ההשקעה המסוימת. קרנות נדל"ן בארץ ובחו"ל, קרנות חוב, פעילות ריאלית, מסחר בבורסה, הלוואות חברתיות – לכל אחד מהתחומים היבטי מיסוי שונים, ותכנון נכון יכול לחסוך עלויות מס משמעותיות ולהגדיל את התשואה הכוללת על ההשקעה.

  היבטים משפטיים

  ההיבטים המשפטיים הם אחד הנדבכים המרכזיים בהשקעה האלטרנטיבית. מסמכי ההקמה/הצטרפות לקרן כוללים הוראות משפטיות מרובות שתכליתן להסדיר את התנהלות הקרן מול המשקיעים והשותף הכללי המנהל את הקרן. מוצע לשים לב לעלויות, היכולת ה"הנזלה", היכולת לשנות את תנאי הקרן ללא אישור המשקיעים, זהות הגורמים המעמידים שירותים מקצועיים לקרן כמו עורכי הדין, המתפעל, הנאמן, רואי החשבון וכו'. מומלץ לקרוא בעיון הוראות אלו ולהיוועץ באיש מקצוע בתחום זה.

כלים נוספים