>

מכשירים פיננסיים אלטרנטיביים מפזרים את הסיכונים בתיק ההשקעות, מאפשרים להשקיע בתחומים שהיו פתוחים בעבר רק למשקיעים גדולים ולרוב הם בעלי פוטנציאל תשואה גבוה יותר מכפי שניתן למצוא בשוק ההון

אם פעם תיק ההשקעות הממוצע היה מורכב בעיקר ממניות ואיגרות חוב, בשנים האחרונות הולכת וגדלה הפופולריות של השקעה במכשירים פיננסיים אלטרנטיביים, הכוללים, למשל, קרנות השקעה בנדל"ן, קרנות גידור, קרנות השקעה פרטיות ועוד. על רקע התחרות הגבוהה וריבוי המכשירים בתחום, ניתן כיום להיחשף להשקעות אלטרנטיביות בסכומים נמוכים מבעבר. עובדה זו הנגישה אפיק זה בפני קהל רחב יותר ואפשרה ליותר משקיעים ליהנות מהיתרונות שלו. שתי חלופות אטרקטיביות במיוחד הן קרנות פרייבט אקוויטי והשקעה בנדל"ן מניב.

 • הצמיחה בתחום ההשקעות האלטרנטיביות בשנים האחרונות נבעה בעיקר מהצורך בגיוון תיק ההשקעות ופיזור סיכונים. המשבר הכלכלי הגדול של 2008 ניפץ במידה רבה את האשליה שלפיה תיק השקעות המורכב ממניות ואיגרות חוב הוא מגוון דיו. המשבר היה גם זרז לחיפוש אחר חלופות השקעה שהמתאם בינן לבין השוק נמוך, כך שתנודתיות בשווקים לא תשפיע גם עליהן או שלכל הפחות תשפיע במידה פחותה.

  גורם נוסף שדיברן משקיעים לבחור במכשירים אלטרנטיביים היא הרצון להשיג תשואה גבוהה יותר מכפי שניתן היה להשיג בשוק ההון, במיוחד בתיקי השקעות הממוקדים באג"ח, בעידן של הריבית הנמוכה ששררה בעולם מאז המשבר של 2008 ועד 2022.

  הביקוש הגבוה למוצרי השקעה מיוחדים הוביל בשנים האחרונות לצמיחה גבוהה בתחום. על רקע התחרות הגדולה הזו, מכשירי השקעה שונים הוקמו במטרה לפנות לקהל רחב יותר, כך שחסמי הכניסה לתחום הולכים ויורדים וחלופות ההשקעה גדלות. יש מספר מכשירים פיננסיים אלטרנטיביים שהפכו נפוצים במיוחד בשנים האחרונות.

  קרנות פרייבט אקוויטי

  קרן פרייבט אקוויטי היא קרן השקעות פרטית, שהוקמה במטרה לרכוש חברות או נכסים שיש להם פוטנציאל השבחה, או נמצאים במצוקה, במגמה לשפר את רווחיותם, ואז לממש את ההשקעה בהם. מאחורי השם פרייבט אקוויטי מסתתרים סוגים שונים של קרנות השקעה, הנבדלות בגודל החברות שבהן הן משקיעות, בשלב מחזור החיים של החברות שאליהן הן נכנסו, בסוג הנכסים ובאופי ההשקעה.
  הגוף שמקים ומנהל את הקרן הוא השותף הכללי (GP - General Partner). הוא מגייס משקיעים, שהופכים לשותפים מוגבלים (LP - Limited Partner), ולכן המבנה המשפטי של הקרנות הוא בדרך כלל של שותפות מוגבלת, מתוחמת בזמן חיים מסוים.


  קרנות נדל"ן

  קרנות שמשקיעות בנדל"ן מניב, כמו בנייני משרדים ובנייני דירות באזורים מבוקשים, מרכזים לוגיסטיים, מעונות סטודנטים,  מלונות, מרכזי דיור מוגן וכו', מאפשרות למשקיעים ליהנות מהידע של גורמים מקצועיים בתחום, בהיקף כספי נמוך ביחס להשקעה ישירה בנדל"ן. בנוסף, מדובר בקרנות שמאפשרות פיזור של ההשקעה בנכסי נדל"ן רבים, ביחס לסיכון הגדול שבהשקעה בנכס אחד.

  בתחום המשרדים והמרכזים המסחריים, בחלק גדול מהמקרים נעשות עסקאות שבהן שיעורי התפוסה נמוכים יחסית, וישנו צפי להגדלתם, ועקב כך להגדלה של ההכנסה השוטפת מאותו נכס. בתחום המגורים, מרבית העסקאות הן רכישה של נכסים מניבים שאינם מנוהלים היטב, ויש בהם יכולת השבחה לאחר שיפוץ, תוך העלאת שכר הדירה. מרבית הרכישות מתבצעות כיום בארה"ב וחלקן הקטן יותר באירופה ובישראל.


  קרן חוב (בעיקר הלוואות לנדל"ן)

  בשנים האחרונות גדלה פעילות הנדל"ן הממומנת על-ידי גופי אשראי חוץ-בנקאיים. הבנקים המסחריים מפחיתים את פעילות בתחום מימון לנדל"ן וזאת בעיקר בשל הגדלת דרישות ההון ושינויים רגולטוריים אחרים, ובדגש על הלוואות מסוג Construction , Development  ו- Loan  Bridge.

  את החלל שמשאירים הבנקים המסחריים מלאו בשנים האחרונות יותר ויותר קרנות השקעה המכונות קרנות חוב. קרנות אלה מעניקות אשראי לחברות לצורך השקעה בתחום הנדל"ן וכנגד מימון זה הן משעבדות את נכסי הנדל"ן לטובת הקרן. הליך הבדיקה, החיתום והעמדת ההלוואות נעשה במתכונת בנקאיות ובדומה לתהליך המקובל, אך בסכומים נמוכים יותר ובמהירות המאפשרת ליזמים הוצאה לפועל של השקעות אטרקטיביות.

  קרנות החוב עשויות להעניק הלוואות מסוגים שונים, כולל הלוואות גישור (Bridge Loans ), משכנתאות בריביות גבוהות, הלוואות מזנין  Preferred Equity.

  הראל מגן ארה"ב והראן מגן אירופה הן דוגמאות לקרנות חוב באירופה ובארה"ב המעניקות אשראי ליזמים כנגד בטוחות נדלניות. 


  קרנות נדל"ן יזמי

  קרן נדל"ן יזמי היא למעשה קבוצת משקיעים המשתפים פעולה ברכישת נכסי נדל"ן שטרם נבנו. כל משקיע הינו בעל זכויות בנכסי הנדל"ן באופן פרופורציונלי לחלקו בהשקעה. ההון שמגייסת  קרן הנדל"ן מחבריה משלים ליזם את ההון עצמי שהוא זקוק לו על-מנת לקבל מהבנק מימון לבנייה.


  קרן גידור

  קרן גידור (Hedge Fund) היא בד"כ קרן המבצעת השקעות בנכסים סחירים, שמטרתה להשיג תשואה עודפת בכל מצב שוק, בין היתר על ידי שימוש באמצעי גידור פיננסיים, ומכאן נגזר גם השם שלה. בניגוד לדוגמה לקרן נאמנות המשקיעה בדרך כלל במניות ואג"ח ונהנית מהיותה מוצר מפוקח על ידי רשות ניירות ערך, קרן גידור משוחררת ממרבית מגבלות הרגולציה ולכן היא יכולה לשאוף למקסם את הסיכוי לרווח בכל מצב שוק תוך שימוש במגוון כלים פיננסיים, שהבולטים שבהם הם מכירה בחסר (שורטים), אופציות ומינוף. זו אחת הסיבות שהגישה לקרנות הגידור היא בעיקר למשקיעים כשירים ו/או מסווגים, כאלה המוגדרים לפי החוק

  ב-2023 אפשרה רשות ניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות להנפיק מוצר חדש בשם "קרן גידור בנאמנות", אשר מצד אחד מאפשר יישום אסטרטגיות השקעה שונות המקובלות בעולם קרנות הגידור, כאשר מצד שני – המוצר יוגדר כקרן נאמנות, כלומר יחולו עליו הוראות רגולטוריות רבות אשר יבטיחו כללי התנהלות ברורים ושקיפות גבוהה, בין היתר בכל הנוגע לסוג הנכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן, לאופן שערוכם, למועדי פרסום מחירי הקרן לציבור, לעלויות וכדומה.
  להרחבה על קרנות גידור בנאמנות >>​


  קרן הלוואות P2P

  קרן הלוואות P2P משקיעה בפלטפורמות חברתיות המאפשרות לאנשים פרטיים להלוות כסף לאנשים אחרים. המלווה הוא למעשה משקיע שנהנה משיעורי הריבית הנגבים בהלוואות, מאחר שנחסך ממנו תיווך הבנק. הקרנות הללו מספקות צינור אשראי להלוואות מסוג זה בפיזור רחב. הסיכון בקרנות אלה נובע מהעובדה שלרוב הריבית בהן משתנה, כך שאם הריבית של הבנק המרכזי תעלה במהירות, לווים רבים עשויים להתקשות לעמוד בתשלומי ההלוואות.


  קרן תשתיות

  קרנות תשתיות מאפשרות לכל משקיע להיחשף למיזמי תשתיות לאומיים משמעותיות כמו התפלת מים, טיהור שפכים, הקמת כבישים, הפעלת תשתיות חשמל וטלפון וכל תשתית אחרת שתבוצע בשיתוף פעולה בין המדינה והמגזר הפרטי. בישראל המודל הזה עדיין לא עובד כמו בעולם, שם הוא כבר קיים תקופה ארוכה. הקרנות פועלות במודל ריט, כלומר כמו קרנות נדל"ן.

  בשורה התחתונה, מכשירי ההשקעה האלטרנטיביים מעניקים גיוון לתיקי ההשקעות, בין היתר משום שהם אינם מושפעים מהתנודות בשוק ההון. בשנים האחרונות הוכיחו חלק מהמכשירים האלה את עצמם כהשקעה שמאפשרת יצירת ערך מוסף למשקיעים וזו הסיבה שהצמיחה בתחום נמשכת. התנודתיות שנגרמה בחלק מהקרנות בעקבות עליית הריבית החדה מאז 2022 חידדה את החשיבות בצורך להכיר היטב את אפיק ההשקעה עצמו ואת החברה המנהלת את המוצרים האלטרנטיביים.​

כלים נוספים