>

הראל אלטרנטיב נדל"ן

השקעות בנדל"ן מניב בארצות הברית

הראל אלטרנטיב נדל"ן

 • הראל אלטרנטיב נדל"ן קרן המתמחה בהשקעה בנכסים מניבים בארה"ב (Multi Family), עם דגש על בנייני מגורים להשכרה באזורים מרכזיים (Prime Location) בניו יורק. הקרן הינה קרן סגורה ותקופת ההשקעה בקרן הסתיימה.

  הראל פיננסים היא חברה אחות של הראל ביטוח, מהמשקיעים המוסדיים הראשונים בישראל שפיתחו התמחות בהשקעות בנדל"ן בעולם, תוך תמיכה של ועדת השקעות ייחודית הכוללת צוות עם ניסיון של עשרות שנים בתחום. בגיבוש הקונספט לקרן, נעזרה הראל פיננסים בניסיון בן 20 שנה של הראל ביטוח בנדל"ן בארץ ובעולם, שבמהלכו היא יצרה פורטפוליו נדל"ן של כ-17 מיליארד ₪ במונחי שווי, נכון ל31.12.21 . השקעותיה של קרן ההשקעות של הראל פיננסים מנוהלות בנפרד מהשקעותיה של קבוצת הראל ביטוח, בהתאם למדיניות השקעות נפרדת וצוות ניהול השקעות נפרד.

  לנוכח האפשרות של חששות משקיעים מהשלכות עליית הריבית בארה"ב על סקטור הנדל"ן, לקרן של הראל פיננסים יש מנגנון ייחודי המאפשר גידור של העלאת הריבית, אופציית PUT למכירת הנכסים בתשואת מינימום אטרקטיבית בעת משבר, בטוחות ועוד.

  הקרן מנוהלת על-ידי השותף הכללי הראל פיננסים אלטרנטיב נדל"ן בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של הראל פיננסים. לקרן ועדת השקעות ייעודית שכוללת חברים בעלי התמחות וניסיון רב שנים בתחום הנדל"ן. המנכ"ל של קרן הנדל"ן הוא רו"ח גבי מושייב.

  המודל העסקי של הקרן מבוסס על השקעה בנכסי value add, כאשר המטרה היא רכישה של נכסים מניבים הסובלים מתפוסה חלקית או ניתנים לשדרוג, בעיקר בתחום הדיור. מדובר בהשקעות בודדות שניתן להשקיע בהן הון של 2-10 מיליון דולר בעסקה. לרוב, אסטרטגיית ההשקעה כוללת תוכניות שיפוץ, שיפור בשיעורי תפוסה, החלפת חוזי השכירות והעלאת שכר הדירה לרמה הדומה לנהוג בשוק. הראל פיננסים בעצמה נכנסה כמשקיע בכל העסקאות בקרן.


  למה להשקיע בנדל"ן?

  • פיזור השקעות / גמישות בהשקעות
  • תזרים קבוע ויציב
  • יחס סיכון / תשואה ראוי
  • רווחי הון
  • תנודתיות נמוכה
  • חלוקת סיכון
  • קורלציה נמוכה לשוקי הון


  הראל פיננסים השקעות בנדל"ן: מיקוד עסקי

  הקרן משקיעה בפרויקטים בארה"ב. המבנה המשפטי של הקרן הינו REIT אמריקאי לא סחיר.

  השקעות הקרן: פיזור לכל סוגי הנדל"ן המניב

  • מסחרי
  • משרדים
  • תעשייה ומרכזים לוגיסטיים
  • מעונות סטודנטים
  • בנייני מולטי פמילי


  יועצים חיצוניים המלווים את הקרן

  • hfh - משרד עורכי דין
  • חברת EY - ייעוץ מס וראיית חשבון
  • חברת  TZUR - אדמיניסטרטור

  אין באמור לעיל משום הצעה או מכירה לציבור והמידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המותאם לכל משקיע. ההשקעה בנכסים אלטרנטיביים טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה ואינו מתאים לכל משקיע. הצעת ההשקעות האלטרנטיביות למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך") הקובע כי הצעה ומכירה למשקיעים (כמפורט בסעיף 15 א(א)(7) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) אשר מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה את פרסומו. לאור האמור, ההשקעות האלטרנטיביות אינן מוסדרות לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994. ההשקעות וכל חומר פרסומי אודותיהן לא אושרו על ידי רשות ניירות ערך בישראל. השותף הכללי, כמו גם יועציו והפועלים מטעמו, אינם מורשים לספק ייעוץ השקעות או ניהול תיקים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995 ("חוק הסדרת העיסוק") וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק. המידע המופיע באתר, הינו מידע כללי בלבד ואינו מתיימר להיות כוללני ומקיף. קרנות ההשקעה האלטרנטיביות או השותף הכללי  או נושא משרה מטעמם, לרבות העובדים מטעמם, אינם מציגים כל מצג או לוקחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לגבי הדיוק או השלמות של האמור באתר לגבי השקעות אלטרנטיביות, והאמור באתר אינו מתיימר להיות שלם ואינו מכיל בהכרח תיאורים מלאים של מסמכי קרנות ההשקעה או מהווה ניתוח משפטי של הוראות מסמכי קרנות ההשקעה או המסמכים הקשורים להשקעות הקרנות.

כלים נוספים