הראל אלטרנטיב נדל"ן

השקעות בנדל"ן מניב בארצות הברית

​הראל פיננסים, זרוע הפיננסים של קבוצת הראל השקעות, הקימה ב-2018 את הראל אלטרנטיב נדל"ן – קרן המתמחה בהשקעה בנכסים מניבים בארה"ב, עם דגש על בנייני מגורים להשכרה באזורים מרכזיים (Prime Location) בניו יורק. קרן הנדל"ן היא סנונית ראשונה לשורה של מוצרי השקעה אלטרנטיביים שעליהם שוקדים בהראל פיננסים בחודשים האחרונים.

 •    

  הראל אלטרנטיב נדל"ן היא קרן המיועדת למשקיעים מסווגים והיא מתמחה בהשקעה בנכסים מניבים בארה"ב, עם דגש על בנייני מגורים להשכרה באזורים מרכזיים (Prime Location) בניו יורק. הנכסים נבחרו ונבדקו על-ידי הראל פיננסים עוד לפני שהתחיל תהליך הגיוס, ולפיכך לא הגדילו בחברה את היקף הקרן עוד יותר. המשקיעים בקרן הם משקיעים מוסדיים, תאגידיים, ופרטיים גדולים, כאשר אחד ממשקיעי העוגן היא הכשרה חברה לביטוח.

  הראל פיננסים היא חברה אחות של הראל ביטוח, מהמשקיעים המוסדיים הראשונים בישראל שפיתחו התמחות בהשקעות בנדל"ן בעולם, תוך תמיכה של ועדת השקעות ייחודית הכוללת צוות עם ניסיון של עשרות שנים בתחום. בגיבוש הקונספט לקרן החדשה, נעזרה הראל פיננסים בניסיון בן 20 שנה של הראל ביטוח בנדל"ן בארץ ובעולם, שבמהלכו היא יצרה פורטפוליו נדל"ן של כ-15 מיליארד ₪ במונחי שווי, נכון לסוף 2018. השקעותיה של קרן ההשקעות של הראל פיננסים מנוהלות בנפרד מהשקעותיה של קבוצת הראל ביטוח, בהתאם למדיניות השקעות נפרדת וצוות ניהול השקעות נפרד.
  לנוכח האפשרות של חששות משקיעים מהשלכות עליית הריבית בארה"ב על סקטור הנדל"ן, לקרן החדשה של הראל פיננסים יש מנגנון ייחודי המאפשר גידור של העלאת הריבית, אופציית PUT למכירת הנכסים בתשואת מינימום אטרקטיבית בעת משבר, בטוחות ועוד.

  הקרן החדשה מנוהלת על-ידי השותף הכללי הראל פיננסים אלטרנטיב נדל"ן בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של הראל פיננסים. לקרן הוקמה ועדת השקעות ייעודית שכוללת חברים בעלי התמחות וניסיון רב שנים בתחום הנדל"ן. המנכ"ל של קרן הנדל"ן הוא רו"ח גבי מושייב, שעמד בראש צוות החשיבה וההקמה בשנה האחרונה.

  המודל העסקי של הקרן מבוסס על השקעה בנכסי value add, כאשר המטרה היא רכישה של נכסים מניבים הסובלים מתפוסה חלקית או ניתנים לשדרוג, בעיקר בתחום הדיור. מדובר בהשקעות בודדות שניתן להשקיע בהן הון של 2-10 מיליון דולר בעסקה. לרוב, אסטרטגיית ההשקעה כוללת תוכניות שיפוץ, שיפור בשיעורי תפוסה, החלפת חוזי השכירות והעלאת שכר הדירה לרמה הדומה לנהוג בשוק. הראל פיננסים בעצמה תיכנס כמשקיע בכל העסקאות בקרן.


  למה להשקיע בנדל"ן?

  • פיזור השקעות / גמישות בהשקעות
  • תזרים קבוע ויציב
  • יחס סיכון / תשואה ראוי
  • רווחי הון
  • תנודתיות נמוכה
  • חלוקת סיכון
  • קורלציה נמוכה לשוקי הון


  הראל פיננסים השקעות בנדל"ן: מיקוד עסקי

  הקרן תשקיע בפרויקטים בארה"ב. המבנה המשפטי של הקרן הינו REIT אמריקאי לא סחיר.
  הקרן תפעל בשלושה מישורים:

  1. שת"פ עם הראל - בעסקאות לצד קבוצת הראל, שבהן אין משאבים מוגבלים, לקרן יש אפשרות להיכנס בנתח מוגבל.
  2. שותף מקומי - השקעות עם שותף מקומי, המנהל תיק השקעות שהיקפו למעלה מ- 1.3 מיליארד ₪ ופועל בתחום מזה 20 שנה.
  3. השקעה ישירה - בחינת השקעה ישירה בפרויקטים מזדמנים, לצד שותפים נוספים בהמשך הדרך.


   

  השקעות הקרן: פיזור לכל סוגי הנדל"ן המניב

  • מסחרי
  • משרדים
  • תעשייה ומרכזים לוגיסטיים
  • מעונות סטודנטים
  • בנייני מולטי פמילי


  יועצים חיצוניים המלווים את הקרן

  • hfh - משרד עורכי דין
  • חברת EY - ייעוץ מס וראיית חשבון
  • חברת  TZUR - אדמיניסטרטור

  אין באמור לעיל משום הצעה או מכירה לציבור והמידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המותאם לכל משקיע. ההשקעה בנכסים אלטרנטיביים טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה ואינו מתאים לכל משקיע. הצעת ההשקעות האלטרנטיביות למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך") הקובע כי הצעה ומכירה למשקיעים (כמפורט בסעיף 15 א(א)(7) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) אשר מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה את פרסומו. לאור האמור, ההשקעות האלטרנטיביות אינן מוסדרות לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994. ההשקעות וכל חומר פרסומי אודותיהן לא אושרו על ידי רשות ניירות ערך בישראל. השותף הכללי, כמו גם יועציו והפועלים מטעמו, אינם מורשים לספק ייעוץ השקעות או ניהול תיקים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995 ("חוק הסדרת העיסוק") וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק. המידע המופיע באתר, הינו מידע כללי בלבד ואינו מתיימר להיות כוללני ומקיף. קרנות ההשקעה האלטרנטיביות או השותף הכללי  או נושא משרה מטעמם, לרבות העובדים מטעמם, אינם מציגים כל מצג או לוקחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לגבי הדיוק או השלמות של האמור באתר לגבי השקעות אלטרנטיביות, והאמור באתר אינו מתיימר להיות שלם ואינו מכיל בהכרח תיאורים מלאים של מסמכי קרנות ההשקעה או מהווה ניתוח משפטי של הוראות מסמכי קרנות ההשקעה או המסמכים הקשורים להשקעות הקרנות.

כלים נוספים