>

משקיעים עם הראל ובונים יחד את ישראל

הראל מגן ישראל
​​​​​​​​
​​​קרן מגן ישראל תבצע השקעות באמצעות מתן אשראי ליזמים לצורך מימון פרויקטי נדל"ן בישראל:
• במסגרת הקרן תבוצע השקעה משותפת לצד הראל ביטוח, במימון פרויקטים לבנייה בשיטת הליווי הסגור, בה כל פרויקט
   מהווה יחידה פיננסית עצמאית.
• ההשקעות הינן בשיתוף אגף מימון נדל"ן יזמי בהראל ביטוח. לאגף ניסיון ו"טראק רקורד" ​חיובי של מעל עשור בפעילות זו.
• השקעות במימון פרויקטי נדל"ן למגורים בישראל כולל פרויקטים מסוג התחדשות עירונית ופינוי בינוי.
• עבודה עם יזמים מובילים שנבחרים בקפידה ולאחר שעברו בדיקות נאותות מקיפות.
• ניהול עצמאי בסטנדרטים בנקאיים בהשקעות לצד הראל ביטוח.
• הקרן רשאית להתקשר עם גורמים נוספים שאינם הראל לביצוע שת"פ דומה בקרן.

 
למה היום?
1. המשק הישראלי זקוק להשקעות גדולות בנדל"ן על רקע המלחמה והפגיעה בעורף.
2. היצע נמוך של דירות המחריף על רקע הקיפאון בענף במהלך המלחמה.
3. צמיחה באוכלוסייה בשנים האחרונות לצד מגמות דמוגרפיות התומכות בהמשך גידול בביקוש, וכן צפי לעלייה בביקושים על רקע גלי אנטישמיות בעולם.
4. ירידה בריבית במשק, התורמת לענף בשל ירידת עלויות המימון לחברות והקלה במימון רכישת דירות לצרכנים​.

למה הראל?
• בעשור האחרון פיתחה הראל מומחיות בהשקעה בפרויקטים מסוג זה דרך כספי החברה במסגרת אגף מימון נדל"ן יזמי.
• להראל "טראק רקורד" מעולה וצוות בעל ניסיון מוכח במימון ליווי פרויקטי נדל"ן בישראל.
• לאגף מימון נדל"ן יזמי ניסיון מצטבר בליווי של יחידות דיור רבות.
• להראל ביטוח שליטה מלאה על הפרויקט בכל שלביו, לרבות אפשרות כניסה לנעלי היזם בקרות אירוע כשל.
• הראל היא מהמשקיעים המוסדיים הישראלים הראשונים שנכנסו לעולם ההשקעות הלא סחירות בארץ ובעולם.
• על לקוחות האגף נמנים יזמים בעלי ניסיון עשיר ומוניטין בתחום, עבור חלק גדול מהם הראל מהווה את "בנק" הבית.

​הצוות הניהול בהראל • עם צוות אגף מימון נדל"ן יזמי בהראל ביטוח נמנים עובדים מקצועיים ביותר בעלי השכלה רלוונטית לתחום (כלכלנים ושמאים), והם בעלי ניסיון של עשרות שנים בתחום ליווי הבניה, במספר מסגרות שונות – בנקים, חברות ביטוח וחברות בניה.  • לצוות ניסיון עבודה משותף לאורך שנים. מאז תחילת פעילות האגף הפרויקטים הסתיימו בהצלחה.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
​המידע שלעיל אודות פעילות אגף ערבויות וליווי פיננסי מתייחס להראל חברה לביטוח בע"מ (מקבוצת הראל), שהינה חברה קשורה להראל פיננסים אלטרנטיב בע"מ שהיא השותף  הכללי בקרן (להלן בהתאמה: "הראל ביטוח" ו- "השותף הכללי").
אין באמור לעיל משום הצעה או מכירה לציבור והמידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המותאם לכל משקיע. ההשקעה בנכסים אלטרנטיביים טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה ואינו מתאים לכל משקיע. הצעת ההשקעות האלטרנטיביות למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך") הקובע כי הצעה ומכירה למשקיעים (כמפורט בסעיף 15 א(א)(7) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) אשר מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה את פרסומו. לאור האמור, ההשקעות האלטרנטיביות אינן מוסדרות לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994. ההשקעות וכל חומר פרסומי אודותיהן לא אושרו על ידי רשות ניירות ערך בישראל. השותף הכללי, כמו גם יועציו והפועלים מטעמו, אינם מורשים לספק ייעוץ השקעות או ניהול תיקים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995 ("חוק הסדרת העיסוק") וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק. המידע המופיע באתר, הינו מידע כללי בלבד ואינו מתיימר להיות כוללני ומקיף. קרנות ההשקעה האלטרנטיביות או השותף הכללי  או נושא משרה מטעמם, לרבות העובדים מטעמם, אינם מציגים כל מצג או לוקחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לגבי הדיוק או השלמות של האמור באתר לגבי השקעות אלטרנטיביות, והאמור באתר אינו מתיימר להיות שלם ואינו מכיל בהכרח תיאורים מלאים של מסמכי קרנות ההשקעה או מהווה ניתוח משפטי של הוראות מסמכי קרנות ההשקעה או המסמכים הקשורים להשקעות הקרנות.​ אין באמור משום התחייבות לתשואה.​​

 

כלים נוספים

רוצים לדעת יותר על השקעות יצירתיות בהראל פיננסים אלטרנטיב?

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את התווים הנראים בתמונה