>

הראל פיננסים אלטרנטיב – המגן

​​​​​​​​​​​הראל פיננסים אלטרנטיב המגן ארה"ב
קרן אשראי לא סחיר לנדל"ן בארה"ב. המתמחה בעיקר בהעמדת חוב בכיר (משכנתא ראשונה) למימון רכישה או מימון מחדש של נדל"ן. ההשקעות בקרן נעשות לצד שותפים מקומיים (עמם יש לקבוצת הראל ניסיון עסקי קודם), המתמחים באזורים ספציפיים ברחבי ארה"ב ולהם ביצועים מוכחים של עשרות שנים בסגמנט הרלוונטי.

הקרן מספקת מימון למגוון נכסים מסחריים כגון: בנייני דיור להשכרה, לוגיסטיקה, מדיקל אופיס, דאטה סנטרס, מעונות סטודנטים.

 • ​העלייה החדה שנרשמה במחירי הנכסים בחלק מהשווקים בארה"ב בשנים האחרונות הפחיתה את פוטנציאל התשואות מהשקעה ישירה בנכסים. מצב השוק הנוכחי בנקודת זמן זו מספק הזדמנות טובה להענקת הלוואות בריבית אטרקטיבית ליזמים בערים מרכזיות בארה"ב וזאת, בין היתר, בשל ירידה משמעותית בזמינות מימון חוב להשקעות נדל"ן בארה"ב על-ידי הבנקים, הנובעת ממגבלות רגולטוריות.

  ההשקעות בקרן המגן ייעשו לצד שותפים מקומיים, עמם יש לקבוצת הראל ניסיון עסקי קודם, המתמחים באזורים ספציפיים ברחבי ארה"ב ולהם ביצועים מוכחים של עשרות שנים בסגמנט הרלוונטי.

  קרן הלוואות מגובות נדל"ן – מיקוד עסקי ומדיניות השקעות

  • הקרן תממן פרויקטים במרכזי הערים הגדולות בארה"ב, עם דגש על אזורים דפנסיביים בתקופות משבר
  • ההשקעות בקרן הינן לצד שותפים מקומיים, המבצעים תהליך חיתום ברמה הבנקאית הגבוהה ביותר
  • המודל העסקי מבוסס על מתן הלוואות לשימושים מסחריים בלבד
  • ההלוואות הינן כנגד בטוחות נדל"ן וערבות אישית של הלווה
  • הלוואות קצרות מועד
  • רוב ההלוואות בקרן הינן הלוואות של חוב בכיר
  • היעדר מינוף ברמת הקרן
  • היקף כל הלוואה שתעמיד הקרן ינוע בין מאות אלפי דולרים למיליוני דולר, בהתאם לתנאי הקרן


   

  הנכסים המגבים להלוואות: פיזור לכל סוגי הנדל"ן המניב

  • מסחרי
  • משרדים
  • תעשייה ומרכזים לוגיסטיים
  • בנייני מולטי פמילי
  • מעונות סטודנטים


   

  בשורה התחתונה: מה מרוויחים המשקיעים?

  • מחויבות של השותף הכללי והשותף המקומי להשקיע בעצמם בכל הלוואה
  • מספר נייר בבורסה, המאפשר מעקב בחשבון הבנק אודות ביצועי הקרן
  • חלוקת ריבית תקופתית
  • ערוצי השקעה ישיר או דרך IRA

  השותף הכללי, הראל פיננסים אלטרנטיב בע"מ, שהקימה ומנהלת את הקרן הראל אלטרנטיב נדל"ן, שותפות מוגבלת, הינה חברה בבעלות מלאה של הראל פיננסים אחזקות בע"מ, הנמנית עם קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ. לקבוצת הראל ניסיון של כ- 20 שנה בתחום האשראי הלא סחיר בארץ ובעולם והיא מנהלת תיק נכסים בתחום האשראי הלא סחיר בשווי של עשרות מיליארדי שקלים. בקבוצת הראל מחלקת השקעות ייעודית לאשראי לא סחיר בארץ ובעולם וועדת השקעות ייחודית הכוללת צוות בעל ניסיון של עשרות שנים בתחום(1).


   

  יועצים חיצוניים המלווים את הקרן

  • חברת  TZUR – אדמיניסטרטור
  • חברת EY – רואה חשבון מבקר
  • hfh – ייעוץ משפטי
  • Kostelanetz &Fink – עורך דין אמריקאי


   


  (1) הנתונים שלעיל מתייחסים להראל חברה לביטוח בע"מ (מקבוצת הראל), שהינה חברה אחות של הראל פיננסים אחזקות בע"מ, ולא להראל פיננסים אלטרנטיב בע"מ מקבוצת הראל פיננסים, שהיא השותף הכללי בקרן. ההשקעות של הראל פיננסים ושל הקרן אינן קשורות להשקעות של קבוצת הראל המוצגות לעיל, והן תבוצענה בנפרד על ידי הראל פיננסים אלטרנטיב בע"מ, במסגרת מערך השקעות נפרד ממערך ההשקעות של הראל ביטוח, בהתאם למדיניות ההשקעה של הקרן ולהזדמנויות ההשקעה שיעמדו בפניה. ההלוואות בהן תשקיע הקרן הינן עסקאות שאינן נמצאות בפרופיל ההשקעה של הראל ביטוח, והראל ביטוח לא תשקיע בהן לצד הקרן. (2) על בסיס best effort

  אין באמור לעיל משום הצעה או מכירה לציבור והמידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המותאם לכל משקיע. ההשקעה בנכסים אלטרנטיביים טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה ואינו מתאים לכל משקיע. הצעת ההשקעות האלטרנטיביות למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך") הקובע כי הצעה ומכירה למשקיעים (כמפורט בסעיף 15 א(א)(7) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) אשר מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה את פרסומו. לאור האמור, ההשקעות האלטרנטיביות אינן מוסדרות לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994. ההשקעות וכל חומר פרסומי אודותיהן לא אושרו על ידי רשות ניירות ערך בישראל. השותף הכללי, כמו גם יועציו והפועלים מטעמו, אינם מורשים לספק ייעוץ השקעות או ניהול תיקים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995 ("חוק הסדרת העיסוק") וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק. המידע המופיע באתר, הינו מידע כללי בלבד ואינו מתיימר להיות כוללני ומקיף. קרנות ההשקעה האלטרנטיביות או השותף הכללי  או נושא משרה מטעמם, לרבות העובדים מטעמם, אינם מציגים כל מצג או לוקחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לגבי הדיוק או השלמות של האמור באתר לגבי השקעות אלטרנטיביות, והאמור באתר אינו מתיימר להיות שלם ואינו מכיל בהכרח תיאורים מלאים של מסמכי קרנות ההשקעה או מהווה ניתוח משפטי של הוראות מסמכי קרנות ההשקעה או המסמכים הקשורים להשקעות הקרנות.

כלים נוספים

רוצים לדעת יותר על השקעות יצירתיות בהראל פיננסים אלטרנטיב?

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את התווים הנראים בתמונה