​​​​​​​​הראל​​ גמל להשקעה היא קופת גמל להשקעה המאפשרת לך להשקיע את כספי החיסכון שלך באחד או יותר מבין תשעת מסלולי ההשקעה המוצעים, בהתאם למשך הזמן המיועד לחיסכון, רמת הסיכון הרצויה, ציפיותיך משו​ק ההון ועוד. תוכל להשקיע ולשלב בין מבחר אפיקים, תוך חשיפה להשקעות גלובליות בארץ ובחו"ל, וכן לפזר את הנכסים בתיק.

לתשומת לבך, הקופה ומסלולי ההשקעה פעילים מחודש נובמבר 2016.​

הראל גמל להשקעה - קיימות

אחד מתוך תשעת מסלולי ההשקעה בהראל קופת גמל להשקעה. נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים שיושקע במזומנים ופיקדונות, שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות,משיכות והעברות כספים, יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בכפוף לכך שעיקר מטרתם לקדם את הגשמתם של יעדי העל לפיתוח בר קיימא שפסגת האסיפה הכללית של האו"ם קבעה, ובכפוף להוראות הדין.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/01/2024)
 • -3.69% תשואה מתחילת שנת 2024
 • - תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל גמל להשקעה - מסלול מחקה מדד S&P 500

אחד מתוך תשעת מסלולי ההשקעה העומדים לבחירה בקופת הגמל "הראל גמל להשקעה". המסלול הינו בעל חשיפה מלאה למדד S&P 500.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/01/2024)
 • 3.09% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 29.26% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל גמל להשקעה - מסלול אג"ח משולב, עד 20% במניות

אחד מתוך תשעת מסלולי ההשקעה בהראל קופת גמל להשקעה. מסלול אג"ח משולב, עד 20% מניות, המאפשר חשיפה לאג"ח מסוגים שונים ולנכסים לא סחירים.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/01/2024)
 • 0.46% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 5.98% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 2% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 3.26% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 5.12 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל גמל להשקעה - מסלול שקלי טווח קצר

אחד מתוך תשעת מסלולי ההשקעה בהראל קופת גמל להשקעה. מסלול מתמחה ברמת תנודתיות נמוכה מאוד, עם חשיפה גבוהה לאג"ח ממשלתי ולנכסים בעלי סיכון נמוך במח"מ (משך חיים ממוצע) קצר של עד שנה.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/01/2024)
 • 0.37% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 3.9% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 1.28% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל גמל להשקעה - מסלול כללי

אחד מתוך תשעת מסלולי ההשקעה בהראל קופת גמל להשקעה ומסלול ברירת המחדל של הקופה. מסלול כללי בו משקיעה החברה את נכסי המסלול בהתאם למדיניות הדירקטוריון ולהחלטת ועדת ההשקעות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/01/2024)
 • 0.58% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 7.98% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 4.34% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 5.28% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 7.14 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל גמל להשקעה - מסלול מניות

אחד מתוך תשעת מסלולי ההשקעה בהראל קופת גמל להשקעה. מסלול מתמחה שרוב נכסיו מושקעים במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות, בהתאם לתקנון.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/01/2024)
 • 0.96% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 14.87% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 7.09% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 8.57% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 14.35 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל גמל להשקעה - מסלול אג"ח משולב, עד 10% במניות

אחד מתוך תשעת מסלולי ההשקעה בהראל קופת גמל להשקעה. מסלול אג"ח משולב, עד 10% מניות, המאפשר חשיפה לאג"ח מסוגים שונים ולנכסים לא סחירים.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/01/2024)
 • 0.51% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 5.28% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 1.08% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 2.48% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 4.17 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל גמל להשקעה - מסלול הלכה

אחד מתוך תשעת מסלולי ההשקעה בהראל קופת גמל להשקעה. מסלול זה מפוקח הלכתית מטעם הבד"צ של העדה החרדית בירושלים, ונכסי המסלול מושקעים בכפוף לכללי ההלכה היהודית, באמצעות מניות ואג"ח ממשלתיות. המסלול החל לפעול תחת פיקוח הלכתי ב- 1.10.2019. לפני כן, המסלול פעל במדיניות השקעה שקלית, לטווח קצר.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/01/2024)
 • 0.27% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 6.05% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 2.03% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 2.26% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 6.42 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.