>

​​​​​​​​הראל​​ גמל להשקעה היא קופת גמל להשקעה המאפשרת לך להשקיע את כספי החיסכון שלך באחד או יותר מבין תשעת מסלולי ההשקעה המוצעים, בהתאם למשך הזמן המיועד לחיסכון, רמת הסיכון הרצויה, ציפיותיך משו​ק ההון ועוד. תוכל להשקיע ולשלב בין מבחר אפיקים, תוך חשיפה להשקעות גלובליות בארץ ובחו"ל, וכן לפזר את הנכסים בתיק.

לתשומת לבך, הקופה ומסלולי ההשקעה פעילים מחודש נובמבר 2016.​

הראל גמל להשקעה - מסלול עוקב מדדי מניות

אחד מבין תשעה מסלולי ההשקעה האפשריים לבחירה על ידך בקופת גמל "הראל גמל להשקעה". נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד אחר מדדי מניות​.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2024)
 • 7.6% תשואה מתחילת שנת 2024
 • - תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל גמל להשקעה - משולב סחיר

אחד ממסלולי ההשקעה העומדים לבחירה בהראל קופת גמל להשקעה. נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות המסלול:
 • - תשואה מתחילת שנת
 • - תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל גמל להשקעה - מניות סחיר

אחד ממסלולי ההשקעה העומדים לבחירה בהראל קופת גמל להשקעה. נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120%. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד​.

תשואות המסלול:
 • - תשואה מתחילת שנת
 • - תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל גמל להשקעה - מסלול סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

אחד ממסלולי ההשקעה העומדים לבחירה בהראל קופת גמל להשקעה. נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75%. חשיפה למניות תהיה באמצעות השקעה בנכסים סחירים ובשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד כששיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול. ​

תשואות המסלול:
 • - תשואה מתחילת שנת
 • - תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל גמל להשקעה - מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

אפיק השקעה המיועד למשקיעים שמעוניינים שנכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב עם חשיפה למניות בארץ ובחו"ל עד 25% נכסי המסלול יהיו חשופים לאשראי ואג"ח באמצעות הנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: פיקדונות, אג"ח סחירות ושאינן סחירות לרבות אג"ח הכוללות רכיב המרה, ני"ע מסחריים, שהנפיקו תאגידים או ממשלות, הלוואות שאינן סחירות שהועמדו לתאגידים ולפרטיים, קרנות השקעה וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75%. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. ​

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2024)
 • 2.69% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 6.9% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 1.54% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 3.28% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 5.18 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל גמל להשקעה- אג"ח סחיר

אחד ממסלולי ההשקעה העומדים לבחירה בהראל קופת גמל להשקעה. נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות המסלול:
 • - תשואה מתחילת שנת
 • - תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל גמל להשקעה- אשראי ואג"ח

אחד ממסלולי ההשקעה העומדים לבחירה בהראל קופת גמל להשקעה. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: פקדונות, אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ממשלתיות וקונצרניות, לרבות אג"ח הכוללות רכיב המרה, ני"ע מסחריים, שהנפיקו תאגידים, הלוואות שאינן סחירות שהועמדו לתאגידים ולפרטיים, קרנות השקעה וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

תשואות המסלול:
 • - תשואה מתחילת שנת
 • - תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל גמל להשקעה-עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

אחד ממסלולי ההשקעה העומדים לבחירה בהראל קופת גמל להשקעה. נכסי המסלול יעקבו באמצעות מכשירי עוקבי מדד ובשיעור שלא יפחת מ-75%, אחר מדדי אג"ח קונצרני ומדדי אג"ח ממשלתי ולכל הפחות אחר שלושה מדדים כאמור. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. שיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 100% מנכסי המסלול.

תשואות המסלול:
 • - תשואה מתחילת שנת
 • - תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל גמל להשקעה - עוקב מדדים - גמיש

אחד ממסלולי ההשקעה העומדים לבחירה בהראל קופת גמל להשקעה. נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם.​

תשואות המסלול:
 • - תשואה מתחילת שנת
 • - תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל גמל להשקעה - עוקב מדדי אג"ח

אחד ממסלולי ההשקעה העומדים לבחירה בהראל קופת גמל להשקעה.

תשואות המסלול:
 • - תשואה מתחילת שנת
 • - תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל גמל להשקעה - מסלול עוקב מדד S&P 500

אחד מתוך תשעת מסלולי ההשקעה העומדים לבחירה בקופת הגמל "הראל גמל להשקעה". המסלול הינו בעל חשיפה מלאה למדד S&P 500.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2024)
 • 13.1% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 26.64% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 14.13% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל גמל להשקעה - קיימות

אחד מתוך תשעת מסלולי ההשקעה בהראל קופת גמל להשקעה. נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים שיושקע במזומנים ופיקדונות, שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות,משיכות והעברות כספים, יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בכפוף לכך שעיקר מטרתם לקדם את הגשמתם של יעדי העל לפיתוח בר קיימא שפסגת האסיפה הכללית של האו"ם קבעה, ובכפוף להוראות הדין.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2024)
 • 4.42% תשואה מתחילת שנת 2024
 • - תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל גמל השקעה - מסלול כספי(שקלי)

אחד מתוך תשעת מסלולי ההשקעה בהראל קופת גמל להשקעה. מסלול מתמחה ברמת תנודתיות נמוכה מאוד, עם חשיפה גבוהה לאג"ח ממשלתי ולנכסים בעלי סיכון נמוך במח"מ (משך חיים ממוצע) קצר של עד שנה.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2024)
 • 1.67% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 4.47% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 1.8% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל גמל להשקעה - מסלול הלכה

אחד מתוך תשעת מסלולי ההשקעה בהראל קופת גמל להשקעה. מסלול זה מפוקח הלכתית מטעם הבד"צ של העדה החרדית בירושלים, ונכסי המסלול מושקעים בכפוף לכללי ההלכה היהודית, באמצעות מניות ואג"ח ממשלתיות. המסלול החל לפעול תחת פיקוח הלכתי ב- 1.10.2019. לפני כן, המסלול פעל במדיניות השקעה שקלית, לטווח קצר.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2024)
 • 2.63% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 7.29% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 1.32% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 2.71% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 6.63 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל גמל להשקעה - מסלול מניות

אחד מתוך תשעת מסלולי ההשקעה בהראל קופת גמל להשקעה. מסלול מתמחה שרוב נכסיו מושקעים במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות, בהתאם לתקנון.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2024)
 • 9.45% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 21.51% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 5.83% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 10.01% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 14.44 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל גמל להשקעה - מסלול כללי

אחד מתוך תשעת מסלולי ההשקעה בהראל קופת גמל להשקעה ומסלול ברירת המחדל של הקופה. מסלול כללי בו משקיעה החברה את נכסי המסלול בהתאם למדיניות הדירקטוריון ולהחלטת ועדת ההשקעות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2024)
 • 5.4% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 11.53% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.65% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 5.82% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 7.24 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.