​מדריכי בקשות ושינויים בתחום קופת הגמל להשקעה יסייעו לך במידה ותרצה לשנות מסלול השקעה, למנות מוטבים, להגיש בקשה לקבלת הלוואה ועוד.

המדריכים כוללים הנחיות והסברים, טפסים וקישורים לביצוע הפעולות On-line, על-מנת שתוכל להגיש את בקשתך בקלות וביעילות.

הפקדה חד-פעמית להראל גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה הינה תוכנית חיסכון לכל מטרה, המאפשרת שילוב בין חיסכון לגיל פרישה, הכולל הטבות מס, ואפשרות למשוך את הכסף בכל עת. אם הפקדותיך מתחילת השנה בקופת הגמל להשקעה נמוכות מ- 70,000 ₪ (תקרת ההפקדה צמודה למדד. התקרה העדכנית לשנת 2021 עומדת על 70,913 ₪ לאדם לשנה), באפשרותך לבצע הפקדה חד-פעמית עד ליום העסקים האחרון של השנה (31.12.2021) וליהנות מהטבות מס בעת משיכת הכספים: א. החל מגיל 60 - פטור ממס בעת משיכת הכספים כקצבה. ב. במשיכה הונית בכל עת - ניכוי של 25% מס רווחי הון על הרווח הריאלי (כמקובל באפיקי חסכון אחרים). פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי להפקיד סכום חד-פעמי לקופת הגמל להשקעה שלך וליהנות מהטבות מס.

button

שינוי מסלול השקעה בקופת גמל להשקעה

כעמית בהראל גמל להשקעה, באפשרותך לשנות את מסלול ההשקעה שבחרת ואף לחלק את הסכום שבקופה למספר מסלולי השקעה שונים בכל עת, בהתאם להוראות הדין, ובכך לקבוע את רמת הסיכון המתאימה לך, בהתאם לצרכיך, לרצונותיך ולציפיותיך משוק ההון. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לשינוי מסלול ההשקעה בקופת הגמל שלך.

button

מינוי מוטבים בקופת גמל להשקעה

כעמית בהראל קופת גמל להשקעה, הנך רשאי להגדיר מוטבים, אליהם יועברו כספי הצבירה בקופה לאחר פטירתך, חלילה. באפשרותך להגדיר את אחוזי החלוקה בין המוטבים השונים ולעדכן את רשימת המוטבים בכל עת בהתאם לרצונותיך. מומלץ לבחון את הצורך בעדכון מוטבים בקופת הגמל שלך אחת לתקופה, לאור שינויים אישיים ומשפחתיים כגון: נישואין, לידות, גירושין ועוד. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לעדכון המוטבים בקופת הגמל שלך.

button

בקשה להרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת הפקדות להראל גמל להשקעה

כעמית המפקיד כספים בהראל גמל להשקעה, באפשרותך לבצע את ההפקדה החודשית בקופה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק שבבעלותך (הוראת קבע).

button

בקשת הלוואה מקופת הגמל להשקעה

כעמית בהראל קופת גמל להשקעה באפשרותך להגיש בקשה לקבלת הלוואה בהתאם להנחיות שבמדריך זה.

button

בעולם השקעות דינמי, השירות עושה את ההבדל. הראל פיננסים ניהול תיקים לסכום של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף