כעמית בהראל קופת גמל להשקעה מסלול כללי באפשרותך להגיש בקשה לקבלת הלוואה בהתאם להנחיות שבמדריך זה.

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה
למידע נוסף
  • באפשרותך להגיש בקשה לקבלת הלוואה כנגד הכספים הצבורים שלך בהראל. סכום ההלוואה תלוי בסכום שנצבר עבורך בקופה. הלוואה בשיעור של עד 60% מסך היתרה הצבורה.
  • תנאי הלוואה נוחים
  • אפשרות לפריסת הלוואה עד 84 תשלומים (מינימום 12 חודשים)
  • אין צורך בערבים.
  • קבלת ההלוואה מותנית באישור החברה ותנאיה ייקבעו בהתאם לנוהליה הפנימיים של החברה ולהוראות הדין
  • ניתן לקבל הלוואה כנגד כספים הצבורים במסלול הכללי בלבד.
  • לא ניתן לקבל הלוואה בסכום הנמוך מ-20,000 ₪
  • בבקשת הלוואה של למעלה מ-150,000 ₪ יידרש אישור של בן / בת הזוג לביצוע תהליך חיתום לגביו
  • בבקשת הלוואה של למעלה מ-500,000 ₪ יידרש זיהוי על-ידי סוכן / יועץ / משווק פנסיוני / סניף בנק / קבלת קהל בהראל

​תוכל לקבל מידע על זכאותך להלוואה בטרם הגשת הבקשה online באזור האישי שלך באתר החברה.

 לבדיקת זכאות online >

אישורה הסופי של ההלוואה ותנאיה הינם בהתאם לשיקול דעת החברה ולהוראות הדין.