כעמית בקופת הגמל של הראל פנסיה וגמל בע"מ, באפשרותך להגיש בקשה לקבלת הלוואה בתהליך דיגיטלי נוח ויעיל.

  • ההלוואה ניתנת כנגד חיסכון בקופת הגמל שלך, בסכום של עד 80% מערך הפדיון עבור כספים נזילים (לא כולל מרכיב הפיצויים), ועד 30% עבור כספים לא נזילים (לא כולל מרכיב הפיצויים). למשך 12 עד 84 חודשים.    
  • אין צורך בערבים.
  • המשך הפקדת כספים לקופה ללא פגיעה בוותק או בנזילות.
  • התנאים המלאים של ההלוואה הינם כפי שירשמו בהסכם ההלוואה לאחר אישור החברה. אישור ההלוואה ותנאיה הינם בהתאם לשיקול דעת החברה ולהוראות הדין ואין בהגשת בקשה להלוואה כדי להקנות זכאות לקבלתה.
  • אין אפשרות לקבל הלוואה מקופת גמל במסלול השקעה מפוקח הלכתית (הראל גמל הלכה), זאת על-פי הנחיית הגוף המפקח (בד"צ העדה החרדית ירושלים).

חדש בהראל,

תוכל להגיש בקשה לקבלת הלוואה נוספת ("הלוואה לכל מטרה") בסך של בין 20,000 ₪ ל- 60,0000 ₪.
לאחר מיצוי זכאותך לקבלת הלוואות כנגד הכספים הצבורים שלך בקופת גמל ובמוצרי החיסכון ארוך הטווח בהראל (קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ופוליסות ביטוחי חיים).

​באפשרותך להגיש את הבקשה לכל סוגי ההלוואות בהליך דיגיטלי אחד נוח ויעיל. כמו כן, תוכל לקבל אינדיקציה לזכאותך להלוואה בטרם הגשת הבקשה on-line באזור האישי שלך באתר הראל.

 לבדיקת זכאות on-line >


אישורה הסופי של ההלוואה ותנאיה הינם בהתאם לשיקול דעת החברה ולהוראות הדין.