כעמית באחת מקופות הגמל של הראל, באפשרותך להגיש בקשה לקבלת הלוואה בתהליך דיגיטלי נוח ויעיל.

בעולם השקעות דינמי, השירות עושה את ההבדל. הראל פיננסים ניהול תיקים לסכום של 300,000 ₪ ומעלה
למידע נוסף
  • סכום ההלוואה שבאפשרותך לקבל מקופת הגמל תלוי בסכומים שנצברו עבורך בקופה. ניתן לקבל הלוואה עד לגובה של 60% מהכספים הנזילים ועד 30% מהכספים הלא נזילים מסך היתרה הצבורה (לא כולל רכיב פיצויים)     
  • אין צורך בערבים
  • אפשרות לפריסת ההלוואה לעד 84 תשלומים (מינימום 12 חודשים)
  • תנאי הלוואה נוחים
  • קבלת ההלוואה מותנית באישור החברה ותנאיה ייקבעו בהתאם לנוהליה הפנימיים של החברה ולהוראות הדין
  • אין אפשרות לקבל הלוואה מאפיק ההשקעה המפוקח הלכתית, "הראל גמל מסלול הלכה", בהתאם להנחיית הגוף המפקח (בד"צ העדה החרדית ירושלים)
  • לא ניתן לקבל הלוואה בסכום הנמוך מ-20,000 ₪
  • בבקשת הלוואה של למעלה מ-150,000 ₪ יידרש אישור של בן / בת הזוג לביצוע תהליך חיתום לגביו
  • בבקשת הלוואה של למעלה מ-500,000 ₪ יידרש זיהוי על ידי סוכן / יועץ / משווק פנסיוני / סניף בנק / קבלת קהל בהראל
באפשרותך להגיש את הבקשה לכל סוגי ההלוואות בהליך דיגיטלי אחד נוח ויעיל. כמו כן, תוכל לקבל מידע על זכאותך להלוואה בטרם הגשת הבקשה on-line באזור האישי שלך באתר הראל.

 לבדיקת זכאות on-line >


אישורה הסופי של ההלוואה ותנאיה הינם בהתאם לשיקול דעת החברה ולהוראות הדין.