>

כעמית באחת מקופות הגמל של הראל, באפשרותך להגיש בקשה לקבלת הלוואה בתהליך דיגיטלי נוח ויעיל.

לבדיקת זכאותך להלוואה online 

  • סכום ההלוואה שבאפשרותך לקבל מקופת הגמל תלוי בסכומים שנצברו עבורך בקופה. ניתן לקבל הלוואה עד לגובה של 80% מהכספים הנזילים ועד 30% מהכספים הלא נזילים מסך היתרה הצבורה (לא כולל רכיב פיצויים)     
  • אין צורך בערבים
  • אפשרות לפריסת ההלוואה לעד 84 תשלומים (מינימום 12 חודשים)
  • תנאי הלוואה נוחים
  • קבלת ההלוואה מותנית באישור החברה ותנאיה ייקבעו בהתאם לנוהליה הפנימיים של החברה ולהוראות הדין
  • רשימת המסלולים הפתוחים להלוואות במוצרים השונים מתעדכנת מעת לעת.
  • לא ניתן לקבל הלוואה בסכום הנמוך מ-20,000 ₪
  • בבקשת הלוואה מכספים לא נזילים בסכום של מעל 150,000 ₪ יידרש אישור של בן / בת הזוג לביצוע תהליך חיתום לגביו.
  • בבקשת הלוואה של למעלה מ-500,000 ₪ יידרש זיהוי על ידי סוכן / יועץ / משווק פנסיוני / סניף בנק / קבלת קהל בהראל

באפשרותך להגיש את הבקשה לכל סוגי ההלוואות בהליך דיגיטלי אחד נוח ויעיל. כמו כן, תוכל לקבל מידע על זכאותך להלוואה בטרם הגשת הבקשה online באזור האישי שלך באתר הראל.

 לבדיקת זכאות online >


תנאי ההלוואה המחייבים יהיו התנאים הרשומים בהסכם ההלוואה שאישרה החברה ובמקרה של סתירה בין הסכם ההלוואה לבין האמור לעיל, יגברו תנאי ההסכם.

אישור ההלוואה ותנאיה, לרבות המסלולים מהם תתאפשר הלוואה, יקבעו בהתאם לנהלי החברה והוראות הדין.​