>

כעמית עצמאי או כמעסיק המפקיד כספים עבור עובדיו בקופות הגמל של הראל, באפשרותך לבצע את ההפקדה החודשית של התגמולים בקופות הגמל באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק שבבעלותך (הוראת קבע).
פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה להרשאה לחיוב חשבון בנק.​


סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף
  • ​להגשת הבקשה עליך למלא את טופס ההרשאה לקופה .
  • אנא הקפד למלא בטופס הבקשה את פרטיך האישיים ואת פרטי חשבון הבנק שלך. את טופס הבקשה יש להגיש עם חתימה וחותמת סניף הבנק.
  • לתשומת ליבך, גובה הפקדה חודשית מינימלית לקופות הגמל הינו 200 ₪.

לאחר מילוי הטופס, באפשרותך לשלוח אותו אלינו באחת מן הדרכים הבאות:
באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: gemeliok@harel-ins.co.il

באפשרותך לוודא את הגעת המסמכים ששלחת בדואר אלקטרוני באמצעות המענה הממוחשב, הזמין 24 שעות ביממה בטלפון 1-700-702-870. השירות ניתן כעבור שלוש שעות ממועד שליחת המסמכים. מסמכים שנשלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במערכת ביום העבודה הבא.

באמצעות דואר, לכתובת: בית הראל, לידי הראל פנסיה וגמל, אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן מיקוד 5211802

אנו נטפל בבקשתך תוך חמישה ימי עסקים מיום העברת הבקשה אלינו.
במקרה שבקשתך לא תאושר, אנו נעדכן אותך ו/או את סוכן הביטוח שלך.

​באפשרותך לבטל את הבקשה באמצעות הודעה שתעביר אלינו ו/או לבנק שלך.
כמו כן, באפשרותך לבטל מראש חיוב מסוים, ובלבד שתמסור על כך הודעה בכתב לחברה ו/או לבנק שלך, לפחות חמישה ימי עסקים לפני מועד החיוב.