כעמית בקופת הגמל הראל, באפשרותך לעדכן את פרטיך האישיים בחשבונך בכל עת. מעבר לכך, עדכון פרטיך האישיים הכרחי, בין היתר, לטובת חישוב זכויותיך בקופה.
במסגרת תהליך העדכון תתבקש למלא טופס עדכון פרטים אישיים ולצרף אליו צילום תעודות זהות.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה לעדכון פרטיך האישיים בחשבונך.

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

באפשרותך לשנות מספר טלפון נייד,  כתובת דואר אלקטרוני וכתובת מגורים, באמצעות אזור המידע האישי באתר.
לתשומת לבך, עדכון זה יבוצע עבור כל המוצרים שברשותך בהראל.
במידה וברצונך לשנות פרטים אלו רק בקופת הגמל שלך או לשנות פרטים אישיים אחרים, כגון מצב משפחתי, באפשרותך להגיש את הבקשה באמצעות מילוי טופס עדכון פרטים אישיים.

לפני הגשת הבקשה, אנא ודא כי ברשותך המסמכים הבאים:

  • צילום תעודת זהות כולל ספח
  • טופס ייפוי כוח לקבלת מידע וביצוע פעולות (במידה ואתה פועל מטעם העמית)
  • טופס עדכון פרטים אישיים מלא באופן מדויק ושלם

באפשרותך להגיש את הבקשה באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות הפקס, למספר: 03-7348483

באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: harelgs@harel-ins.co.il

באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות שלנו: 2735*​

במידה וטופס הבקשה יימצא תקין ושלם, יעודכנו פרטיך האישיים בחשבונך בקופת הגמל.

בכל בעיה, יישלח אליך מסרון למספר הטלפון הנייד שלך.

​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל אחת מהדרכים הבאות:

  • On-line, בכל עת בקלות ובמהירות באזור המידע האישי באתר.
  • באמצעות פנייה לסוכן הביטוח שלך.
  • באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות שלנו: 2735*.

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף