>

מחשבון פנסיה - לשימושך במהלך תקופת חברותך בקרן

כדי שתוכל לצפות בתחזית הזכויות הפנסיוניות שלך בקרן, העמדנו לרשותך מחשבון פנסיה. המחשבון מציג עבורך את תחזיות פנסיית הנכות, השאירים והזיקנה ונועד לסייע לך בקבלת החלטות ובביצוע שינויים בחשבונך בקרן במהלך תקופת חברותך בה.

מחשבון פרישה – לשימושך בסמוך למועד פרישתך לפנסיית זיקנה

כדי שתוכל לצפות בתחזית פנסיית הזיקנה שלך בקרן, העמדנו לרשותך מחשבון פרישה. המחשבון מציג את תחזית פנסיית הזיקנה העתידית במסלולי הפרישה השונים ונועד לסייע לך לבחור במסלול הפרישה המתאים ביותר עבורך, טרם פרישתך לפנסיית זיקנה.