>

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​בקרן הפנסיה קיים כיסוי ביטוחי לשאירי עמית למקרה של פטירתו.
מועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת שאירי עמית הינו ה-1 לחודש העוקב לחודש פטירת העמית. הכיסוי נועד להקל על בני משפחתו של העמית בהתמודדות עם ההוצאות הכספיות הבלתי צפויות בעקבות פטירתו. הכיסוי מעניק קצבה חודשית למשך כל תקופת הזכאות, לכל אחד מהשאירים, בהתאם להגדרתם בתקנון הקרן​​.


למשיכת כספים בקלות וללא צורך בהדפסת טפסים
לחצו כאן

לצורך הגשת בקשה למימוש זכויות לקבלת קצבת שאירים מקרן הפנסיה, עליך להגיש את המסמכים הבאים:

  • מילוי כל הטפסים הנדרשים בערכת התביעה, לרבות טופס תביעה לקצבת שאירים.
  • טופסי תשלום: טופס 101, הוראה בלתי חוזרת וכו', כמפורט בערכת התביעה.

באפשרותך לקבל סיוע במילוי טפסי התביעה לתשלום קצבת שאירים. לצורך קבלת השירות, באפשרותך לפנות למענה הטלפוני בנושאי תביעות פנסיה במספר 6416* בימים א' – ה' בין השעות 08:00 – 14:00, לתיאום פגישה. יובהר כי אין בפגישת הסיוע כדי להוות ייעוץ ו/או תחליף לשירות של בעל מקצוע בהקשר לזכאותך לקצבה מקרן הפנסיה.

​באפשרותך להגיש תביעה באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות דואר אלקטרוני, לתיבת הדואר של מחלקת התביעות בהראל פנסיה: dimottpds@harel-​ins.co.il​

באמצעות דואר ישראל, לכתובת: הראל חברה לביטוח בע"מ, אגף תביעות מחלקת פנסיה, בית הראל, קומה 9, אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן, 5211802

באמצעות פקס, למספר: 03-7348575
ניתן לוודא את קבלת הפקס כשלוש שעות לאחר שליחתו, בטלפון:  1-700-70-28-70

אם הנך מעל גיל 67 וברצונך להגיש את תביעתך טלפונית, ניתן לפנות למוקד השירות שלנו

  1. ​לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים שהוגשו על ידך, יישלח אליך מכתב בנוגע לקבלתם ולתקינותם.
  2. עם קבלת כל המסמכים הנדרשים לתביעה, תיבדק זכאותך לקצבת שאירים, בכפוף לתקנון הקרן.
  3. עם קבלת החלטת הקרן, יישלח אליך מכתב המפרט את ההחלטה והנימוקים לקבלתה.
  4. במידה ותביעתך אושרה על-ידי הקרן, תשולם לך קצבת שאירים, שתועבר ישירות לחשבון הבנק שלך.
    אם הנך מעל גיל 67 וברצונך להגיש את תביעתך טלפונית, ניתן לפנות למוקד השירות שלנו

​תקופת התיישנות להגשת תביעה

לתשומת ליבך, הגשת תביעה להראל אינה עוצרת את מירוץ ההתיישנות, אלא רק הגשת תביעה לבית המשפט.

תקופת ההתיישנות להגשת תביעה היא שבע שנים ממועד קרות האירוע המזכה.