>

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​בקרן הפנסיה קיים כיסוי ביטוחי למקרה של נכות (אובדן כושר עבודה). הכיסוי נועד להקל עליך ועל בני משפחתך בהתמודדות עם ההוצאות הכספיות הבלתי צפויות בעקבות חוסר יכולתך לעבוד ולפרנס. הכיסוי מעניק קצבה חודשית למשך כל תקופת הנכות המאושרת על-ידי הקרן, כדי שתוכל לשמור על רמת חיים נאותה גם בתקופה זו.

על-פי תק​נון הקרן, נכה הוא עמית שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגעו מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו, במשך תקופה של למעלה מ-90 ימים רצופים. קביעת הנכות תהיה בהתאם להחלטת הגורם הרפואי הרלוונטי ובכפוף להוראות התקנון.

​​
היום מגישים תביעת נכות (פנסיה) בקלות וללא צורך בהדפסת טפסים
להגיש תביעה

לצורך תביעת קצבת נכות מקרן הפנסיה, עליך להגיש את המסמכים הבאים:

  1. מילוי כל הטפסים הנדרשים בערכת התביעה, כולל טופס תביעה לקצבת נכות.

  2. מסמכים רפואיים המעידים על הנכות הנתבעת.

  3. מסמכים אישיים: טופס 101, צילום המחאה או אישור על ניהול חשבון ועוד, כמפורט בערכת התביעה.


כעמית בקרנות הפנסיה בקבוצת הראל, באפשרותך לקבל סיוע במילוי טפסי התביעה לתשלום קצבת נכות.
לצורך קבלת השירות, באפשרותך לפנות למענה הטלפוני בנושאי תביעות פנסיה, במספר 6416* בימים א' עד ה' , בין השעות 08:00-14:00 לתיאום פגישה. יובהר כי אין בפגישת הסיוע כדי להוות ייעוץ ו/או תחליף לשירות של בעל מקצוע בהקשר לזכאותך לקצבה מקרן הפנסיה.


​להגש​ת הבקשה באמצעות האתר לחצו כאן​. הדרך המומלצת הקלה והנוחה ללא צורך בהדפסה ובמילוי ידני של טפסים.

לחילופין, באפשרותך להדפיס את טופס התביעה שנמצא בתחתית עמוד זה, למלא אותו ולהעבירו אלינו באחת מהדרכים הבאות:

באמצעות דואר אלקטרוני, לתיבת הדואר של מחלקת התביעות בהראל פנסיה: dimottpds@harel-ins.co.il

 באמצעות דואר ישראל, לכתובת: הראל פנסיה וגמל בע"מ, מחלקת תביעות אגף פנסיה,
          בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 1951,  רמת גן, 5211802

 באמצעות פקס, למספר: 03-7348575

ניתן לוודא את קבלת הפקס / המייל כשלוש שעות לאחר שליחתו, בטלפון:  1-700-70-28-70

אם הנך מעל גיל 67 וברצונך להגיש את תביעתך טלפונית, ניתן לפנות למוקד השירות שלנו

ככל ומדובר בתביעת נכות בגין נפטר, יש לפנות למוקד השירות בטלפון 6416* לקבלת טופס למילוי

  1. ​לאחר קבלת ערכת התביעה והמסמכים שהוגשו על-ידך, יישלח אליך מכתב בנוגע לקבלתם ולתקינותם.
  2. עם קבלת כל המסמכים הנדרשים לתביעה, תיבדק זכאותך לקצבת נכות על-ידי רופא הקרן של הקרן ובכפוף לתקנון הקרן.
  3. עם קבלת החלטת רופא הקרן, יישלח אליך מכתב המפרט את ההחלטה והנימוקים לה.
  4. במידה ותביעתך אושרה על-ידי רופא הקרן, תשולם לך קצבת נכות שתועבר ישירות לחשבון הבנק שלך.

​תקופת התיישנות להגשת תביעה​

תקופת ההתיישנות להגשת תביעה לחברה המנהלת לטובת קבלת קצבת נכות מקרן הפנסיה, בהתאם לתקנון הקרן, הינה תקופה בת שלוש שנים ממועד האירוע.

תקופת ההתיישנות להגשת תביעה לבית המשפט הינה בהתאם לחוק ההתיישנות. ככלל, הגשת התביעה לחברה המנהלת לטובת קצבת נכות מקרן הפנסיה, אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות להגשת תביעה לבית משפט​.​