>

כבעל תוכנית חיסכון והשקעה בהראל, באפשרותך למנות מוטבים לתוכנית שברשותך, ואף להוסיף, להסיר או לשנות את פרטי המוטבים בכל עת, באמצעות הגשת טופס בקשה לשינוי או עדכון מוטבים.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה למינוי מוטבים.

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

בעת הצטרפותך לתוכנית חיסכון והשקעה בהראל, התבקשת למסור את פרטי המוטבים שיקבלו את כספי החיסכון במקרה של מוות, חלילה.

באפשרותך לשנות או לעדכן את פרטי המוטבים בכל עת, באמצעות הגשת טופס בקשה לשינוי או לעדכון פרטי מוטבים. כל שעליך לעשות הוא למלא את טופס הבקשה המופיע בתחתית העמוד.

יש לשים לב למלא את שם המוטב, תעודת הזהות שלו, האחוז מהחיסכון שהנך מקצה לו וקרבתך למוטב.

​​​באפשרותך להגיש את בקשתך באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך, שילווה אותך בתהליך

בדואר, לכתובת: בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 10951 רמת גן, מיקוד 5211802

בדואר אלקטרוני: agafhaim@harel-ins.co.il

בפקס, למספר: 03-7348169

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס בפקס באמצעות האתר או מוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. עדכון לאחר שעה 15:00 יתבצע למחרת.

אנו נעדכן אותך בנוגע להתקדמות הטיפול בבקשתך באמצעות סוכן הביטוח שלך ו/או באמצעות מכתב שיישלח לביתך בדואר.

​​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*