באפשרותך להפקיד בכל עת סכום חד פעמי לתכנית ההשקעה והחיסכון שלך על ידי העברה בנקאית או המחאה בנקאית(שיק), ולחלק אותו לעד חמישה מסלולי השקעה.

פעל בהתאם להנחיות במדריך זה להפקדת סכום חד פעמי במגוון השקעות.​

​לפני הגשת הבקשה וודא שמצויים ברשותך המסמכים הבאים:

​באפשרותך להגיש את הבקשה באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות דואר אלקטרוני: abh@harel-ins.co.il

בפקס, למספר: 03-7549788

בדואר, לכתובת: אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת –גן, מיקוד 5211802, לידי אגף ביטוח חיים, הראל חברה לביטוח

לאחר קבלת הטופס והמסמכים הנדרשים, אנו נטפל בבקשתך ונעדכן אותך באופן שוטף באמצעות מסרון לטלפון הנייד ו/או מכתב שיישלח אליך בדואר לכתובת שסיפקת בעת הצטרפותך. 

​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • אתר האינטרנט של הראל, בסטטוס מימוש זכויות On line
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון *2735
  • סוכן הביטוח שלך