במגוון השקעות וחיסכון באפשרותך לשנות את סכום ההפקדה החודשית לחיסכון שלך בכל עת.

פעל בהתאם להנחיות במדריך זה, לשינוי גובה ההפקדה החודשית הקבועה (סכום החיסכון החודשי).

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה
למידע נוסף

הורד את הטופס בקשה לשינוי סכום הפקדה חודשית ב"הראל מגוון השקעות אישי" וציין את סכום ההפקדה החודשית המעודכנת אותה הנך מעוניין לבצע לתכנית ההשקעה והחיסכון שלך.

  • במידה והנך מעוניין להגדיל את סכום ההפקדה החודשית עליך למלא את הסכום המעודכן בסעיף ב' בטופס
  • במידה והנך מעוניין להקטין את סכום ההפקדה החודשית עליך למלא את הסכום המעודכן בסעיף ג' בטופס

לאחר מילוי הטופס באפשרותך להעביר אותו אלינו באחת מהדרכים הבאות:

בפקס למספר: 03-7549788

בדואר אלקטרוני: agafhaim@harel-ins.co.il

בדואר לכתובת: אבא הלל 3, רמת –גן, אגף ביטוח חיים, הראל חברה לביטוח

לאחר קבלת הטופס והמסמכים הנדרשים, אנו נעדכן את סכום ההפקדה החודשית בהתאם לבקשתך תוך 10 ימי עסקים מיום הגעת המסמכים. בכל מקרה של בעיה או פרטים חסרים, יישלח אליך מסרון לטלפון הנייד שלך.

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!

למידע נוסף