אחד מבין 11 מסלולי ההשקעה האפשריים לבחירה בתוכנית מגוון השקעות וחיסכון, שבה החיסכון שלך נשאר נזיל, ניתן למשיכה בכל עת והמעבר בין מסלולי ההשקעה אפשרי ללא תשלום מס רווח הון.
במסלול השקעה זה, תיק ההשקעה מנוהל על-פי שיקול הדעת של מנהל ההשקעות, ומאפשר לך לנהל את כספי החיסכון שלך ברמת סיכון בינונית.

 • הנכסים מנוהלים על-פי שיקול דעת של מנהל ההשקעות
 • מיועד למעוניינים בחיסכון והשקעה ברמת סיכון בינונית

מגוון השקעות - מסלול כללי (נכון לתאריך 30/06/2022) לתשואות כל המסלולים

 • -6.27% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -0.36% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 5.22% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 5.32% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 6.55 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
 • ​למי מיועד המסלול?

  המסלול מיועד למשקיע המעוניין לנהל את נכסיו הפיננסיים באמצעות מנהל ההשקעות ולשמור על רמת סיכון בינונית.

  מדיניות השקעה

  מסלול השקעה ללא התמחות באפיק השקעות ספציפי, שבמסגרתו רשאית החברה לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בישראל ומחוץ לישראל לפי שיקול דעת מנהל ההשקעות.

  איך משנים מסלול השקעה?

  אנו ממליצים לך להיעזר בסוכן הביטוח / המשווק הפנסיוני, שיסייע לך לבחור את מסלול ההשקעה המתאים ביותר עבורך. כמו כן, באפשרותך לשנות את מסלול ההשקעה On-line, באזור המידע האישי שלך באתר הראל, בקלות ובמהירות. למידע נוסף עיין במדריך שינוי מסלול השקעה.
   

  איך מצטרפים?

  אנו ממליצים לך להיעזר בסוכן הביטוח / המשווק הפנסיוני, שיסייע לך לבחור את מסלול ההשקעה המתאים ביותר עבורך וילווה אותך בכל תהליך ההצטרפות מול הראל. למידע נוסף על תהליך ההצטרפות עיין במדריך ההצטרפות לתוכנית ההשקעה והחיסכון.
   
   

  ​התשואות המוצגות לעיל הינן תשואות ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול.
  אין באמור במידע זה כדי להוות שיווק פנסיוני כהגדרתו בחוק ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
  הנתונים נמסרו ואושרו על-ידי מחלקת השקעות בחברה, הועברו לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר והותרו לפרסום.

 • יתרונות מסלול ההשקעה הכללי הם:

  • המסלול מאפשר לך לנהל את נכסיך הפיננסיים באמצעות מנהל ההשקעות ולשמור על רמת סיכון בינונית.
  • המסלול נהנה מיתרון הגמישות והמומחיות, המאפשר למנהל ההשקעות לנייד את ההשקעות בין אפיקי ההשקעה השונים, כגון אג"ח ומניות, וכן לנהל את החשיפה בין הארץ לחו"ל.
  • המסלול משקיע גם בנכסים לא סחירים, כגון: נדל"ן, תשתיות והלוואות. נכסים אלו מהווים בסיס להשקעה ארוכת הטווח של הראל.

  זאת בנוסף ליתרונות הכלליים של תוכנית מגוון השקעות וחיסכון:

  • ניהול מקצועי - כל מסלולי ההשקעה מנוהלים על-ידי המנהלים הוותיקים והמקצועיים של הראל.
  • נזילות - ניתן למשוך את כל החיסכון או חלק ממנו בכל עת, ללא הגבלה וללא תלות בתחנות יציאה מוגדרות.
  • גמישות בהפקדות - אתה מחליט כמה ומתי להפקיד - הפקדה חד-פעמית או שוטפת לבחירתך.
  • גמישות בהשקעה - מעבר חופשי בין מסלולי ההשקעה ללא עמלות וללא תשלום מס על רווחי הון.
  • דמי ניהול ותנאים נוספים - התוכנית כוללת דמי ניהול הנגבים כשיעור מסך החיסכון הצבור בלבד, כאשר בהתאם להוראות הדין מנוכים חלק הוצאות השקעה מתשואת מסלול השקעה.
  • דחיית מס -  עד תום תקופת החיסכון.

כלים נוספים

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!

למידע נוסף