​​מגוון השקעות הינה תוכנית חיסכון המאפשרת לך לנהל השקעה וחיסכון לטווחי זמן שונים ולכל מטרה באמצעות 11 מסלולי השקעה המאפשרים לך לבחור בדרך ניהול החיסכון המועדפת עליך.
במגוון השקעות מסלולי השקעה עם שיעורי חשיפה שונים למניות, מסלולי השקעה סולידיים ללא חשיפה למניות ומסלולי השקעה עם חשיפה לשווקים מחוץ לישראל. באפשרותך לשנות את מסלול ההשקעה מספר פעמים בשנה ללא עלות או קנס ובכך לקבוע את רמת הסיכון המתאימה לך.

 • מסלולי השקעה לבחירה ברמות סיכון שונות
 • גמישות במעבר בין מסלולים
 • הכספים ניתנים למשיכה בכל עת​
 • אפשרות למשיכה חודשית מהחיסכון

מגוון השקעות - מסלול אג"ח עד 10% במניות

המסלול מיועד לחוסך ולמשקיע המעוניין בסיכוי לתשואה גבוהה לאורך זמן בזכות חשיפה נמוכה (עד 10%) לשוק המניות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -2.34% תשואה מתחילת שנת 2022
 • 0.72% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.02% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 3.26% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 3.43 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

מגוון השקעות - מסלול חו"ל

המסלול מיועד לחוסך ולמשקיע המעוניין לנהל חלק מנכסיו הפיננסיים בשווקים מחוץ לישראל.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • 0.24% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -0.95% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 4.34% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 4.4% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 5.37 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

מגוון השקעות - מסלול אג"ח קונצרני

​המסלול מיועד לחוסך ולמשקיע המעוניין בהשקעה בתיק אג"ח מנוהל של חברות בישראל ומחוץ לישראל.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -4.57% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -2.72% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 1.63% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 2.39% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 4.85 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

מגוון השקעות - מסלול הוני ללא אג"ח

​המסלול מיועד לחוסך ולמשקיע המעוניין בהשקעה ברמת סיכון גבוהה, הכוללת חשיפה למניות, לקרנות השקעה ולנדל"ן, ללא אג"ח.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -1.74% תשואה מתחילת שנת 2022
 • 4.76% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

מגוון השקעות - מסלול כללי

המסלול מיועד לחוסך ולמשקיע המעוניין לנהל את נכסיו הפיננסיים באמצעות מנהל ההשקעות ומעוניין לשמור על רמת סיכון בינונית.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -3.63% תשואה מתחילת שנת 2022
 • 2.41% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 6.02% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 5.65% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 6.63 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

מגוון השקעות - מסלול אג"ח עד 20% במניות

המסלול מיועד לחוסך ולמשקיע המעוניין בהשקעה ברמת סיכון נמוכה יחסית עם חשיפה למניות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -2.73% תשואה מתחילת שנת 2022
 • 0.83% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.71% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 3.92% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 4.32 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

מגוון השקעות - מסלול כללי פאסיבי

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -7.04% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -2.4% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 2.19% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 2.82% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 8.21 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

מגוון השקעות - מסלול אג"ח ללא מניות

המסלול מיועד לחוסך ולמשקיע המעוניין בהשקעה ברמת סיכון נמוכה, ללא חשיפה למניות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -3.56% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -1.64% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 1.09% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 2.05% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 2.93 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

מגוון השקעות - מסלול אג"ח ממשלת ישראל

​המסלול מיועד לחוסך ולמשקיע המעוניין בהשקעה סולידית בתיק אג"ח מנוהל של מדינת ישראל, ללא מניות וללא אג"ח חברות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -3.57% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -2.47% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • -0.15% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 0.67% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 2.17 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

מגוון השקעות - מסלול שקלי טווח קצר

המסלול מיועד לחוסך ולמשקיע המאמין באינפלציה נמוכה לאורך זמן ומעוניין בהשקעה סולידית ותשואה שקלית לא צמודה.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -0.25% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -0.21% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 0.05% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 0.15% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 0.23 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

מגוון השקעות - מסלול מניות

המסלול מיועד למעוניינים בהשקעה ברמת סיכון גבוהה עם חשיפה גבוהה לשוק המניות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -7.88% תשואה מתחילת שנת 2022
 • 1.88% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 10.19% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 8.39% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 14.44 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

חיסכון והשקעה - מסלולי השקעה

נושאים נוספים

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!

למידע נוסף

להצטרפות לתוכנית חיסכון באמצעות סוכן

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את הקוד