>

​​​קרן ההשתלמות היא מוצר החיסכון הפנסיוני היחיד המעניק הטבות מס בהפקדה ופטור ממס רווחי הון לאורך כל חיי החיסכון (להפקדות עד תקרת ההפקדה המוטבת).​

חשוב לדעת כי באפשרותך לבדוק זכאות לקבלת הלוואה על חשבון קרן ההשתלמות שלך וכך להמשיך וליהנות מהטבות המס.​

למשיכת כספי קרן ההשתלמות שלכם במהירות
לחצו כאן

אפשר למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות ללא תשלום מס הכנסה באחד מן התנאים הבאים ובכפוף להוראת הדין:

  1. הקרן בוותק של 6 שנים ומעלה (מעל גיל פרישה - 3 שנים)
  2. הקרן בוותק של 3 שנים ומעלה - אם הינך מעל גיל פרישה
  3. הקרן בוותק של 3 שנים ומעלה ומטרת משיכה הכספים היא יציאה להשתלמות (יש לצרף אסמכתאות לכך)
  4. בכפוף לאישור מס מפקיד שומה
  5. במידה וקיימת קרן השתלמות נזילה יש לצרף אישור ותק מהקרן הותיקה

משיכה שלא על פי אחד מהתנאים המפורטים מעלה מוגדרת כמשיכה שלא כדין ותהיה כרוכה בתשלום מס מירבי

כאלטרנטיבה למשיכת הכספים מקרן ההשתלמות, באפשרותך לקבל הלוואה על חשבון קרן ההשתלמות שלך, ובכך להמשיך וליהנות מהטבות המס הגלומות בחיסכון זה.

בכל מקרה, אנו ממליצים לך להתייעץ עם סוכן הביטוח או עם היועץ הפנסיוני שלך בטרם משיכת הכספים.

​להגשת הבקשה לחצו כאן.

שימו לב, חשוב שיהיו לכם בהישג יד את המסמכים הבאים:

  • צילום ברור של תעודת הזהות העדכנית שלך
  • צילום המחאה או אישור ניהול חשבון בנק על שמך

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך באזור המידע האישי שלך באתר.

במידה והמסמכים שהעברת אלינו נמצאו תקינים בקשתך תטופל עד 4 ימי עסקים. אם מועד קבלת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש התשלום יידחה ליום העסקים הרביעי באותו החודש.